Urgentní
akce

© AI Czech Republic

Zastavme nedobrovolné vzdělávání tibetských dětí v čínských školách!

  Případ

Čínská vláda každoročně přemisťuje tisíce nejlepších studentů z tibetských základních škol ve věku od 11 do 15 let z jejich rodných měst do internátních škol v Pekingu a dalších vzdálených provincií studovat v třídách tzv. Tibetských vnitrozemských škol (v originále Neidixizang – 内地西藏班).

Těmto studentům je zakázáno cestovat domů po dobu nejméně čtyř let, dokud nedokončí juniorskou střední školu, nebo sedm let, dokud úplně neskončí střední vzdělávaní.

Vysoko dotované třídy Tibetských vnitrozemských škol (TVŠ) zvyšují možnosti vzdělávání, ale s rizikem nedobrovolné kulturní asimilace.

Během těchto formativních let studují děti jednotné národní osnovy s omezeným vzděláním v oblasti tibetského jazyka, žijí v prostředí tradiční kultury v Číně a nemohou se účastnit tibetských kulturních a buddhistických náboženských praktik. Většina z nich se po absolvování vrátila do Tibetu, ale neměla zkušenosti s tibetským životem a byla přizpůsobená čínské kultuře a jednotné národní identitě.

Politika ke stanovení této jednotné národní identity mezi etnickými menšinami není formálně uznávána, ale zdá se být dobře zavedená. Například v loňském roce vládní úředníci nařídili učitelům TVŠ, aby ,,těsně uchopili ideologické a politické vzdělávání a výchovu k etnické jednotě". Mají ve studentech podnítit "pět poznání" - velkou vlast, čínský národ, čínskou kulturu, čínskou komunistickou stranu a socialistický systém s čínskými charakteristikami. Třídy TVŠ byly představeny v osmdesátých letech, kdy mnoho tibetských rodičů pašovalo své děti přes hranice do škol Tibetské dětské vesnice (TCV), které vedla tibetská vláda v exilu v Indii. V uplynulých letech Čína také zpřísnila hraniční kontrolu a tlačila rodiče, aby své děti vrátily z TCV škol. Podle Rádia Free Asia nebyli na nový školní termín v únoru letošního roku žádní noví tibetští studenti z Číny, kteří by se zapsali do některé z ostávajících TVC škol.

Etničtí Tibeťané jsou v Číně vystaveni diskriminaci a omezováni v oblasti práv na svobodu vyznání, projevu, sdružování a pokojného shromažďování.

  Aktuality

  Článek publikován 3.4.2023

Milion tibetských dětí oddělených od svých rodin

Čínská vláda násilně oddělila milion tibetských dětí od jejich rodin a umístila je do internátních škol, kde se nevyučuje o tibetské kultuře. Cílem této politiky je potlačit národní identitu Tibeťanů.