Urgentní
akce

© STR/AFP/Getty Images

Uprchlíci mrznou. Přesuňme je z řeckých ostrovů.

  Případ

Migrace   Řecko publikován 12.1.2017

Uprchlíci jsou vystaveni nebezpečí umrznutí na řeckých ostrovech kvůli mrazivému počasí a nehumánní politice EU.

Muži, ženy a děti přežívají v zasněžených stanech v teplotách pod bodem mrazu. Jsou doslova ponecháni venku v zimě na prahu Evropy. Jaký typ společnosti může s lidmi zacházet takovým způsobem?

Od přijetí dohody mezi EU a Tureckem loni v březnu drží evropští lídři žadatele o azyl na řeckých ostrovech s tím, že je vrátí zpět do Turecka. Ti často marně doufají, že tam budou jejich práva respektována. Návraty se však zatím nedějí takovým způsobem, jak evropští lídři očekávali a tato politika vyústila v přeplnění, vzrůstající zoufalství a zmaření nadějí.

Toto se zapíše do historie jako naše fatální selhání.

Životy lidí jsou venku v tomto počasí ve vážném ohrožení. Musíme ihned jednat.

Apelujte na svou vládu a předsedu Evropské komise Jean-Clauda Junckera, aby jejich prioritou byly lidské životy a aby spolupracovali s dalšími vládami EU na přemístění uprchlíků z řeckých ostrovů do dalších evropských zemí.

  Aktuality

  Článek publikován 18.1.2017

Prohlášení komisaře Avramapoulose během jeho návštěvy ostrova Lesbos, Řecko

Jsem na ostrově Lesbos, abych předal velmi důležitou zprávu: Na nás všech, Řecích, Evropanech leží neodkladný úkol humanitární povahy, a to ulehčit situaci zde na ostrovech - jak migrantům, tak obyvatelům těchto ostrovů.

Pozadí

Životy mužů, žen a dětí jsou v ohrožení kvůli vlně mrazů na řeckých ostrovech, což je důsledkem dohody mezi EU a Tureckem. Spí v zimě, někteří ve stanech pokrytých sněhem, to vše kvůli neschopnosti evropských lídrů efektivně reagovat na uprchlickou krizi.

Od přijetí dohody mezi EU a Tureckem loni v březnu drží evropští lídři žadatele o azyl na řeckých ostrovech s tím, že je vrátí zpět do Turecka. Ti často marně doufají, že tam budou jejich práva respektována. Návraty se však zatím nedějí takovým způsobem, jak evropští lídři očekávali a tato politika vede k humanitární katastrofě.

Implementace dohody vedla k tomu, že více než 16 000 lidí je drženo na ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos, ačkoli kapacita středisek na těchto ostrovech je pouze 7 450 míst. Mnoho lidí je tu drženo v detenci od svého příjezdu a tato místa postrádají adekvátní ubytovací podmínky a služby. Jsou to místa, která byla koncipována pouze pro dočasný pobyt. V těchto podmínkách jsou drženy i děti, staří lidé a lidé se specifickými potřebami (nemocní, postižení, lidé s psychickými potížemi, děti bez doprovodu atd.). Lidé tu čelí zimě, požárům od provizorních topení, sexuálnímu násilí a rasistickým útokům z řad stoupenců krajní pravice.

Musíme jednat co nejrychleji, protože vlády evropských států a evropské instituce chtějí, aby uprchlíci zůstali na ostrovech, přestože tam pro to nejsou podmínky. Přemístění lidí z ostrovů by bylo krokem zpět v rámci dohody mezi EU a Tureckem, kterou chtějí udržet za každou cenu. Ve skutečnosti jsou příšerné podmínky na ostrovech součástí úmyslné odstrašující politiky, která má odradit další žadatelé o azyl. Dalším důvodem pro držení žadatelů o azyl na ostrovech je, že chtějí mít jistotu, že budou navráceni zpět do Turecka.

Způsob, jakým Evropa zachází s uprchlíky, je otázkou našeho kolektivního svědomí. Svět se k tomuto problému už nemůže obracet zády. Je třeba tlak v rámci i vně Evropy, abychom odvrátili humanitární katastrofu.