Urgentní
akce

© Hlas mučedníků

Pomozte osvobodit přátele Petra Jaška ze súdánského vězení!

  Případ

NOVINKA 26. 2.: Petr Jašek byl dne 26. 2: propuštěn. Děkujeme všem za podporu! Stále však požadujeme propuštění Hassana A. Kodiho a Kbdulmona Abdumawla. Petr Jašek, Hassan A.Kodi, Kuwa Šámál a Abdulmonem Abdumawla jsou souzeni v hlavním městě Súdánu Chartúmu. Súdánská národní bezpečnostní a zpravodajská služba (NISS) zadržela tyto čtyři vězně svědomí v prosinci 2015 a obvinila je z nenásilného uplatňování práva na svobodu projevu, shromažďování a náboženství.

NISS zadržela Hassana A. Kodiho, Kuwu Šámála, Petra Jaška a Abdulmonem Abdumawla během prosince 2015.

Kuwa Šamál byl propuštěn z vazby 21. prosince 2015 za podmínky, že se bude každý den hlásit na policii. Kuwa Šámál byl poté obviněn společně s Petrem Jaškem dne 18. května 2016, přičemž 24. května byl Kuwa Šámál znovu zadržen a uvězněn v detenčním centru Národní bezpečnostní a zpravodajské služby v Chartúmu společně s dalšími třemi vězni svědomí. V srpnu byli všichni čtyři vězni převezeni do vězení Al Huda v Omdurmanu.

Petr Jašek je český novinář a misionář, Hassan A. Kodi a Kuwa Šámál jsou faráři jedné ze súdánských církví hlásících se k Ježíši Kristu a Abdulmonem Abdumawla je súdánský lidskoprávní aktivista.

Petr Jašek je obviněn z „vedení války proti státu“ a „protistátní špionáži“, za které je v Súdánu trest smrti. Hassan A.Kodi a Kuwa Šámál byli obviněni podle trestního zákoníku z roku 1991 z „podněcování k nenávisti mezi sektami“, „zveřejňování nepravdivých informací“ a z „napomáhání ke komplotu“, ze které je obviněn rovněž Abdelmonem Abdulmawla. Přestože soudní řízení začalo v srpnu, soud byl několikrát přerušen, a proto je další řízení plánováno na 21. listopad. Jejich advokát vypověděl, že obžaloba je postavena na podezření, že tito čtyři muži přesvědčovali muslimy, aby konvertovali ke křesťanství. Další bod obžaloby spočívá ve zveřejňování informací ohledně špatného zacházení s křesťany v Súdánu. Amnesty International se domnívá, že tato obvinění pramení pouze z nenásilného uplatňování lidských práv a z toho důvodu se Petr Jašek, Hassan A.Kodi, Kuwa Šámál a Abdulmonem Abdumawla stali vězni svědomí.

  Aktuality

  Článek publikován 14.5.2017

Přátelé Petra Jaška jsou volní!

Hassan a Abdulmon, souzení v procesu s Petrem Jaškem v Súdánu, jsou od čtvrtka 11. 5. taky volní!

  Článek publikován 1.4.2017

Petr Jašek děkuje Amnesty!

Petr Jašek byl dne 26. 2. propuštěn. Děkujeme všem za podporu! Stále však požadujeme propuštění Hassana A. Kodiho a Abdulmona Abdumawla.

  Článek publikován 2.2.2017

Petr Jašek odsouzen na 20 let!

Soud v Chartúmu odsoudil 29. ledna Petra Jaška ke 20 letům odnětí svobody.

  Článek publikován 23.1.2017

Další odročení vynesení rozsudku

  Článek publikován 12.1.2017

Soud s Petrem Jaškem - další odročení na 23. ledna

Další stání naplánováno na 23. ledna.

  Článek publikován 6.12.2016

Soud s Petrem Jaškem pokračuje 12. prosince

  Článek publikován 22.11.2016

Soud s Petrem Jaškem odročen na 28. 11.

Další soudní stání s Petrem Jaškem, které se konalo v pondělí 21. listopadu, bylo o týden odročeno a bude se konat 28. listopadu.

Pozadí

Během zatčení Petra Jaška, Hassana A. Kodi, Kuwy Šámála a Abdulmonem Abdumawla súdánská Národní bezpečnostní a zpravodajská služba důkladně prohledala jejich domy, ve kterých zabavila počítače, mobily, fotoaparáty a různé dokumenty.

Tito čtyři muži podporovali lékařskou péči Aliho Omara Mousa Hassaba-Allah, dárfúrského studenta, který byl zasažen molotovým koktejlem během studentské demonstrace na univerzitě v Chartúmu v prosinci 2013. Protože Aliho obličej, krk, hrudník a ruce byly značně popáleny, potřeboval dlouhodobou lékařskou péči, která je v Súdánu finančně velmi náročná. Ali byl zatčen 18. prosince 2015, kdy byl ihned několikrát vyslýchán ohledně finančních zdrojů své lékařské péče. Po šesti měsících ve vězení byl Ali propuštěn na svobodu jako nevinný.

Hassan A. Kodi a Kuwa Šámál byli jako faráři jedné ze súdánských církví hlásících se k Ježíši Kristu zatčeni 18. prosince 2015 a poté souzeni 18. května 2016. Hassan A. Kodi byl uvězněn za organizování konference pro křesťany ze Súdánu a Jižního Súdánu, která se konala v říjnu 2015 v hlavním městě Etiopie Addis Abeba. Přímá obvinění se odvolávají na dokumenty týkající se utiskování křesťanů v Súdánu, jenž byl prezentován během konference. Kuwa Šámál se této konference také zúčastnil.

Petr Jašek je český novinář a misionář, který byl zatčen súdánskou národní bezpečnostní a zpravodajskou službou 12. prosince 2015 pro doplnění výpovědi Aliho Omara Mousa Hassaba-Alla. Petr Jašek se měl rovněž účastnit konference organizované Hassanem A. Kodi v Addis Abeba. Petr byl 18. května obviněn podle zákoníku z roku 1991 z „vedení války proti státu”, “protistátní špionáži”, „podněcování k nenávisti mezi sektami”, „zveřejňování nepravdivých informací” a „vstupu a fotografování vojenských objektů a vojenské činnosti”. Petr čelí také obvinění z „provozování charitativní činnosti bez povolení“ s organizací Voluntary and humanitarian Activities Act. Podle imigračních a pasových předpisů z roku 1994 je Petr také obviněn z „ilegálního vstupu” na území Súdánu. Obžaloba předložila během soudu Petrovy fotografie z roku 2012, které pořídil na jeho cestě po rebely kontrolovaném pohoří Nuba v Jižním Kordofánu.

Aliho nejlepší kamarád, Abdulmonem Abdumawla, čerstvý absolvent oboru strojírenství na University of Chartum a lidskoprávní aktivista, byl zatčen tajnými službami 18. prosince 2015. Abdulmonem Abdumawla pomáhal Alimu během lékařských ošetření v Chartúmu. 5. srpna byl Abdulmonem Abdumawla převezen do vězení Al Huda v Omdurmanu, kde byl obviněn podle zákoníku 1991 z „napomáhání ke komplotu“.