Urgentní
akce

© US DoD

Amnesty vyzývá USA: Zavřete Guantánamo

  Případ

Zastavte mučení   Spojené státy publikován 4.1.2021

Zadržovací zařízení Guantánamo na Kubě se stalo symbolem hrubého porušování lidských práv páchaného americkou vládou ve jménu boje proti terorismu. V současnosti je v něm vězněno na 40 lidí. Většina z nich bez obvinění a spravedlivého soudu. Amnesty International je přesvědčena, že vězni z Guantánama musí být souzeni ve spravedlivých soudních procesech nebo propuštěni. Amnesty dále vyzývá vládu USA, aby věznici na Guantánamu uzavřela.

Kontroverzní věznici na vojenské základně Guantánamo na Kubě zřídila po teroristických útocích na Spojené státy z 11. září 2001 vláda George Bushe mladšího, aby tam shromažďovala osoby podezřelé z terorismu. Bushův nástupce Barack Obama slíbil uzavření věznice hned na začátku svého prvního funkčního období. Svůj slib však bohužel nesplnil. To jasně dokazuje dvojí metr Spojených států v otázce dodržování lidských práv.

Spojené státy na Guantánamu zadržují vězně bez spravedlivých soudů. Ti jsou souzeni vojenským tribunálem, který zdaleka neodpovídá podmínkám spravedlivého procesu. Za 12 let fungování věznice bylo z celkového počtu okolo 800 vězňů tímto tribunálem odsouzeno méně než jedno procento z nich. Spojené státy očekávají od ostatních zemí, že přijmou propuštěné, samy ale tuto iniciativu odmítají. Propuštění vězni, kteří nemohou být z nejrůznějších důvodů navráceni do své vlasti, jsou tak nuceni čekat další měsíce nebo roky ve věznici.

  Aktuality

  Článek publikován 14.1.2021

Dvacet let bezpráví v Guantánamu. USA tam dál drasticky porušují lidská práva

Amnesty zveřejnila novou zprávu, která dokládá pokračující porušování lidských práv ve vazebním zařízení v zátoce Guantánamo, od jehož vzniku letos uplyne 20 let.

  Článek publikován 10.1.2019

I PO 17 LETECH ZŮSTÁVÁ VĚZNICE GUANTÁNAMO HROZBOU PRO LIDSKÁ PRÁVA

Vojenské vězení v zátoce Guantánamo zůstává skvrnou na dodržování lidských práv v USA a dokud zůstane otevřené, bude představovat místo jejich trvalého porušování.

Pozadí

Věznice je terčem kritiky organizací na ochranu lidských práv i mezinárodního společenství a opakovaně ji kritizovala také Amnesty International. Neomezené zadržování vězňů bez vznesení obvinění či soudu je porušováním mezinárodního práva. Metody výslechu jsou přirovnávány k mučení, několik vězňů zde spáchalo sebevraždu. Guantánamem prošlo asi 800 lidí, z nichž drtivá většina nebyla nikdy obviněna a po celé roky neměla ani přístup k právníkům. Nyní se ve věznici nachází na 40 vězňů, většina z nich je také zadržována bez obvinění a soudu.