Urgentní
akce

Ilana Panich-Linsman

Hrozí jí poprava za vraždu dcerky, nejnovější důkazy ale svědčí o její nevině. Pomůžete?

  Případ

Trest smrti   Spojené státy publikován 7.4.2022

Na 27. dubna je v Texasu naplánována poprava Melissy Lucio, 52leté Američanky mexického původu. Žena byla v roce 2008 odsouzena k trestu smrti za vraždu své dvouleté dcery. Nové znalecké posudky však tvrdí, že holčička zemřela v důsledku tragické nehody, nikoliv vraždy a že Lucio byla k usvědčující výpovědi donucena.

V roce 2008 shledala texaská porota Melissu Lucio vinnou z vraždy dvouleté dcery Mariah. Podle soudního lékaře, který provedl pitvu, dítě zemřelo na krvácení do mozku způsobené úderem tupým předmětem do hlavy. Přestože holčička měla prokazatelné problémy s chůzí – v důsledku lehkého tělesného postižení hůř chodila, při chůzi byla nestabilní a častěji zakopávala –, soudní lékař vypověděl, že zranění hlavy nemohla být důsledkem pádu. Podle nových znaleckých posudků a vyjádření odborníků je ale možné, že smrt Mariah byla způsobena nešťastnou náhodou, konkrétně pádem ze schodů. K němu došlo 15. února 2007, když se rodina stěhovala. Kvůli vnitřnímu krvácení o dva dny později holčička zemřela.

Místo toho, aby úřady nejprve řádně prošetřily okolnosti zranění, okamžitě dospěly k závěru, že Mariah byla zavražděna, a Melissa Lucio byla ještě v den smrti své dcery zatčena.

Lucio byla v bezprostředním šoku ze ztráty dítěte, nevyspalá, izolována od rodiny, navíc v té době čekala dvojčata. Přesto byla pět hodin vyslýchána policií.

Přibližně ve tři hodiny ráno, poté, co během výslechu více než stokrát uvedla, že svou dceru do hlavy nikdy neuhodila, učinila Melissa Lucio usvědčující prohlášení – které později obžaloba u soudu vylíčila jako úplné „doznání“: „Asi jsem to udělala já, asi jsem to udělala já.“ a „Co mám říct? Jsem za to zodpovědná.“

Odborníci, kteří se případem zabývali, po přezkoumání záznamu z výslechu dospěli k závěru, že Melissa Lucio „byla během výslechu vystavena neustálému nátlaku a rozsáhlé manipulaci“.

Obhajoba se v průběhu soudního řízení snažila předvést dva znalce, kteří by porotě vysvětlili, proč mohla Melissa Lucio učinit takové „přiznání“, pokud nebyla za smrt své dcery zodpovědná. Jeden z nich, psycholog, by vypověděl, že Melissa Lucio je přeživší opakovaného sexuálního zneužívání a domácího násilí. Od svých šesti let byla sexuálně zneužívána členem rodiny. Byla zneužívána po celé dětství a v dospívání. V šestnácti letech se stala dětskou nevěstou, aby unikla. Manžel Melissy Lucio však ženu také zneužíval. Později opustil ji i jejich děti. Další partner ji rovněž týral, opakovaně znásilňoval a vyhrožoval zabitím. Tato traumatizující historie obžalované, která prožila emocionálně, fyzicky a sexuálně zneužívající vztahy s muži, ji učinila zranitelnou, aby přijala vinu a při výslechu souhlasila (jak uvedl federální soudce v roce 2021, „tato skutečnost je silným dokladem Melissa tvrzení, že jí byla odepřena možnost předložit úplnou obhajobu: že se pouze snažila přijmout vinu za činy druhých, což je psychický jev osobnosti, který vznikl v důsledku toho, že byla od mala psychicky i sexuálně zneužívána, a v důsledku špatných životních podmínek“). Soudce ale rozhodl, že takové svědectví je pro otázku viny/neviny irelevantní, což se rovnalo naprostému odmítnutí její obhajoby, že se falešně přiznala a je nevinná. Porota se tak nikdy nedozvěděla o traumatizujících životních zkušenostech Melissy Lucio a o tom, jaký vliv mohly mít na její reakce bezprostředně po smrti její dcery.

