×

Text of on-line petition for the legal recognition of Jeanette as a female without having to undergo "a complete sex change"
Minister of Health and Care Services
Bent Høie
The Ministry of Health and Care Services
Teatergata 9, PO Box 8011 Dep
0030 Oslo
Norway


Vážený pane ministře,

dovolte mi, abych Vás upozornil/a na případ John Jeanette Solstad Remø, která nemůže úředně změnit údaje o svém pohlaví, pokud nepodstoupí operativní změnu pohlaví a sterilizaci. Bylo jí umožněno změnit pouze jméno, ve všech dokumentech je ale uváděna jako „muž“.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás žádám o:

  • možnost právní změny pohlaví bez nutnosti sterilizace, psychiatrického vyšetření, diagnózy a dalších procedur nyní nezbytných pro „úplnou změnu pohlaví“,

  • odstranění transsexuality z národní klasifikace mentálních poruch.

Děkuji Vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete.

S úctou
Close