Všechny lidskoprávní workshopy, metodické příručky a vzdělávací projekty Amnesty International vychází z principů neformálního vzdělávání. Oblast lidských práv je plná složitých témat a neformální přístup ke vzdělávání dává možnost přiblížit tato témata hravou formou.

Amnesty International považuje lidskoprávní vzdělávání za jeden z podstatných pilířů své činnosti a za nejúčinnější prevenci pozdějšího porušování lidských práv. Při přípravě metodiky vycházíme ze základního předpokladu, že problematiku základních lidských práv je potřeba nejen znát, ale také ji dostávat do souladu s hodnotovým systémem, postoji a ochotou k akci. Z didaktického hlediska toho lze dosahovat například nejrůznějšími aktivitami, které evokují určitou situaci porušování lidských práv. Vzhledem k tomu, že Amnesty International disponuje naprosto jedinečnou sbírkou reálných případů konkrétních osob po celém světě, jejichž práva byla porušena, rozhodli jsme se jít cestou skutečných lidských příběhů. Pracujeme tak s reálnými příběhy lidí, kteří se potýkají s porušování lidských práv. Ať už jsou to nespravedlivě věznění, za jejichž propuštění bojujeme, nebo lidé z různých menšin, kteří s námi spolupracují při živých knihovnách.

 V rámci našich workshopů pracujeme s těmito metodami a principy:

  • Zážitková pedagogika a osobní zkušenost
  • Vyprávění příběhů
  • Audiovizuální materiály (spoty, krátké filmy, fotografie apod.)
  • Dobrovolnost a tolerance k názorům jiných
  • Individuální i skupinové učení
  • Motivace a rozvíjení kompetencí k pořádání vlastních akcí