Urgentní
akce

Egypt – pomozte skoncovat se sexuálním násilím na demonstrantkách!

  Případ

Moje tělo moje práva   Egypt publikován 16.7.2013

Desítky egyptských žen čelí sexuálně motivovaným útokům během veřejných demonstrací, které se aktuálně odehrávají v Egyptě. Násilné útoky na ženách v průběhu veřejných akcí nejsou v Egyptě ojedinělé, v porovnání s předchozími lety jsou ale incidenty mnohem rozsáhlejší a brutálnější.

Ženy a dívky protestující v těchto dnech v ulicích Káhiry a dalších velkých městech čelí hrubému sexuálnímu násilí, včetně znásilnění. Zdá se, že jedním z důvodů je snaha odradit egyptské ženy z účasti na protestech a omezit tak jejich možnost vyjádřit své názory a požadavky při politických změnách v zemi. Ženy byly sexuálně napadány také příslušníky ozbrojených jednotek, nikdo ale zatím nebyl obviněn nebo zatčen. Egyptská vláda opakovaně selhává při zajištění dostatečné legislativní i faktické ochrany ohrožených žen.

Veřejná iniciativa „Operace proti sexuálnímu obtěžování“ (OpAntiSH), která sdružuje egyptské organizace, skupiny a jednotlivce zabývající se lidskými právy, obdržela na konci června zprávy o 47 případech násilných sexuálních napadení žen v blízkosti káhirského náměstí Tahrír. Iniciativa „Spatřil(a) jsem obtěžování“ zaznamenala další případ napadení přímo před prezidentským palácem. Některé ze zraněných skončily v nemocnici.

Podle výpovědí napadených žen, těch, které přežily předchozí protesty nebo těch, kteří se napadeným snažili pomoci, je situace vždy velmi podobná: desítky až stovky mužů obklopí své oběti a ony zakrátko končí na zemi s roztrhaným či strženým oblečením. Odhalená těla jsou následně vydána napospas nejen rukám a dotykům davu, ale bohužel také nejrůznějším zbraním, které se útočníci nezdráhají použít, například holím či žiletkám.

Podle Amnesty International je však takových případů ve skutečnosti mnohem více. Odpovědné orgány musí ukončit sexuální násilí a umožnit ženám uplatňovat základní práva.

Pozadí

Útoky započaly 30.6. 2013 kolem šesté hodiny večer a pokračovaly hluboko do noci. V důsledku brutálního napadení musela nejméně jedna z přeživších žen podstoupit operaci a mnoho dalších bylo zraněno tak, že akutně potřebovaly lékařskou pomoc. Dobrovolníci OpAntiSH spolu s kolegy z další iniciativy bojující proti obtěžování žen, Tahrír Bodyguard, byli v terénu až do rána a snažili se dostat přeživší do bezpečí. Krizové telefonní linky terénních pracovníků byly obsazené až do ranních hodin, někteří z volajících však vyvolávali falešný poplach nebo uráželi práci telefonistů. Dobrovolníci OpAntiSH byli opakovaně vystaveni nebezpečí, čelili útokům a ozbrojeným napadením. Jeden dokonce utrpěl v důsledku rány do hlavy otřes mozku.

Svědectví z egyptských ulic přináší i výzkumnice Amnesty International Dana el-Hatawí.