AMNESTY INTERNATIONAL V REGIONECH ČR

Nedílnou a důležitou součástí Amnesty International při boji proti porušování lidských práv je práce místních skupin a tematických sítí. Ty tvoří dobrovolníci, často pocházející z různých prostředí či s různými politickými názory. Svojí prací chtějí podpořit lidská práva a jejich dodržování.

Místní skupiny se scházejí např. jednou za týden či dva týdny. Skupiny obvykle pracují na konkrétní oblasti ve světě, kterou si skupina v rámci možností sama vybere. Avšak činností skupin může být mnohem více: pořádání infostánků na kulturních akcích, informování veřejnosti, happeningy, promítání, diskuse, výstavy, psaní urgentních apelů, atd.

ENGLISH SPEAKING GROUP

Amnsty International's English Speaking Group (ESG) is one of the Czech Republic's most active all-volunteer groups working on human rights initiatives. Every year the group participates in hundreds of global letter-writing campaigns, helping champion the rights of persecuted people around the world. In addition, we try to engage the English speaking community in Prague through outreach, documentary screenings, discussions, and more.

Our meetings are open to anyone and everyone, every Wednesday night any time between 19:00 and 20:30 at the Amnesty office by "A" Karlovo náměstí, Gorazdova 10, 5th floor.

Koordinátorka: Aika Idinova

Email: amnestyprague(@)gmail.com

Facebook

BRNĚNSKÁ SKUPINA

Místní skupina Amnesty International v Brně funguje od jara roku 1999. Jejími dobrovolníky jsou převážně současní či bývalí studenti brněnských univerzit, ale i další. Po určitou dobu fungovaly v Brně dvě skupiny - "Brněnská skupina" a "Šestá skupina". V roce 2006 se obě skupiny spojily. Lidé z brněnské skupiny Amnesty International se v současné době věnují především urgentním akcím na obranu lidských práv, kampani za dodržování lidských práv v Číně, právům žen a vzdělávání k lidským právům. Svých cílů skupina dosahuje pořádáním kulturních akcí, e-mailových peticí, petičních stánků a infostánků, psaním dopisů na obranu obětí porušování lidských práv atd. Do akcí skupiny se můžete zapojit i Vy! Napište nám!

Koordinátorka: Klára Matulová a Honza Dohnal 

Email: koordinatoriamnestybrno@gmail.com

FacebookWeb

KARVINSKÁ SKUPINA

Pobočka AI v Karviné vznikla v roce 2013 po velkém úspěchu, který zaznamenal Maraton psaní dopisů 2012 na místním gymnáziu. V rámci této akce bylo podepsáno neuvěřitelných 1750 dopisů, které tvořili téměř třetinu z celkového počtu dopisů odeslaných z České republiky. Gymnazisté se rozhodli s Amnesty spolupracovat i nadále, a za tímto účelem byla založena místní skupina, která ma za cíl informovat a spolupracovat s veřejností v regionu. Formou filmových projekcí, přednášek, kulturních akcí či worshopů chceme veřejnosti přiblížit činnost AI a také informovat a vzdělávat v oblasti lidských práv. Naší prioritou je zprostředkování akcí zaměřujících se na multikulturní tématiku - prezentace odlišných kultur, životních postojů nebo náboženství.

Koordinátor: Jakub Hodulík

Facebook

Web: http://www.aikarvina.eu/#!home/mainPage

LIBERECKÁ SKUPINA

Vznikla v roce 2013 z iniciativy aktivních studentů VŠ. Věnuje se lidskoprávnímu vzdělávání, zapojuje se do veřejných akcí a reprezentuje činnost Amnesty International na festivalech v Liberci a okolí.

Koordinátorka: Zdena Červinková

Email: liberec(@)amnesty.cz

Facebook

OLOMOUCKÁ SKUPINA

Olomoucká skupina se již více než pět let aktivně zapojuje do kampaní a akcí Amnesty International. Kromě informačních stánků pořádá i besedy, tematické večery nebo happeningy. Skupina se pravidelně schází v příjemném prostředí kavárny Betánie na Wurmově ulici v Olomouci. V případě, že si přejete schůzky se zúčastnit, prosím, informujte se o termínu budoucí schůzky. Rádi Vás uvidíme.

