Díky VÁM všem.

Vám, kteří jste se v roce 2016 do Maratonu zapojili ať už jako organizátoři vlastní „Maratonské akce“ (např. v oblíbené kavárně či čajovně, v knihovně, ve škole, v komunitním centru, ve skautském oddílu, farnosti či v rodinném kruhu) nebo jako pisatelé dopisů na některé z těchto událostí.  Vám, kteří jste dopisy podepsali online.

                                                                                             

Společně se podařilo absolutně překonat i ta nejoptimističtější očekávání! A teď se podržte, finální číslo ručně psaných dopisů, které jste v roce 2016 dokázali napsat, je více než 16 tisícovek! Obrovské množství dopisů, konkrétně  53 271, bylo podepsáno online! Sečteno a podtrženo, během prosince 2016 a ledna 2017 odešlo z České republiky dohromady  na 69 520 podepsaných dopisů do všech koutů světa.

Tímto vám všem jménem nespravedlivě vězněných a utlačovaných děkuji. Právě Vy skutečně jednáte a nebojíte se postavit za lidská práva jiných. Během letošního Maratonu jste ukázali, že mezinárodní solidarita pro nás není jen prázdným pojmem! A neméně velké poděkování patří i celému týmu Amnesty International, všem dobrovolníkům a stážistům, bez jejichž nasazení, entusiasmu a dobré nálady by letošní Maraton psaní dopisů zdaleka nebyl takovým, jakým byl!

Je neuvěřitelné, že na 200 lidí z celé České republiky si i v dnešním uspěchaném světě našlo čas a zorganizovalo vlastní dopisovou akci na podporu nespravedlivě perzekuovaných, odsouzených či uvězněných lidí z celého světa..  Kdo se ve svém volném čase jen tak pustí do tak nelehké mise, jako je podpora lidských práv? Jste to právě vy, jádro lidskoprávního hnutí v České republice a já si toho nesmírně vážím. Navíc každým rokem naše aktivistická základna roste, stejně tak počet organizátorů, kteří se do Maratonu psaní dopisů zapojují opakovaně a co víc, většina letošních dobrovolných organizátorů si chce pořádání dopisové akce příští rok zase zopakovat!

Je to váš úspěch, protože jste dokázali přesvědčit své přátele, kolegy, spolužáky, studenty, rodinné příslušníky či sousedy, aby se zasadili o zlepšení situace některého z letošních 11 případů nespravedlivě vězněných lidí.. Vysvětlit jim, že i my můžeme osud těchto lidí ovlivnit. Požádat je, aby sedli a ručně napsali dopis možná nejpodivnějšímu adresátovi, na kterého se kdy obraceli. To byla výzva pro každého organizátora.

I pro mě byl rok 2016 ve znamení velkých aktivistických výzev a určitým „přerodem“ od organizátora vlastní maratonské akce ke koordinaci celorepublikové kampaně Maraton psaní dopisů. Bylo a je mi ctí spolupracovat s tak velkým množstvím aktivních lidí, kteří si přejí více naděje a spravedlnosti na světě.

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA - MARATON PSANÍ DOPISŮ 2016

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA - CELOSVĚTOVÁ

Žaneta Sladká

Koordinátorka Maratonu psaní dopisů

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...