Urgentní
akce

© Private

AHMEDOVI H. MUSÍ BÝT UMOŽNĚN NÁVRAT DOMŮ

  Případ

Migrace   Kypr publikován 10.7.2019

Ahmed H. je už čtyři roky nuceně odloučen od své kyperské ženy a dvou dcer. V září 2015 byl v Maďarsku uvězněn a nespravedlivě odsouzen za údajnou „spoluúčast na teroristickém činu“.

Dne 19. ledna 2019 byl Ahmed H. podmínečně propuštěn a v současné době je zadržován v detenčním centru pro imigranty v Maďarsku. Ahmed žil od roku 2006 se svou rodinou na Kypru. Protože je ale Syřan, hrozí mu násilná deportace do Sýrie, země zmítané dlouhotrvajícím konfliktem.

V srpnu roku 2015 odjel Ahmed z Kypru, aby pomohl svým starším rodičům a dalším rodinným příslušníkům uprchnout ze Sýrie a dostat se do bezpečí do Evropy. Po příjezdu na maďarsko-srbskou hranici dne 16. září 2015, se ocitl mezi stovkami uprchlíků, kteří uvízli na hraničním přechodu se Srbskem poté, co ho policie oplotila. Následně vypukly střety, když se část uprchlíků pokusila projít přes přechod. Maďarská policie použila slzný plyn a vodní děla, což mělo za následek desítky zraněných. Někteří lidé, včetně Ahmeda H., házeli kameny. Avšak záznam z kamery jasně ukazuje, jak Ahmed. H. používá megafon a apeluje na obě strany, aby zůstaly v klidu. Za tyto činy byl uvězněn a následně usvědčen ze „spoluúčasti na teroristickém činu“, a to na základě vágních a široce interpretovaných maďarských protiteroristických zákonů.

Amnesty International podrobně sleduje trestní řízení, včetně monitoringu soudních jednání, a dospěla k závěru, že obvinění související s terorismem a následné odsouzení Ahmeda H. ze „spoluúčasti na teroristickém činu“ bylo zjevně neopodstatněné. Obvinění jsou postavena výhradně na tom, že se Ahmed H. pokusil přimět maďarskou policii k otevření plotu na hraničním přechodu a že házel nějaké předměty během nepokojů na přechodu.

Během závěrečného soudního rozhodnutí ze dne 20. září 2018 soudce uznal, že se Ahmed H. ve skutečnosti pokoušel uklidnit dav a vyjednávat mezi policií a davem.

  Aktuality

  Článek publikován 30.9.2019

Ahmed H. je volný!

Kyperské úřady umožnily Syřanovi Ahmedu H., který byl v Maďarsku nespravedlivě odsouzen za údajný terorismus, vrátit se domů k rodině.

Pozadí

Vláda premiéra Viktora Orbána v Maďarsku však bez ohledu na neexistenci důkazů usilovala o podporu pro svá tvrzení, že existuje neoddělitelné spojení mezi migranty, resp. uprchlíky a terorismem.

Zneužití obvinění souvisejících s terorismem v případu Ahmeda H. je součástí širšího úsilí, které má za cíl označit uprchlíky a migranty, kteří hledají bezpečí, jako „teroristy“ a hrozbu pro národní bezpečnost. Amnesty International rovněž zdokumentovala prohlášení maďarských představitelů, kteří veřejně vyslovovali vinu Ahmeda H. ještě předtím, než soudní řízení vůbec skončilo.

Takováto prohlášení ohrožují právo na spravedlivý proces vůči Ahmedovi H. a porušují mezinárodní standardy spravedlivého procesu, které rovněž zahrnují presumpci neviny. Právo na respektování soukromého a rodinného života je zakotveno v článku 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a v článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Kypr je smluvní stranou v obou uvedených mezinárodních lidskoprávních smlouvách. Jakékoliv omezení tohoto práva musí být pouze na základě ochrany „národní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo hospodářského blahobytu země s cílem zabránit nepokojům nebo zločinu, s cílem ochrany zdraví a morálky nebo s cílem ochrany práv a svobod druhých“. Odsouzení Ahmeda H. v Maďarsku ze „spoluúčasti na teroristickém činu“ nespadá do žádné z výjimek v oblasti ochrany národní bezpečnosti, které by znemožňovaly právo na rodinný život kvůli zneužití protiteroristických obvinění v případě porušování práv Ahmeda H. na spravedlivý proces v trestním řízení v Maďarsku.

Pokud by Maďarsko deportovalo Ahmeda H. do Sýrie, jednalo by se o porušení zásady nenavracení. Mezinárodní právo v oblasti lidských práv garantuje, že nikdo by neměl být navrácen do země, kde je vystaven riziku mučení, krutostem, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu a jiné nenapravitelné újmě.