Urgentní
akce

© Amnesty International

UPRCHLÍCI A MIGRANTI MRZNOUCÍ V SRBSKU

  Případ

Migrace   Srbsko publikován 18.1.2017

Více než tisíc uprchlíků a migrantů je srbskými úřady vystaveno nehumánním životním podmínkám a nemocem. Srbské autority totiž selhávají v zajištění ubytování, základních potravin a zdravotní péče. Migranti a uprchlíci jsou tak nuceni přežívat extrémních zimních teplotách pomocí rozdělávání ohňů v opuštěných skladištích v Bělehradu.

Zhruba 1200 uprchlíků a migrantů přespává v drsných podmínkách v opuštěných skladech v centru Bělehradu. Podle Amnesty jsou jejich podmínky nelidské. Vzhledem k zimním teplotám, které klesají až k -20 °C, jsou vystaveni vážnému riziku nemocí, omrzlinám či dokonce smrti umrznutím. Většina z nich nemá žádné finanční prostředky a přežívají na jednom malém jídle denně dodávaném nevládní organizací. Srbské úřady nejsou schopny zajistit dostatečný přísun jídla, vody a hygienických potřeb, nezajišťují zdravotní péči, vhodné oblečení, ani základní ubytování. Aby se zahřáli, jsou lidé nuceni rozdělávat ohně z nasbíraného dřeva a odpadových materiálů, včetně plastů. Tvoří se tak toxické výpary a vzniká riziko požáru. Mnozí lidé nedisponují ani základním oblečením, jako jsou ponožky a boty vhodné do zimního počasí.

Srbské úřady nezajistily žádné krizové ubytovací kapacity pro migranty a uprchlíky, z nichž většina pochází z Afghánistánu. Srbská policie denně sklady navštěvuje, aby zjistila počty lidí. Neproběhl ale žádný pokus o to, aby byly identifikovány obzvláště zranitelné skupiny, jako jsou děti a lidé, kteří potřebují okamžitou lékařskou pomoc.

Podle UNHCR (Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky) představují čtvrtinu obyvatel skladů děti bez dospělého doprovodu, z nichž některým je pouze 11 let. Tyto děti jsou vystaveny vysokému riziku zneužívání či vykořisťování a jsou obzvláště ohroženy krutými životními podmínkami. Mnohé z nich přežívají ve skladech již měsíce. V listopadu 2016 vláda informovala nevládní organizace, které na místech poskytují pomoc, že jejich podpora mimo oficiální centra ,,není nadále přijatelná”. Zdůraznila však také, že kapacity v oficiálních centrech nebude navyšovat.

  Aktuality

  Článek publikován 1.3.2017

Srbská vláda slíbila řešit stav migrantů na ulici!

Uzavíráme urgentní akci týkající se přijímacích podmínek migrantů a žadatelů o azyl, která byla zacílena na srbské úřady.

  Článek publikován 25.1.2017

Bělehradem zapomenutí dětští uprchlíci zapalují odpadky, aby se ohřály v mrazech.

Srbské sociální a azylové služby neposkytly žádnou podporu, přístřeší nebo ochranu.

Pozadí

Srbské úřady argumentují, že uprchlíci a migranti, kteří se usadili ve skladištích v extrémních zimních podmínkách, jsou zde z vlastní vůle a pouze dočasně. Několik uprchlíků a migrantů, se kterými hovořili výzkumníci Amnesty International, se nicméně pokusilo požádat o azyl na nedaleké policejní stanici, a to v souladu se srbskými azylovými předpisy, byli však odmítnuti. Bylo jim řečeno, že v táborech pro ně již není místo a že mají odejít, případně se vrátit jindy. K přijetí v přijímacích centrech a získání základního ubytování, potravin a lékařské péče je registrace na policii nezbytná.

Dne 13. 1. 2017 uvedl Úřad Vysokého Komisaře OSN pro uprchlíky, že v centru Bělehradu přespává v drsných podmínkách zhruba 1200 mužů, včetně 300 chlapců bez dospělého doprovodu.

V roce 2016 přijala srbská vláda politiku neposkytování ubytování všem žadatelům o azyl. Ubytování zajišťuje pouze maximálně 6000 lidem.

Současné kapacity jsou téměř plně vyčerpány a to přes to, že některá centra fungují i s přetíženými kapacitami. Nebyla přijata žádná krizová opatření, aby byla zajištěna péče o všechny uprchlíky a migranty.

Skladiště, ve kterých tito uprchlíci a migranti přebývají, jsou úřadům dobře známá a dosažitelná. Policie dokonce lokalitu každý den navštěvuje, aby spočítala počet migrantů. Aby se zahřáli, rozdělávají lidé ohně venku i uvnitř skladišť za použití nasbíraného dřeva a odpadových materiálů, čímž vytvářejí toxické výpary. Většina lidí, se kterými na místě Amnesty hovořila, si stěžovalo na nedostatek oblečení a obuvi, dek a matrací a na malé množství jídla, které je denně distribuováno (obvykle dva krajíce chleba a dušená zelenina). V době návštěvy Amnesty International v lednu 2017 nebyly ve skladištích ubytovány žádné ženy, ale byl zde vysoký poměr chlapců a mladíků. Zejména děti byly dezorientovány a neměly žádné informace ani podporu ohledně toho, jak získat v Srbsku základní ochranu. Samotné ženy a rodiny, které nebyly policí doporučeny do středisek pro žadatele o azyl, přespávaly v nedalekém informačním stánku spravovaném nevládními organizacemi.

Mockrát děkujeme za podporu případu.

Uzavíráme urgentní akci týkající se přijímacích podmínek migrantů a žadatelů o azyl, která byla zacílena na srbské úřady.

Níže naleznete aktualizaci od Todora Gardose, výzkumníka na Balkáně.

Dostali jsme odpověď od srbské vlády, která potvrdila závazek ubytovat všechny migranty a žadatele. V dopise od ministerstva vnitra se píše :

"Vláda srbské republiky bude i nadále dobrým hostitelem a na podnět premiéra Aleksandara Vučiće máme v úmyslu přesunout do přístřeší každého migranta nacházejícího se na ulici, protože podle našeho názoru je nepřijatelné, aby v tomto chladném počasí zůstával kdokoliv žít na ulici/venku."

AI bude situaci nadále sledovat jak v Srbsku, tak také na rovině EU. V současné chvíli, ačkoliv po naší intervenci byly stovky lidí převezeny do přijímacích středisek, jich stále více než osm set přespává venku (viz https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53877).

Jelikož nově příchozím lidem stále hrozí, že zůstanou na ulici, stovky jich stále přežívají v bělehradských skladech a mnoho lidí bylo vytlačeno z Maďarska a Chorvatska zpět do Srbska, budeme v nadcházejících týdnech situaci nadále monitorovat.

Nyní nicméně uzavíráme UA a mobilizaci v této věci nebudeme stupňovat..

Požadujeme

  • Abyste zajistili všem uprchlíkům a migrantům základní služby jako adekvátní ubytování, potrava, hygienická zařízení a zdravotní péče a aby nebránil nevládním organizacím v distribuci pomoci;
  • Abyste okamžitě zapojili kompetentní složky k identifikaci dětí bez doprovodu a dalších zranitelných skupin a poskytli jim náležitou péči;
  • Abyste všem, kteří chtějí žádat v zemi o azyl, bylo zajištěno přijetí policií a aby po dobu prošetřování jejich žádosti byli přijati do přijímacích středisek pro žadatele o azyl.

Adresáti

  • Ministr práce, zaměstnání, veteránů a společenských záležitostí Aleksandar Vulin

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...