Urgentní
akce

Najah Yusuf

Bahrajnský student odsouzen k 28 letům vězení kvůli účasti na protivládních protestech. Pomůžete?

  Případ

Kameel Juma Hasan, osmnáctiletý Bahrajnec, byl za účast na protivládních protestech odsouzen k 28 letům a dvěma měsícům vězení. V době svého odsouzení byl nezletilý, přesto byl souzen jako dospělý. V současné době je držen v nápravném a rehabilitačním středisku pro mladistvé v Dry Docku.

Dne 23. dubna 2017 byl Kameel Juma Hasan spolu se svou matkou Najah Ahmed Yusufovou předvolán k výslechu na základě obvinění z „nezákonného shromažďování“, „chuligánství“ a „výroby a držení hořlavých nebo výbušných předmětů“. Ve stejný čas, kdy byl policií vyslýchán, ho soud právě na základě těchto obvinění v jeho nepřítomnosti odsoudil k roční podmínce. Rodina o soudním řízení ani o rozsudku neměla tušení a dozvěděla se o něm až později.

Najah Ahmed Yusufová uvedla, že během výslechů s ní a Kameelem Jumou Hasanem v dubnu 2017 v kanceláři Ředitelství pro vyšetřování trestných činů po nich vyšetřovatelé chtěli, aby se ona i syn stali informátory vlády o opozičních aktivitách v oblasti Murqoban v Sitře (ostrov jižně od hlavního města Manámy), kde rodina žije.

Vzhledem k tomu, že tuto možnost oba opakovaně odmítli, byl Kameel Juma Hasan hned namístě „za trest“ obviněn z několika trestných činů. Jeho matce vyhrožovali, že pokud nepřijme roli informátorky, zabijí některé členy její rodiny tak, aby to vypadalo jako nehoda.

Yusufová byla navíc při výslechu vyšetřovateli bita a sexuálně napadána. Poté, co se i během několikadenního výslechu a mučení odmítla stát informátorkou, byla vzata do vazby a na základě obvinění z šíření opozičního obsahu na internetu následně odsouzena k tříletému trestu vězení. Po více než dvou letech byla dne 10. srpna 2019 propuštěna na svobodu na základě královské milosti. Po propuštění poskytla rozhovor britským médiím.

  Aktuality

  Článek publikován 27.9.2021

Za účast na protivládních protestech byl mladík odsouzen k 28 letům vězení, teď je konečně volný!

Kameel Juma Hasan byl z vězení propuštěn 13. září 2021 ve večerních hodinách. Stejný den ráno rodina obdržela zprávu, že jejich syn v Dry Docku před propuštěním prochází lékařskými prohlídkami.

Pozadí

Poté, co byla 27. dubna 2017 uvězněna jeho matka, byl Kameel Juma Hasan znovu předvolán k soudu na základě vykonstruovaných obvinění souvisejících s jeho údajnou účastí na protivládní demonstraci ze dne 24. března 2017. Vzhledem ke svým předchozím zkušenostem s nátlakem při výslechu a odsouzením v nespravedlivém procesu, o němž nevěděl a nemohl se ho tím pádem zúčastnit ani on, ani jeho právník, na předvolání nereagoval.

Dne 26. listopadu 2017 bahrajnský soud v nepřítomnosti odsoudil Kameela Jumu Hasana na základě nových obvinění a zároveň rozhodl, že mladík porušil podmínky svého podmíněného propuštění, a nařídil, aby byl po zbytek zkušební doby držen ve vazební věznici pro mladistvé. K výkonu tohoto trestu se nepřihlásil, a stal se proto hledanou osobou. Na jaře 2018 se mu podařilo složit závěrečné zkoušky na druhém stupni základní školy, ale poté se trvale skrýval, a tak v září 2019 nemohl nastoupit na střední školu.

Dne 28. listopadu 2019 byl v nepřítomnosti, ve dvou samostatných případech, odsouzen za každý z nich ke dvěma měsícům odnětí svobody s možností zaplatit 100 BD (přibližně 250 USD) za přerušení jednoho z trestů odnětí svobody. Obvinění, kterým čelil, se týkala „výtržnictví“ na základě obvinění z „psaní politických hesel na zem“, jako například fráze „bojkot voleb“. V době spáchání těchto údajných trestných činů mu bylo patnáct let. Oběma těmito případy se zabývalo oddělení terorismu Úřadu státního zastupitelství.

Dne 31. prosince 2019 se tehdy sedmnáctiletý Kameel Juma Hasan sám přihlásil na policii. Během svého zadržení na Královské policejní akademii byl několikrát zbit a opakovaně nucen k dlouhému stání. V lednu 2020 byl předveden na Úřad státního zastupitelství, aby podepsal připravené „přiznání“.

Dne 26. dubna 2020 byl Kameel Juma Hasan postaven před soud v hromadném procesu spolu s dalšími 38 obžalovanými, včetně dalších třinácti dětí. Tento proces skončil 13. září 2020 a Kameel Juma Hasan byl odsouzen za účast na nezákonné demonstraci, účast na výtržnostech (obvinění, které v Bahrajnu nevyžaduje prokázání individuální odpovědnosti za násilí), připojení se k teroristické skupině a poskytování finančních prostředků teroristické skupině.

Podle výpisu ze soudních spisů Kameela Jumy Hasana byl mladík od února 2019 do února 2021 odsouzen celkem v patnácti různých případech a dostal tresty v celkové výši 28 let a dvou měsíců odnětí svobody. (Do tohoto počtu nejsou zahrnuty předchozí podmíněné tresty a tresty odnětí svobody pro mladistvé, jakož i aktuální tresty odnětí svobody, kterým se lze vyhnout zaplacením pokuty.)

Dne 14. února 2021 bahrajnský král ratifikoval zákon č. 4 z roku 2021 o nápravném soudnictví pro děti a jejich ochraně před špatným zacházením. V platnost vstoupí v srpnu 2021. Podle nového zákona bude každý, kdo spáchal trestný čin ve věku do osmnácti let, považován za dítě a jako takový bude souzen soudy pro mladistvé.