Urgentní
akce

© Giorgos Moutafis/Amnesty International

Zastavme zadržování uprchlíků na řeckých ostrovech

  Případ

Migrace   Řecko publikován 17.12.2017

Tisíce žen, dětí a mužů, kteří hledali ochranu v Evropě, jsou na řeckých ostrovech drženi v detenčních centrech a dalších zařízeních sponzorovaných Evropskou unií. Podmínky, ve kterých žijí, se zhoršují každým dnem. Jsou nuceni zůstat ve špinavých, přeplněných táborech a mnoho z nich spí trvale v letních stanech nebo přímo na zemi. S přicházející zimou není času nazbyt. Loni tyto podmínky zaplatilo několik lidí životem. Bezpečnost žen, mužů a dětí je i letos v ohrožení.

Děje se to, protože Řecko se snaží zabránit tomu, aby žadatelé o azyl opustili ostrovy a odešli na pevninu, a to v důsledku dohody mezi EU a Tureckem. Zadržování lidí ve stísněných a bídných podmínkách na prahu Evropy však nelze omluvit. Řecká vláda, s podporou evropských lídrů, to však může změnit – mohou zajistit, aby 21. 12., na počátku zimy, nemusel nikdo z lidí spát v chladu. Musí zastavit toto nehumánní omezení a „otevřít sotrovy“ - #opentheislands.

Proto vznášíme požadavek na řeckou vládu: Ukončení zadržovací politiky na ostrovech a umožnění přesunu na řeckou pevninu

Vážený premiére Tsiprasi,

jsem velmi znepokojen/a bezpečností a špatnou situací žen, mužů a dětí, kteří žádají o azyl a jsou zadržováni na řeckých ostrovech a žádám Vás, abyste jednal. Lidé žijí ve stále se zhoršujících podmínkách a musí být ochráněni před přicházející zimou. Toho může být dosaženo pouze ukončením zadržovací politiky a přesunem žadatelů o azyl na pevninu. Žádáme, aby bylo od zadržovací politiky upuštěno do 21. 12., do prvního zimního dne, a počet lidí v jednotlivých táborech nadále nepřekračoval stanovenou kapacitu.

Kvůli dohodě EU s Tureckem byli lidé ponecháni v otřesných podmínkách. Proto je povinností, jak řeckých tak i evropských vůdců, aby byla situace napravena. Prosím, odstupte od opatření, která drží lidi na ostrovech a přesuňte je na řeckou pevninu, aby jim bylo zajištěno teplé přístřeší, bezpečí a služby, které potřebují.

  Aktuality

  Článek publikován 21.12.2017

Migranti stále uvězněni na řeckých ostrovech

Více než 13 500 žadatelů o azyl zůstalo uvězněno na řeckých ostrovech v nehostinných podmínkách, když začala 21. prosince 2017 zima, uvedla organizace Human Rights Watch.

Pozadí

K 30. listopadu 2017 pojímala střediska na řeckých ostrovech Lesbosu, Chiosu, Samosu, Lerosu a Kosu o téměř 7200 lidí více, než je stanovena jejich kapacita: evidujeme 12 744 lidí v zařízeních jen pro 5 576 lidí. Tisíce lidí, včetně žen a velmi malých dětí, žijí v letních stanech, případně spí na zemi a jsou vystaveni zimě, vlhku a dešti. Mnoha z nich je odpírán přístup ke spravedlivému azylovému řízení. Některé ženy jsou nuceny sdílet stan či buňku s neznámými muži a jejich soukromí a bezpečnost jsou tak ohroženy. Lidé postrádají přístup k čisté vodě, sanitárním zařízením a zdravotní péči, informacím či právní pomoci. Tato situace se týká i obzvláště zranitelných osob (malé děti, těhotné ženy, dlouhodobě nemocní, osoby s odlišnou sexuální orientací, oběti sexuálního násilí, traumat či mučení).

Přicházející zima bude druhým chladným ročním obdobím, které žadatelé o azyl budou muset strávit v nevhodných zařízeních na ostrovech. Od března 2016 totiž platí dohoda mezi EU a Tureckem. Minulou zimu na ostrově Lesbos zemřeli tři muži jen během 6 dní (od 24. 1. do 30. 1.). Ačkoli stále neexistuje oficiální vyjádření k příčině jejich smrti, je přisuzována otravě oxidem uhelnatým z provizorních ohřívačů, které jsou používány k vytápění stanů. Ke konci roku 2016 zabil výbuch způsobený plynovým vařičem kurdskou ženu a její vnučku, které spaly ve stanu na ostrově Lesbos.

EU a Řecko uvedli, že dohoda mezi EU a Tureckem je ospravedlněním k zadržovací politice. Tato politika, zavedená jako součást zmíněné dohody, nutí žadatele o azyl, kteří přijíždí do Řecka, setrvat na řeckých ostrovech až do doby, dokud nebude rozhodnuto o jejich žádosti o azyl, a to bez ohledu na to, zda je jinde dostatek ubytovacích kapacit nebo přístupu k službám. Někteří z těch, kteří na ostrovy připluli v prvních dnech účinnosti této dohody, tam drží už 20 měsíců. Mnoho jich čeká měsíce na první pohovor v rámci azylového řízení, bez informací a v nejistotě, co s nimi bude dál.