Kampaň Zastavte mučení

  • Amnesty International (AI) zaznamenala během posledních pěti let mučení nebo jiné formy špatného zacházení ve 141 zemích
  • Nový celosvětový průzkum mezi více než 21 tisíci lidí v 21 zemích napříč kontinenty ukázal, že strach z mučení existuje ve všech těchto zemích
  • Téměř polovina respondentů by se obávala mučení, pokud by skončila ve vazbě
  • Víc než 80 % si přeje silné zákony, které by je od mučení uchránily
  • Víc než třetina lidí věří, že mučení může být v některých případech odůvodněné

Amnesty International zahájila celosvětovou kampaň Zastavte mučení s cílem přimět vlády, aby zavedly ochranné mechanismy k předcházení mučení a pomohla ho tak vymýtit.

Tři desetiletí po přijetí mezinárodní Úmluvy proti mučení na půdě OSN v roce 1984 totiž mnohé vlády po celém světě nedodržely své závazky a mučení nadále praktikují. Amnesty International zaznamenala během posledních pěti let mučení nebo jiné formy špatného zacházení ve 141 zemích. Mlčení kolem případů mučení navíc ukazuje, že skutečné číslo bude ještě vyšší. V mnohých z těchto zemí je mučení rutinní a systematickou záležitostí. Nový celosvětový průzkum mezi více než 21 tisíci lidmi ukázal, že téměř polovina respondentů z 21 zemí světa se bojí mučení ve své zemi. AI se chce zaměřit hlavně na pět zemí, kde je mučení běžné, a věří, že tu může významně pomoci zlepšit situaci (Mexiko, Maroko, Nigérie, Filipíny, Uzbekistán)

Úmluva proti mučení byla na půdě OSN přijata před třiceti lety, v mnoha zemích je ale mučení stále běžnou praxí.

Amnesty International považuje mučení za nepřijatelné a její snahou je potírání mučení a snaha zajistit plnění mezinárodních závazků v zemích, kde k mučení dochází.

Amnesty usiluje například o zavedení opatření, která zajistí lepší ochranu proti mučení a nezávislé vyšetřování případů mučení v zadržovacích střediscích, vazbách nebo věznicích, spravedlivé potrestání viníků a řádné odškodnění obětí. Dále vyzývá k monitorování výslechů a zajištění přístupu k právníkům a soudům, lékařské péči a rodinným příslušníkům.

Amnesty International zaznamenala mučení nebo jiné formy špatného zacházení ve 141 zemích ze všech koutů světa. Tedy prakticky ve všech, které zkoumala. Mlčení kolem případů mučení navíc ukazuje, že skutečné číslo bude ještě vyšší. V některých z těchto zemí je mučení rutinní a systematickou záležitostí. V dalších zaznamenali zástupci AI jen ojedinělé případy.

Alarmující je například to, že průzkum ukázal, že téměř polovina (44 %) respondentů z 21 zemí světa by se bála mučení v případě, že by ve své zemi skončili ve vazbě. Naprostá většina lidí (82 %) si myslí, že by měly být jasně dané zákony zakazující mučení. Nicméně, víc než třetina lidí (36 %) říká, že mučení by mohlo být za určitých podmínek odůvodněné.

Novinky

27.5.2020

Nigérie: Pomoci dětem zničeným válkou, nebo riskovat „ztracenou generaci“ na severovýchodě?

Boko Haram unesl tisíce dětí jako vojáky nebo „manželky.“ Armáda je zadržuje a mučí. EU a další dárci financují pochybný „rehabilitační“ program.

13.7.2019

Sencov oslavil narozeniny ve vězení

Ukrajinský režisér Oleg Sencov dnes slaví 43. narozeniny.

10.1.2019

I PO 17 LETECH ZŮSTÁVÁ VĚZNICE GUANTÁNAMO HROZBOU PRO LIDSKÁ PRÁVA

Vojenské vězení v zátoce Guantánamo zůstává skvrnou na dodržování lidských práv v USA a dokud zůstane otevřené, bude představovat místo jejich trvalého porušování.

10.1.2019

I po 17 letech zůstává věznice Guantánamo hrozbou pro lidská práva

V předvečer výročí otevření vězení připomíná Amnesty důvody pro jeho okamžité uzavření.

8.10.2018

Oleg Sencov ukončil hladovku

Ukrajinský režisér Oleg Sencov se rozhodl ukončit protestní hladovku.

Další zprávy

Úspěchy

12.4.2018
Vězení a brutální mučení za zločin, který nikdy nespáchal: @ Filipíny

DOBRÉ ZPRÁVY Z FILIPÍN: JERRYME CORRE JE PROPUŠTĚN!

Od ledna 2018 se uskutečnila série slyšení týkající se Jerrymeho drogových obvinění. Dne 2. března byl schválen návrh zastavení trestního stíhaní a to kvůli nedostatku důkazů. Jerryme byl propuštěn tentýž den.

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...