Urgentní
akce

© Georgi Kozhuharov

Uprchlíci a migranti v Bulharsku čelí žalostným podmínkám. Pomozte je změnit!

  Případ

Migrace   Bulharsko publikován 6.1.2014

Bulharští představitelé se zcela nedostatečným způsobem staví ke stále rostoucímu množství migrantů a žadatelů o azyl. Uprchlíci jsou nuceni žít ve skličujících podmínkách, které nesplňují ani základní potřeby pro život. Mnozí z nich jsou na útěku před válečným konfliktem v Sýrii. Uprchlíci v Bulharsku nemají přístup k základním potřebám jako je jídlo, zdravotní péče a hygiena. Dále se potýkají s rizikem nelidského a ponižujícího zacházení při správních řízeních o udělení azylu.

Bulharské úřady nezvládly přijmout odpovídající opatření při náporu migrantů a díky tomu tisíce z nich přežívá v otřesných podmínkách. Rekordní počet uprchlíků překročil v roce 2013 turecko-bulharské hranice. Jejich počet přesáhl 11600. Většina z nich pochází se Sýrie, někteří jsou z Afganistanu. Bulharským úřadům se nepodařilo poskytnout těmto migrantům adekvátní podmínky pro život. Uprchlíci se v Bulharsku potýkají se špatnou úrovní lékařské péče, nedostatkem jídla, žalostnými sanitárními podmínkami a nedostává se jim adekvátní psychologické pomoci. A to i přesto, že je Bulharsko zavázáno dodržovat předpisy mezinárodního uprchlického práva a dále je povinno dodržovat Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků.

Státní zastupitelství pro uprchlíky provozuje pouze tři oficiální přijímací centra (Banya, Ovcha Kupel, Pastrogor) s kapacitou 1200 osob. V září 2013 byla otevřena další „krizová“ přijímací centra jako odezva na zvyšující se příval migrantů. Nicméně tato centra nebyla přeměněna v řádná ubytovací zařízení a poskytují pouze velmi ubohé podmínky pro život. V důsledku nekompetentnosti bulharských úřadů se skupina dobrovolníků s názvem „Friends of Refugees“ („Přátelé uprchlíků“) ujala pravidelného rozvozu potravin do krizových center. Dále také humanitární organizace Lékaři bez hranic v listopadu oznámila otevření lékařského centra v jednom z uprchlických táborů.

Tisíce osob bylo ubytováno v podřadných podmínkách v „krizových centrech pro uprchlíky“, která byla vytvořena v budovách zchátralých škol a v domech postavených z přepravních kontejnerů. Tato zařízení jsou přeplněna, chybí v nich vhodná lůžka a postrádají adekvátní vytápění navzdory teplotám klesajícím pod bod mrazu. Tato situace se týká i těhotných žen, dětí a uprchlíků poraněných ve válce.

Pozadí

Bulharskou stranu zasáhla kritika z řad mezinárodních komunit - včetně Amnesty International - která poukázala na špatné podmínky v jednom z krizových center ve městě Harmanli. I přes určitou snahu bulharských představitelů o zlepšení podmínek v tomto zařízení však situace zůstává i nadále nepříznivá a představuje zdravotní riziko pro mnohé uprchlíky. Problém i nadále představuje nedostatek hygienických zařízení - v lednu 2014 se 929 osob dělilo pouze o šest sprch. Vysoký komisař Spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) zahájil nouzovou akci související s potravinovým zásobováním uprchlíků v centru v Harmanli. Další významný problém týkající se migrantů v Bulharsku je podle vyjádření UNHCR vleklé prodlení při registraci k žádosti o azyl. S uprchlíky je zacházeno jako s nelegálními migranty. Tím jsou jim odepřeny jejich základní práva a hrozí jim nebezpečí svévolného zadržení. Amnesty International vydala v prosinci 2013 stručný přehled reflektující neodpovídající podmínky pro uchazeče o azyl v Bulharsku a vyjádřila obavy z toho, že bulharské úřady nevyřizují žádosti o azyl včasně a bez zbytečných komplikací.

Okamžité vylepšení životních podmínek a vytvoření vhodného prostředí pro uprchlíky žijící v krizových centrech je nutné a musí být těmto osobám neprodleně poskytnuto.