Urgentní
akce

Turecko: Propusťte studenty obviněné za protiválečné protesty!

  Případ

Tři istanbulské soudy poslaly do vazby deset studentů Bosporské univerzity za “propagandu ve prospěch teroristické organizace.” Dalších sedm bylo propuštěno na kauci. 19. března se studenti účastnili nenásilného protestu proti tureckým vojenským operacím v Afrínu v severní Sýrii. Požadujeme jejich okamžité a bezpodmínečné propuštění.

17 studentů Bosporské univerzity, kteří protestovali proti tureckým vojenským operacím v syrském Afrínu a strávili kvůli tomu i dva týdny ve vazbě, se 3. a 5. dubna dostalo v Istanbulu před tři různé trestní soudy. Žalobce požadoval prodloužení jejich vazby z důvodu “propagandy ve prospěch teroristické organizace”, za což lze uložit až 5 let vězení.

Istanbulský trestní soud č. 8, který posuzoval žalobcovu žádost o vazbu pro 7 ze 17 studentů, uvalil dne 3. dubna předběžnou vazbu na čtyři studenty, “jelikož fotografické záběry odhalily, že dle jejich otevřených úst šlo určit, že vykřikovali slogany, a tudíž se aktivně a nepřerušovaně účastnili protestu, při kterém došlo i na vyvěšení transparentů s nápisy ‘Kurdistán bude hřbitovem fašismu’, ‘Bok po boku proti fašismu‘nebo ‘Palác chce válku, lid chce mír‘”. Istanbulský trestní soud č. 6, který posuzoval případ osmi studentů, uvalil předběžnou vazbu na pět z nich na základě toho, že “drželi transparenty a vykřikovali hesla.” Tyto dva soudy podmínečně osvobodily a na kauci propustily zbývajících šest studentů, protože fotky dosvědčovaly, že ač byli přítomní, neúčastnili se aktivně protestu. Istanbulský trestní soud č. 2 uvalil vazbu na jednoho ze dvou zadržených studentů.

Ve vazbě zůstávají: Deniz Yılmaz, Yusuf Noyan Öztürk, Agah Suat Atay, Berke Aydoğan, Şükran Yaren Tuncer, Zülküf İbrahim Erkol, Esen Deniz Üstündağ, Sevde Öztürk, Kübra Sağır a Tevger Uzay Tulay. Na kauci byli propuštěni: İbrahim Musab Çurabaz, Hamza Dinçer, Kültigin Demirlioğlu, Ali İmran Şirin, Denizhan Eren, Mustafa Ada Kök a Emir Eray Karabıyık.

Svou účastí na protestu studenti uplatnili své právo na svobodu vyjadřování a pokojné shromažďování, které je zaručeno jak národními, tak mezinárodními zákony.

Pozadí

Mezi 22. březnem a 4. dubnem bylo 17 studentů z istanbulské Bosporské univerzity vzato do policejní vazby za organizaci pokojného protestu v univerzitním kampusu pořádaného 19. března. Byl svolaný proti turecké vojenské operaci v Afrínu v Sýrii. Vyslechli si obvinění z “propagandy ve prospěch teroristické organizace”.

V reakci na protest a první zadržené prezident Erdogan 23. března oznámil: “Najdeme ty teroristické studenty a budeme konat, co je třeba. Akademici na našich univerzitách by se rovněž měli mít na pozoru. Pokud najdeme spojení mezi těmito studenty a akademiky, podnikneme vůči nim rovněž nutné kroky.” Když 24. března prezident Erdogan opět komentoval zadržení studentů, řekl: “Tito komunističtí studenti, tito terorističtí nepřátelé státu nedostanou právo na univerzitní vzdělání.”

Právo na svobodu slova je zaručeno v článku 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a v článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR), jejichž je Turecko signatářem. Ačkoliv mezinárodní zákony o ochraně lidských práv umožňují jistá omezení svobody slova, taková omezení musí splňovat tři přísné podmínky: musí být obsažena v zákoně; musí být omezena na konkrétní důvody, jako např. národní bezpečnost, veřejný pořádek nebo respektování práv či reputace ostatních; musí být nezbytná a přiměřená pro dosažení jednoho z přípustných důvodů.