Urgentní
akce

© War Resisters Support Campaign Canada

Odepřela účast ve válce s Irákem. Nyní těhotné hrozí odebrání dítěte po porodu

  Případ

Kimberly Riverová si odpykává trest za dezerci z americké armády. Když sloužila v Iráku, rozhodla se, že se z morálních důvodů nechce nadále válečného konfliktu účastnit. Armádu pak bez povolení opustila během dovolené. Riverová je těhotná a žádá o snížení délky trestu. Amnesty International ji považuje za vězeňkyni svědomí, protože byla odsouzena kvůli uplatnění práva na odepření účasti ve válce z přesvědčení.

Bývalá svobodnice Kimberly Riverová žádá vojenské úřady o snížení desetiměsíčního trestu o 45 dní kvůli pokročilému těhotenství. Podle dostupných informací by jinak musela porodit a následně se zříci péče o dítě, protože vojenské směrnice údajně neumožňují kojení dítěte ve výkonu trestu. O žádosti Riverové rozhoduje vrchní velitel věznice Fort Carson, brigádní generál Michael A.Bills.

Kimberly Riverová byla zadržena americkými vojenskými úřady 20. září 2012 pro dezerci z armády. V roce 2007 sloužila v Iráku a armádu opustila bez povolení během dovolené. Rozhodla se, že už se z morálních důvodů nechce nadále účastnit tohoto ani jiného válečného konfliktu. Po dovolené v únoru 2007 požádala v Kanadě o ochranu jako uprchlík. Ta však její žádost zamítla a vydala ji v září 2012 zpět do USA.

V dubnu 2013 byla Riverová odsouzena k 14 měsícům nepodmíněně. Následně jí byl trest snížen na 10 měsíců v rámci tzv. ”dohody o přiznání viny”. Rovněž byla pro špatné chování propuštěna z armády. Kimberly Riverová je matkou čtyř dětí ve věku 11, 9, 4 a 2 roky. Páté dítě by se jí mělo narodit v prosinci 2013.

Právní zástupce Kimberly Riverové poděkoval jejím jménem členům Amnesty International a všem, kteří se za ni zasazují, za obrovskou podporu. Také mnozí z Vás se připojili k výzvě na podporu Riverové, kterou jsme rozeslali v dubnu tohoto roku.

  Aktuality

  Článek publikován 16.12.2013

Kimberly Riverová byla propuštěna na svobodu!

  Článek publikován 13.12.2013

Kimberly Rivera propuštěna z vězení

Pozadí

Amnesty International považuje právo odmítnout vojenskou službu z důvodu mravního přesvědčení za součást svobody myšlení, přesvědčení a náboženského vyznání, jak definuje článeku18 Všeobecné deklarace lidských práv a svobod.

Amnesty International považuje za “odpírače vojenské služby z přesvědčení” všechny osoby, které se z důvodu svědomí nebo hlubokého přesvědčení odmítají účastnit služby v armádě. To může zahrnovat i odmítnutí účasti ve válce, pokud tyto osoby nesouhlasí s jejími cíli nebo se způsobem, jakým je vedena, ale zároveň nemusí odpírat účast ve všech válečných konfliktech.

Pokud jsou lidé zadrženi nebo uvězněni za odpírání vojenské služby z přesvědčení, Amnesty International je považuje za vězně svědomí. Amnesty International také považuje za vězně svědomí odpírače vojenské služby, kteří odešli z armády z důvodu přesvědčení bez povolení, pokud předtím podnikli kroky k tomu, aby se vyvázali ze svých vojenských závazků, nebo v případech, kdy takovou možnost neměli.