Urgentní
akce

Provided by 3rd party

ČÍNA: LIDSKOPRÁVNÍ AKTIVISTKA MĚSÍCE DRŽENA V IZOLACI: LI ČCHIAO-ČCHU

  Případ

Dne 16. února 2020 pekingská policie zatkla obránkyni lidských práv a výzkumnici v oblasti pracovního práva Li Čchiao-čchu (Li Qiaochu). Mladá aktivistka už několik měsíců neměla možnost kontaktovat rodinu nebo svého právníka.

Její rodina ani právník nedostali žádné oficiální informace o důvodech vazby. Právníkova žádost o schůzku se svou klientkou mu byla zamítnuta. Její zatčení zřejmě souvisí právě s její prací výzkumnice v oblasti pracovního práva. Kromě toho se Li dlouhodobě věnuje tématům genderového násilí a obraně lidských práv. Její partner Sü Č’-jung (Xu Zhiyong) se v prosinci 2019 zúčastnil neformálního shromáždění právníků a aktivistů v Sia-menu – i to mohlo vést k jejímu uvěznění. Li je držena v izolaci pod „pobytovým dohledem na určeném místě“, existují vážné obavy, že je Li Čchiao-čchu vystavena riziku mučení nebo jiného špatného zacházení, protože dosud nemá přístup ke své rodině nebo právníkovi podle svého výběru.

Li Čchiao-čchu (Li Qiaochu, 李翘楚), narozena 1991, je feministka a výzkumnice v oblasti pracovní problematiky. Li vystudovala Školu práce a lidských zdrojů na Čínské lidové univerzitě (Čung-kuo žen-min ta-süe, Renmin University of China).

Li se dlouhodobě zabývá problematikou rovných práv dělníků, žen a dalších členů čínské společnosti. Její výzkum zahrnuje témata, jako je politika sociální ochrany pracovníků/ic v důchodu. Když v roce 2017 pekingské úřady vystěhovaly „nízkopříjmovou populaci“, spolupracovala Li s dobrovolníky na zpracování a rozšíření informací o nejvíce postižených komunitách, aby pomohli vyloučeným migrujícím pracovníkům/icím najít nová pracovní místa a dostupné alternativní ubytování. Li se také aktivně zapojila do různých národních kampaní #MeToo. Zpracovávala data, sepisovala zprávy a zveřejňovala svou podporu tomuto hnutí online.

V červnu 2019 byla Li diagnostikována deprese a musela být pravidelně léčena. To ji však nezastavilo od jejích aktivit. S vypuknutím COVID-19 se Li jako dobrovolnice snažila pomoci online i offline s prevencí epidemie v malých komunitách.

Distribuovala obličejové masky sanitárním pracovníkům a vedla těhotné ženy postižených komunit k tomu, aby si navzájem pomáhaly. Poté, co v některých nemocnicích vypozorovala nedostatek genderové vyváženosti, zejména s ohledem na prevenci násilí na základě pohlaví, okamžitě se skupinou dobrovolníků vypracovala doporučení.

Důsledkem aktivismu Li bylo její časté pronásledování policií. Začátkem prosince 2019 hlídkovali příslušníci veřejné bezpečnosti před jejím domem a sledovali ji na cestě do práce a z práce, což vážně narušilo její soukromí a občanská práva.

  Aktuality

  Článek publikován 5.5.2023

Čína: partner zatčené aktivistky byl odsouzen do vězení

Li Čchiao-čchu čeká na zahájení soudního procesu. Její partner byl odsouzen k trvdému trestu.

  Článek publikován 31.7.2022

Deprese a špatný zdravotní stav

Novému právníkovi lidskoprávní aktivistky Li Čchiao-čchu se podařilo uskutečnit návštěvu Li ve věznici. Poté vznesl obavy ohledně jejího zdravotního stavu.

  Článek publikován 31.3.2021

Obránkyně lidských práv znovu ve vězení

Li Čchiao-Čchu byla dne 6. února 2021 opět zatčena policií.

  Článek publikován 6.8.2020

Čínská výzkumnice a obránkyně lidských práv je volná!

Li Čchiao-čchu byla propuštěna na kauci a je na svobodě.

Pozadí

Dne 31. prosince 2019 byla Li předvolána policií a držena na Pekingském úřadu veřejné bezpečnosti po dobu 24 hodin. Během jejího zadržení jí údajně policie odmítla poskytnout odpovídající lékařskou péči. Vzhledem k tomu, že se většina výslechu týkala jejího partnera Sü Č’-junga, rozhodla se Li Čchiao-čchu zveřejnit zacházení ze strany policie online a vyzvala veřejnost k větší pozornosti vůči dalším zadrženým v souvislosti se shromážděním v Sia-menu.

Od 26. prosince 2019 policie po celé zemi předvolávala nebo zadržovala účastníky neformálního shromáždění právníků a aktivistů konaného v Sia-menu. Taj Čen-ja (Dai Zhenya), Ting Ťia-si (Ding Jiaxi) a Čang Čung-šun (Zhang Zhongshun) jsou jen tři z mnoha zadržených účastníků, kteří jsou v současné době drženi pod „pobytovým dohledem na určeném místě“, neznámém jejich rodinám.

„Pobytový dohled na určeném místě“ (指定监所监视居住) je opatření, které umožňuje kriminálním vyšetřovatelům za určitých okolností zadržovat osoby až po dobu šesti měsíců mimo formální systém vazby, což může představovat formu zadržení v tajné izolaci.

Pokud jsou podezřelí drženi bez přístupu k právnímu zástupci podle vlastního výběru, bez kontaktu s rodinami a jinými osobami, umístěni do této formy „pobytového dohledu“, jsou vystaveni riziku mučení a jiného špatného zacházení. Tato forma zadržení je používána k omezení činnosti obhájců lidských práv, včetně právníků, aktivistů a náboženských praktikujících. Aktivisté a obhájci lidských práv jsou nadále systematicky sledováni, obtěžováni, zastrašováni, zatýkáni a zadržováni.