Urgentní
akce

© Piotr Lapinski/NurPhoto/Getty

Polsko: Zastavte pronásledování aktivistů*tek za práva LGBTI+ lidí

  Případ

LGBTI   Polsko publikován 24.6.2024

LGBTI+ lidé v Polsku čelí represím a diskriminaci. Úřady z „preventivních důvodů“ zakazují pride průvody, a pokud se mohou konat, nejsou při nich účastníci*ce dostatečně chráněni nebo čelí výhrůžkám a zastrašování. Úřady také dostatečně neřeší zločiny z nenávisti. Vyzvěte s Amnesty polské úřady, aby ukončily zastrašování a represe vůči LGBTI+ lidem a zastavily trestní stíhání za pouhou účast na pokojných shromážděních.

Zatčen za to, že měl na obličeji duhovou masku. Postaven před soud za uctění památky mladých LGBTI+ lidí, kteří spáchali sebevraždu. Zbit policií za účast na pokojné demonstraci. Taková je realita mnoha LGBTI+ lidí a obránců*kyň queer práv, kteří v Polsku usilují o rovná práva. Nejenže čelí každodennímu obtěžování, ale zákony je dostatečně nechrání před diskriminací ani před zločiny z nenávisti. Úřady je kvůli jejich aktivitám zastrašují a odrazují od pořádání nebo účasti na akcích, jako jsou pride průvody. Chtějí tím docílit, aby se LGBTI+ lidé přestali zasazovat o svá práva. Zároveň úřady ignorují výzvy k řešení trestných činů z nenávisti.

Organizátoři a organizátorky pride průvodů jsou vystaveni neustálým překážkám. Musí čelit místním úřadům a jejich neochotě pokojné demonstrace povolovat nebo dalším restrikcím. Často nemají jinou možnost než soudní cestou bojovat za zrušení zákazů průvodů – zákazy jsou navíc záměrně vydávány jen několik dní před plánovaným konáním akce. Pokud už je akce povolena, jsou organizátoři*ky i účastníci*ce napadáni agresivními jedinci či skupinami – bez dostatečné ochrany ze strany policie.

Bez ohledu na neustálé obtěžování jsou lidé hájící práva LGBTI+ osob v Polsku stateční a nezlomní. Nevzdávají se. Nastal čas, abyste je podpořili. Vyzvěte polské úřady, aby zastavily pronásledování obránců LGBTI+ práv. Úřady musí zajistit dodržování základních lidských práv bez ohledu na genderovou identitu nebo sexuální orientaci.

Postavte se za práva LGBTI+ lidí v Polsku a podepište petici.

Co požadujeme od polských úřadů:

Zastavení všech trestních stíhání proti obráncům práv LGBTI+ lidí vedených pouze kvůli jejich účasti na shromážděních nebo pokojným aktivitám v oblasti lidských práv.

Zaručení rovných příležitostí a odpovídající spolupráce a ochrany ze strany místních orgánů a orgánů činných v trestním řízení při oznamování, organizaci a samotném shromáždění, jako jsou pride průvody. Místní orgány musí přestat používat preventivní zákazy a přestat klást další požadavky na organizátory shromáždění na podporu práv LGBTI+ lidí.

Ukončení používání trestních a přestupkových zákonů proti obráncům práv LGBTI+ lidí, zejména s odkazem na články 137, 196 a 261 trestního zákoníku a článku 108 zákona o ochraně památek.

Okamžitá stažení obvinění z pomluvy vznesená místními orgány proti aktivistům*kám za práva LGBTI+ lidí, pokud jejich cílem bylo umlčet nebo zastavit pokojné aktivity, a stažení občanskoprávních žalob podaných místními orgány pro údajné porušení osobních práv. Zajištění, aby tyto nástroje spolu s institutem mimořádných stížností a kasačních stížností nebyly v budoucnu využívány k zastrašování a potlačování pokojných aktivit obránců práv LGBTI+ lidí.