Urgentní
akce

© Bahrain Center for Human Rights

Doživotně odsouzený obránce lidských práv má vážné zdravotní problémy. Pomůžete?

  Případ

Abdulhádí Chavádža je významný obránce lidských práv z Bahrajnu. V roce 2011 byl kvůli svým aktivitám odsouzen k doživotnímu trestu vězení. Ve vězení má vážné zdravotní problémy a je mu odpírán kontakt s dcerami. Abdulhádí Chavádža je vězněm svědomí a měl být okamžitě a bezpodmínečně propuštěn.

Významný dánsko-bahrajnský obránce lidských práv a vězeň svědomí, 61letý Abdulhádí Chavádža (Abdulhadi Al-Khawaja), spoluzakládal Středisko pro lidská práva v Perském zálivu (Gulf Centre for Human Rights, GCHR) a Bahrajnské centrum pro lidská práva (Bahrain Center for Human Rights, BCHR). Do začátku roku 2011 pracoval jako koordinátor ochrany v oblasti MENA (Blízký východ a severní Afrika) pro skupinu Frontline Defenders, která se zabývá ochranou lidských práv. V roce 2003 se také zúčastnil zjišťovací návštěvy Amnesty International v Iráku a je členem mezinárodní poradní sítě centra pro obchod a lidská práva (International Advisory Network of the Business and Human Rights Resource Centre). Je držitelem několika ocenění v oblasti lidských práv, včetně ceny Dignity – Svět bez mučení (World without Torture), kterou obdržel v říjnu 2013. Naposledy v roce 2022 získal prestižní cenu Martina Ennalse pro obránce lidských práv. Abdulhádí Chavádža si odpykává doživotní trest ve věznici Džau za vedení pokojných protestů během lidového povstání v Bahrajnu v roce 2011.

Ve dnech 11. až 15. března 2023 hostil Bahrajn v Manámě 146. shromáždění Meziparlamentní unie (IPU), na kterém se každý rok setkávají členové parlamentů z celého světa. K propuštění Abdulhádího Chavádži vyzvali poslanci z Dánska, Švédska, Irska, Islandu, Nizozemska, Finska a Norska. Žádost dánské delegace o návštěvu ve vězení byla ignorována.

Dne 6. listopadu 2022 Abdulhádí Chavádža během telefonátu svým dcerám řekl, že čelí několika novým samostatným soudním řízením. Dne 3. listopadu 2022 začal v jeho nepřítomnosti první proces před trestním soudem druhé nižší instance za údajné rozbití plastové židle v listopadu 2021 a urážku policisty ve věznici Džau poté, co mu bylo odepřeno telefonovat dcerám, které žijí v zahraničí. Dne 21. listopadu 2022 mu začal druhý soudní proces kvůli obvinění z urážky veřejného činitele. Případ se týká incidentu z 30. března 2022, kdy Abdulhádí Chavádža protestoval proti normalizační dohodě s Izraelem (Abrahámovské dohody) a řekl vězeňskému důstojníkovi: „Jste špinavý a nečistý člověk. Chováte se k lidem jako ke zvířatům.“

Dne 28. listopadu 2022 soud v obou případech Abdulhádího Chavádžu odsoudil a uložil mu pokutu. Oba případy byly předloženy druhému nejvyššímu odvolacímu trestnímu soudu. Dne 29. prosince 2022 soud odložil na 5. ledna 2023 projednávání prvního případu, v němž byl odsouzen a pokutován 60 bahrajnskými dináry (v přepočtu 160 amerických dolarů nebo 3 425 Kč) za rozbití židle a urážku státního úředníka. Soud rovněž rozhodl, že Abdulhádí Chavádža nemá právo se proti odsouzení a pokutě 100 bahrajnských dinárů (v přepočtu 265 amerických dolarů nebo 5 672 Kč) za druhý případ urážky veřejného činitele odvolat.

Abdulhádí Chavádža se nemohl zúčastnit žádného soudního jednání.

Dne 5. ledna 2023 předal jeho obhájce předsedovi soudu dopis, v němž Abdulhádí Chavádža uvedl, že pověřil svého obhájce, aby se v případě, že ho nebude moci navštívit před jednáním, nebo pokud mu nebude umožněno se jednání zúčastnit, z jednání odhlásil. Abdulhádí Chavádža se k soudu nedostavil, jeho advokát se ze soudního jednání odhlásil a soudce rozsudek i pokutu potvrdil. Následujícího dne Abdulhádí Chavádža zavolal svým dcerám, že ho vězeňská stráž vylákala do budovy vězeňské správy pod záminkou rozhovoru s právníkem, aby ho pak odvedla do místnosti vězeňské stráže, kde měl čelit státnímu úředníkovi, za jehož urážku byl odsouzen. Abdulhádí Chavádža se bránil vtlačení do místnosti a začal vykřikovat hesla. Dne 8. ledna mu bylo oznámeno, že mu již nebude umožněno telefonovat se svým právníkem. Dne 6. března 2023 byla Abdulhádímu Chavádžovi konečně umožněna návštěva jeho právníka.

Dne 15. prosince 2022 přijal Evropský parlament naléhavé usnesení, v němž upozornil na případ Abdulhádího Chavádži a dalších politických vězňů a vyzval k jeho propuštění. Dne 27. prosince 2022 se ve vězení poprvé setkal se svým právníkem.

Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování v květnu 2012 uznala, že zadržení Abdulhádího Chavádži bylo svévolné, neboť bylo důsledkem uplatnění jeho práva na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování, a vyzvala k jeho okamžitému propuštění a k odškodnění.

  Aktuality

  Článek publikován 23.8.2023

Bahrajnský aktivista drží striktní hladovku

Abdulhádí Chavádža drží hladovku na protest proti odmítání věznice poskytnout mu přístup k nezbytné zdravotní péči.

  Článek publikován 5.5.2023

Odeslali jsme petici za Abdulhádího Chavádžu

Bahrajnskému korunnímu princi a ministerskému předsedovi jsme poslali petici požadující okamžité propuštení Abdulhádího Chavádži, zajištění jeho ochrany a přístupu k zdravotní péči.