Urgentní
akce

© Vincent Tremeau/Amnesty International

Kritizoval mučení civilistů, tak ho zavřeli do vězení. Podpořte kamerunského aktivistu podpisem petice.

  Případ

Abdul Karim Ali je prominentní kamerunský aktivista. V srpnu 2022 byl zatčen kvůli videu, na němž kritizuje vojenského velitele za mučení civilistů. Krátce nato byli zadrženi i dva jeho přátelé. Všichni tři jsou stále ve vazbě, přestože nebyli formálně obviněni. Připojte svůj podpis k petici za jejich okamžité propuštění.

Abdul Karim Ali je prominentní kamerunský aktivista, který vedl Centrum pro výzkum míru, kde pravidelně pořádal přednášky na téma mír a bezpečnost, a to i na mezinárodní úrovni. Byl také významným zastáncem zprostředkovatelského procesu vedeného Švýcarskem jako východiska z anglofonní krize. Abdul byl v minulosti kvůli své činnosti zatčen a pět dní svévolně držen ve vazbě, odkud byl nakonec propuštěn, aniž by byl obviněn ze spáchání trestného činu.

Znovu byl zatčen 11. srpna 2022 a následně umístěn do vazby na stanici vojenské policie ve městě Bamenda v severozápadním Kamerunu. Strávil zde 84 dní v nelidských podmínkách – z toho čtyři dny v naprosté izolaci. Několik dní neměl přístup k jídlu a pitné vodě, a byl donucen používat stejný kýbl jako toaletu i pro osobní hygienu. Úřady ho vyslýchaly ohledně videa z 9. července 2022, v němž Abdul kritizoval vojenského velitele známého pod přezdívkou „Moja Moja“ za údajné mučení civilistů.

Krátce po Abdulovi byl zatčen rovněž jeho bratr a přátelé Rabio Enuah a Yenkong Sulemanu. Zatímco Abdulův bratr byl po zaplacení vysoké peněžní částky propuštěn, Rabio a Yenkong zůstávají ve vazbě a byli vyslýcháni, proč nenahlásili Abdula Karima Aliho policii. V listopadu 2022 byli Abdul, Rabio a Yenkong převezeni do detenčního centra na Ministerstvu obrany v hlavním městě Yaoundé. Vojenský tribunál v Yaoundé nařídil pokračování jejich zadržení ve vazbě kvůli obvinění z „nepřátelství proti vlasti“, „zanedbání nahlášení“, „odtržení od státu“ a „povstání“. Poté byli 2. února 2023 umístěni do Ústřední věznice Kondegui.

Abdulova rodina se kvůli výhrůžkám musela skrývat. Podle zdrojů Amnesty International bylo jeho manželce opakovaně vyhrožováno anonymními telefonáty. V těchto telefonátech byla varována, aby na Abdulovu situaci neupozorňovala nikoho v zahraničí, a bylo po ní požadováno, aby vojákům zadržujícím Abdula předala cestovní pasy svého manžela i rodiny.

Po více než 200 dnech ve vazbě proti Abdulu Karimovi Alimu stále nebylo vzneseno žádné formální obvinění, což je v rozporu s kamerunským právem i mezinárodními standardy v oblasti lidských práv. Kamerunské úřady nedokázaly vysvětlit, proč k zadržením došlo, a proto panuje přesvědčení, že Abdul Karim Ali a jeho přátelé jsou vězněni pouze kvůli pokojnému uplatňování práva na svobodu projevu.

  Aktuality

  Článek publikován 3.5.2023

Poslali jsme petici za propuštění kamerunského aktivisty

Petici za propuštění Abdula Karima Aliho jsme poslali kamerunskému ministrovi obrany.

Pozadí

Kamerunské úřady od roku 2016 uvěznily stovky lidí jenom proto, že uplatňovaly svoje právo na svobodu projevu a na pokojné shromažďování. Mezi uvězněnými je v současné době například i pět novinářů a 62 lidí, kteří byli zatčeni při demonstracích organizovaných politickou stranu Kamerunské hnutí pro obnovu (Cameroon Renaissance Movement, MRC). Stovky lidí byly zatčeny při pokojných protestech proti údajné diskriminaci vůči lidem žijícím v chudobě. Mnoho zadržených čelilo obžalobám před vojenskými soudy na základě obvinění, která ve své podstatě kriminalizovala právo na svobodu projevu a na pokojné shromažďování, a byly tak porušeny mezinárodní lidskoprávní standardy.

Zadržení osob pouze kvůli uplatňování práva na svobodu projevu a pokojné shromažďování je svévolné a porušuje Africkou chartu lidských práv a práv národů a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jichž je Kamerun signatářem.

Kamerun také podepsal Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před nuceným zmizením, která zakazuje násilná zmizení. Podle této úmluvy „je za nucené zmizení považováno zatčení, zadržení do vazby, únos nebo jakékoliv jiné zbavení svobody provedené státními činiteli nebo osobami či skupinami jednajícími s povolením, podporou nebo souhlasem státu, které je provázeno odmítáním přiznat, že došlo ke zbavení svobody, nebo zatajení stavu či místa pobytu zmizelé osoby, čímž se tato osoba ocitá mimo ochranu zákona“. Jako signatář této úmluvy se Kamerun musí „zdržet činů, které by zmařily předmět a účel této smlouvy“.