© Taylor Brandon - Unsplash

Izrael a Palestina: Nová cesta k míru?

  Blog

Pozitivní lidskoprávní novinky   Izrael Reportáž od Pozitivní lidskoprávní novinky - zpracovala Eliška Pohnerová publikován 9.2.2018


Mírové řešení Izraelsko-palestinského ozbrojeného konfliktu je již téměř sedmdesát let v nedohlednu. Pokusů o usmíření bylo mnoho, žádný neuspěl. Na obzoru je ovšem nový přístup, a to docela překvapující: Lidé se setkávají s lidmi, hovoří, nahlíží problémy očima druhého. Jedná se o experiment MINDS OF PEACE. Ten se snažící sblížit židovskou a palestinskou komunitu pomocí komunikace na osobní úrovni. Myšlenkou jeho vzniku je nedostatek participace obyčejných lidí v mírových vyjednáváních.

Tato setkávání fungují na jednoduchém principu. Izraelská a palestinská delegace se setká v čele publika a hovoří. Debatují o problémech, hledají řešení. Téměř všechna taková setkání končí vzájemnou dohodou, což je pro izraelsko-palestinské vztahy velikým úspěchem. Výstupem setkání delegací je poté snaha přetlumočit tyto výsledky všem. Cílem je ustanovit izraelsko-palestinský veřejný kongres s politickou mocí.

Takovýchto veřejných vyjednávání proběhlo v uplynulých třech letech již šestadvacet, a to třeba na téma hranice, Jeruzalém, uprchlíci nebo bezpečnost. Při vzájemných rozhovorech se zdá nejdůležitějším sestavit delegaci, která by reprezentovala celou komunitu, tedy pozvat lidi napříč politickým spektrem a ze všech oblastí života. 

„Máme dvě možnosti,“ uvádí jeden z členů kongresu, „…navzájem se pozabíjet, nebo najít způsob, jak spolu žít. A celá izraelská a palestinská delegace – všichni  mi řekli ‚chceme spolu žít‘.“

Zdroj: Good News Network