Urgentní
akce

© Private

Polsko: Nestíhejte novináře za vydání knihy

  Případ

Investigativní novinář Tomasz Piatek by mohl čelit obžalobě za knihu, kterou zveřejnil v červnu 2017. V uvedené knize naznačuje možné souvislosti a spojení mezi Ministerstvem obrany a ruskými zpravodajskými službami. V případě, že by byl shledán vinným, hrozí mu až 3 roky odnětí svobody. Podle svých slov žije od té doby Tomasz ve strachu, protože je sledován.

Tomasz Piatek, investigativní novinář pracující pro list Gazeta Wyborcza, by mohl čelit trestnímu stíhání za svoji kontroverzní knihu „Macierewicz a jeho tajemství“ (Macierewicz i jego tajemnice), ve které obviňuje Antoni Macierewicze, polského ministra obrany, z údajných vazeb na ruské zpravodajské služby.

Krátce poté, co byla uvedená kniha na konci června zveřejněna, podal polský ministr obrany na Tomasze Piateka trestní oznámení s tvrzením, že se provinil proti článku 224, 226 a 231a trestního zákona pro „použití násilí a nezákonných hrozeb vůči vládnímu orgánu, který plní své povinnosti“, ...a rovněž za „urážku veřejného činitele v souvislosti s plněním a výkonem svých povinností“. Dne 26. června byla stížnost předána Krajskému státnímu zastupitelství ve Varšavě. Pokud bude Tomasz Piatek obviněn a shledán vinným, hrozí mu až tři roky odnětí svobody. Podle vyjádření mluvčí státního zastupitelství, státní zástupce případ vyšetřuje. Může být obviněn prakticky kdykoliv. Není jasné, na základě jakých důkazů, pokud vůbec nějakých, státní zastupitelství zakládá vůči Tomaszovi svá obvinění.

Tomasz Piatek je přesvědčený, že je pod dohledem minimálně od začátku července, a proto od té doby žije ve strachu.

V souvislosti se svými mezinárodními závazky musí Polsko zajistit, aby pracovníci v médiích mohli vykonávat svou činnost, která zahrnuje i komentování a vyjadřování se k veřejným záležitostem, dále aby mohli veřejnost informovat a předávat informace a myšlenky bez obav z případných hrozeb, zastrašování či z trestního stíhání za to, že vyjadřují své názory a pohledy, které nijak nepodněcují k násilí.

  Aktuality

  Článek publikován 9.11.2017

Tomasz obdržel cenu organizace Reportéři bez hranic

Tomasz Piatek byl vybrán z osmnácti nominovaných v kategorii "Novináři". Gratulujeme.

  Článek publikován 9.11.2017

Vývoj případu - listopad 2017

V současné době je případ posuzován Regionálním státním zastupitelstvím ve Varšavě. Případ nadále sledujeme.

Pozadí

Polsko je vázáno Mezinárodním paktem o občanských a politických právech (ICCPR) a Evropskou úmluvou o lidských právech, stejně tak i Listinou základních práv EU k respektování, ochraně a podpoře práv na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje i povinnost státu zajistit, aby pracovníci ve sdělovacích prostředcích mohli vykonávat svoji práci, jak to udělal Tomasz Piatek, s cílem upozornit veřejnost na záležitosti a otázky veřejného zájmu, a to bez vyhrožování, obtěžování, zastrašování či hrozby trestního stíhání. V souvislosti se svými mezinárodními závazky Polsko musí zajistit, aby veškerá trestní obvinění namířená proti pracovníkům ve sdělovacích prostředcích byla výhradně vedena pouze v případě dopuštění se uznatelných trestných činů definovaných a přesně formulovaných zákony a právními předpisy tak, aby lidé byli jasně srozuměni s tím, co je povoleno a co není, a nebylo tak zbytečně a nepřiměřeně zasahováno do svobody projevu.

Ačkoliv je ochrana práv a pověsti druhých jedním z oprávněných důvodů omezení svobody projevu, hranice přijatelné kritiky jsou širší a rozsáhlejší v případě, že se jedná o veřejného činitele, než v případě soukromé osoby. Veřejní činitelé jsou vystaveni kontrole ze strany veřejnosti, což má za následek i vyšší míru tolerance k případné kritice. Trestní ustanovení by nikdy nemělo být použito s cílem potlačit právo na svobodu projevu, a záměrně tak cílit, obtěžovat či zastrašovat politické oponenty, obránce lidských práv, aktivisty v oblasti ochrany životního prostředí či práce, pokojné demonstranty, novináře a další pracovníky ve sdělovacích prostředcích.

Amnesty International se obává, že polské orgány omezují svobodu sdělovacích prostředků od okamžiku, kde se v říjnu roku 2015 ujala moci současná vláda. Mnoho opatření přijatých státními orgány porušuje svobodu projevu. Veřejné sdělovací prostředky se dostaly pod kontrolu vlády a současně je vyvíjen rostoucí ekonomický nátlak na soukromá média, aby učinila totéž. V důsledku zákona o sdělovacích prostředcích, který byl schválen v prosinci 2015, bylo propuštěno několik ředitelů a zástupců dozorčích rad z veřejných televizních a rozhlasových stanic. Mezitím ministr financí jmenoval nové ředitele bez konzultace s nezávislou Národní radou pro vysílání. Veřejná média se tak dostala pod přímou kontrolu vlády, což vedlo ke kritice ze strany nezávislých médií a opozice s tím, že v zásadě slouží jako nástroj vládní propagandy. Do srpna roku 2017 bylo celkem 220 novinářů pracujících ve veřejnoprávních stanicích, včetně odborových předáků, propuštěno, nuceno odstoupit, či přijmout nižší pracovní pozice. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) rovněž vyjádřila své obavy z obvinění vznesených vůči Tomaszi Piatekovi a umlčování médií ze strany státních orgánů.