Představujeme vám metodické materiály, příručky a weby určené primárně pro pedagogy a pedagožky, kteří ve výuce pracují s tématy lidských práv, diskriminace a menšin a setkávají se s nenávistnými projevy od studentů nebo spolupracovníků. V případě zájmu o metodiky kontaktujte regionální koordinátorky:

Martina Neradová, koordinátorka pro Čechy: martina.neradova@amnesty.cz

Nela Armutidisová, koordinátorka pro Moravu a Slezsko: nela.armutidisova@amnesty.cz

ŽIVÁ KNIHOVNA V KOMIKSECH

http://www.lidskaprava.cz/ucitel/novinky/metodicka-prirucka-jak-pracovat-s-pribehy-mensin-ve-vyuce

Metodická příručka nabízí praktické nástroje a materiály využitelné při práci s tématy stereotypů, xenofobie, diskriminace a rasismu. Vychází z příběhů devíti zajímavých a inspirativních lidí z řad zástupců menšin a představuje možnosti, jak lze s příběhy menšin pracovat ve výuce. Každý příběh je zpracován ve formě komiksu a je doprovázen návrhem otázek do diskuze a zpracovanými informacemi, které upřesňují možné nejasnosti a nejčastější mýty spojené s danou menšinou, a návrhem aktivit, které hravou formou přispívají k nenásilnému otevírání diskuse u jednotlivých témat a umožňují hlubší porozumění druhým lidem skrze osobní prožitek.

LIDSKÁ PRÁVA VE VÝUCE

http://www.lidskaprava.cz/ucitel

Web usnadňuje a zatraktivňuje začleňování lidskoprávních témat do výuky. Jednotlivé články Všeobecné deklarace lidských práv jsou zde přehledně zpracovány jako návrhy vyučovacích hodin. Každý návrh obsahuje metodiku, která je založena na práci s konkrétními případy porušování lidských práv, textové a audiovizuální materiály a tipy na další aktivity k tématu. K dispozici jsou zde také krátké filmy, zajímavé odkazy, informace o lidských právech a lidskoprávní dokumenty ke stažení. Na vyžádání je možné získat tištěnou metodickou příručku Lidská práva ve výuce, která obsahuje zpracované návrhy hodin, které jsou dostupné na webu.

PRŮVODCE PEDAGOGA, KTERÝ SE SETKÁ S NESNÁŠENLIVOSTÍ

http://www.lidskaprava.cz/chci-to-resit

Web pro pedagogy, kteří se u svých studentů či ve svém okolí setkávají s projevy nesnášenlivosti a hledají pomoc, jak na tuto situaci co nejlépe zareagovat. Jsou zde příklady konkrétních osvědčených reakcí, odkazy na instituce a odborníky, kteří mohou v daném případě pomoci, a materiály k tématu. Součástí je i poradna a prostor pro sdílení dalších materiálů.

MANUÁL PROJEKTU START THE CHANGE

Manuál provází pedagogy/žky, kteří mají zájem se zapojit do našeho projektu Start the Change i pro všechny ostatní, kteří se chtějí věnovat tématům udržitelného rozvoje. V Manuálu najdete informace o Cílech udržitelného rozvoje a jejich propojení s migrací. Druhá část poskytuje informace o čtyřech metodických přístupech, které mohou pedagogové využít při práci s těmito tématy ve výuce - storytelling, učení službou, vrstevnické vzdělávání a využívání digitálních a informačních technologií ve výuce.