Amnesty International se domnívá, že již toto rozhodnutí způsobilo, že její proces byl podle mezinárodního práva nespravedlivý. Zpochybnilo presumpci neviny, porušilo zásadu „rovného zacházení“ a odepřelo obžalované plnou možnost zpochybnit hlavní důkazy obžaloby vedené proti ní.

  Aktuality

  Článek publikován 27.4.2022

Skvělá zpráva: Poprava Melissy Lucio odložena!

Texaský odvolací trestní soud povolil odklad popravy Melissy Lucio, Američanky mexického původu, která měla být popravena 27.4. 2022.

Pozadí

V odvolacím řízení čelila Melissa Lucio procesním překážkám podle federálního zákona z roku 1996 proti terorismu a o účinném trestu smrti (AEDPA), který byl přijat s cílem omezit federální soudní přezkum rozhodnutí státních soudů ve snaze urychlit popravy.

Expert OSN na trest smrti v roce 1998 uvedl, že AEDPA „dále ohrožuje uplatňování práva na spravedlivý proces“. V případě Melissy Lucio rozhodl tříčlenný senát amerického odvolacího soudu pro pátý obvod, že ji soudce zbavil ústavního práva na předložení smysluplné obhajoby. Stát se odvolal a požádal o nové projednání před plénem sedmnácti soudců. Sedm soudců (kteří poukázali na to, že „stát nepředložil žádný fyzický důkaz nebo svědeckou výpověď, která by prokázala, že Lucio týrala Mariah nebo některé ze svých dětí, natož že Mariah zabila“) tvrdilo, že vyloučení znaleckého posudku soudcem prvního stupně bylo chybné a jeho schválení odvolacím soudem státu zjevně nepřiměřenou aplikací precedentu Nejvyššího soudu USA, s tím, že federální pomoc není podle AEDPA omezena. Deset soudců však rozhodlo, že Melissa Lucio nemůže překonat omezení stanovená zákonem AEDPA. Tři z deseti soudců nicméně uznali, že vyloučené svědectví „mohlo zpochybnit věrohodnost přiznání Melissy Lucio“, že nesouhlas „ukázal faktickou nutnost, aby porotci toto svědectví vyslechli“, a že tento případ je „jasným příkladem toho, že spravedlnost vůči obžalovanému může vyžadovat komplexnější přezkum důkazních rozhodnutí státních soudů, než je v současnosti přípustné“.

USA ratifikovaly Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) v roce 1992. Poprava osoby, které bylo upřeno právo na spravedlivý proces podle článku 14 této smlouvy, představuje svévolné zbavení života. Výbor OSN pro lidská práva, odborný orgán zřízený podle ICCPR k dohledu nad jeho prováděním, uvedl, že „svévolným zbavením života je rovněž poprava odsouzených osob, jejichž vina nebyla prokázána bez důvodných pochybností. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, proto musejí přijmout veškerá proveditelná opatření, aby zabránily neoprávněnému odsouzení v případech trestu smrti, přezkoumat procesní překážky pro přehodnocení odsouzení… “. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, by rovněž měly zvážit důsledky nových spolehlivých studií, včetně studií naznačujících výskyt falešných doznání, pro hodnocení důkazů předložených v případech odsouzení k trestu smrti.

Dne 18. února 2022 vydala Meziamerická komise pro lidská práva „preventivní opatření“, v němž vyzvala USA, aby nepopravovaly Melissu Lucio dříve, než komise bude moci rozhodnout o podstatě její žádosti. Výbor OSN pro lidská práva dal jasně najevo, že podle mezinárodního práva „rozsudky smrti nesmějí být vykonány, dokud platí mezinárodní předběžná opatření vyžadující odklad popravy.“ V USA byly letos vykonány tři popravy. V Texasu, státě, na který připadá 573 z 1 543 poprav vykonaných v USA od roku 1976, kdy Nejvyšší soud USA schválil nové zákony o trestu smrti, by se jednalo o první takovou popravu. Nejméně 186 osob odsouzených k trestu smrti v USA od roku 1973 bylo později zproštěno viny. Amnesty International se bezpodmínečně staví proti trestu smrti ve všech případech.