JAKÉ BYLY DOPADY NAŠICH PROJEKTŮ V ROCE 2021?

celkový dopad našich aktivit pocítilo 5148 studentů
 10 nově proškolených živých knih
 11 nově proškolených organizátorů živých knihoven
 4 školení pro pedagogy a 23 proškolených pedagogů
55 živých knihoven
91 workshopů

PŘÍBĚH NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY

Most Significant Change neboli Příběh nejvýznamnější změny je jednou z hlavních metod využívaných při evaluaci našich vzdělávacích projektů. V rámci ní jsou sbírány tzv. příběhy změn od zástupců cílových skupin projektu – studentů, lektorů a živých knížek. Z těch je potom vybrán příběh, který nejlépe splňuje kritéria stanovená při samému výběru. Tato metoda umožňuje zachytit nejen změny, kterých se projekt snaží docílit, ale také další, občas velmi neočekáváné a překvapující, změny. 

Tyto příběhy si můžete přečíst i vy! Najdete je na: amnesty.cz/pribehy