Koordinátor: Roman Nevěřil

FacebookWeb

Email: olomouc(@)amnesty.cz

KRÁLOVÉHRADECKÁ SKUPINA

Královéhradecká skupina funguje od dubna roku 2009. Schází se většinou v pondělí v podvečer jednou za tři týdny ve Sluneční čajovně na Velkém náměstí. Věnuje se kampaním za dodržování lidských práv ve světě, organizuje veřejné akce, píše urgentní apely na obranu perzekuovaných jedinců i skupin. Obzvlášť aktivní je skupina během léta na hudebních festivalech, kterých je v regionu požehnaně.

Koordinátor: Lukáš Syrovátka

FacebookWeb

Email: hradec.kralove(@)amnesty.cz

PRAŽSKÁ UNIVERZITNÍ SKUPINA

Pražská univerzitní skupina Amnesty International (PUSA) je neformální seskupení, které je otevřeno každému, kdo se zajímá o lidská práva. Již čtvrtým rokem působí na Univerzitě Karlově a její hlavní činností je seznamování studentů s tematikou lidských práv, organizování diskusí, promítání filmů, pořádání petic a happeningů na podporu lidí na celém světě. Na pravidelných schůzkách jsou podepisovány urgentní apely za nespravedlivě vězněné či pronásledované. K dosavadním tématům skupiny doposud patřily země jako Barma, Bělorusko, Sýrie, Mexiko a témata vězňů svědomí, migrantů, Romů. Ke známým akcím patří Romský týden, jehož třetí ročník se chystá na nadcházející akademický rok. Mimo jiné jsou někteří z nás jako lektoři zapojeni do projektu Amnesty International – vzdělávání k lidským právům.

Koordinátorka: Anežka Minh Tra Pham

FacebookWeb

Email: univerzitni(@)amnesty.cz

PRAŽSKÁ ÚTERNÍ SKUPINA

Služebně nejstarší fungující skupina sestává především z dlouholetých aktivistů Amnesty International. Každoročně organizuje prosincový Maraton psaní dopisů, zapojuje se do tradičních happeningů (například ke Dni Tibetu) a každý měsíc pořádá ve večerní kavárně Souterrain filmový klub.

Koordinátorka: Anna Vaníčková

WebFacebook

E-mail: anna.vanickova(@)amnesty.cz

ÚSTECKÁ SKUPINA

Nově vznikající skupina pořádá filmové večery a s infostánky se účastní festivalů a kulturních akcí v regionu.

Koordinátorka: Jana Mydlilová

Facebook

Email: usti(@)amnesty.cz

CHOTĚBOŘSKÁ SKUPINA

Školní skupina studentů gymnázia Chotěboř se velmi aktivně zapojuje do kampaní Amnesty International – pořádá tematické týdny spojené s workshopy, besedami a výstavami, každý rok organizuje benefiční akci „Sportuj a pomáhej“ a reprezentuje organizaci v rámci veřejných akcí .

Koordinátorka: Iva Fárková

E-mail: chotebor(@)amnesty.cz Facebook

ČESKOBUDĚJOVICKÁ SKUPINA (BAS)

Fungování od března 2015, 2700 podpisů pod peticemi,1000 dopisů za vězně svědomí, 3x výstava Amnesty před rokem 1989, 2x výstava Tibet na křižovatce, RED HAND DAY, DEN TIBETU

Koordinátorka: Iva Trantinová

E-mail: ceske.budejovice(@)amnesty.cz Facebook

ZLÍNSKÁ SKUPINA

Vznikla v polovině roku 2016. V prosinci uspořádala první Maraton psaní dopisů ve Zlíně. Spolupracuje s místními projekty, jako jsou Skrz Prsty, Jeden svět Zlín atp. Ráda přijme nové člen(k)y!Koordinátorky: Marie Ligocká a Pavlína Šmajzrová

E-mail: zlin(@)amnesty.cz

PLZEŇSKÁ SKUPINA

Plzeňská skupinka Amnesty byla vzkříšena v roce 2017 a věnuje se pořádání akcí na podporu lidských práv v různých oblastech (LGBT, migrace, Maraton dopisů, aj.). Setkání skupiny se konají zhruba jednou měsíčně a většinou se scházíme v kavárně Družba - nové tváře jsou vždy vítány:) Koordinátorka: Jana Konečná

Email: plzen(@)amnesty.cz

Facebook: https://www.facebook.com/amnestyplzen/

Art For Amnesty - obrazy k prodeji

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...