Urgentní
akce

© Amnesty International

Dívka z Ekvádoru kvůli svým aktivitám na ochranu přírody čelí výhrůžkám. Zastaňte se jí podpisem petice

  Případ

Byznys a lidská práva   Ekvádor publikován 25.3.2024

Před domem čtrnáctileté klimatické aktivistky vybuchla podomácku vyrobená výbušnina. K incidentu došlo jen pár dnů poté, co mladá Ekvádorka Leonela Moncayo s dalšími osmi dívkami musely kvůli svým aktivitám na ochranu životního prostředí čelit slovním útokům ministryně energetiky a dolů. Amnesty žádá ekvádorské úřady o prošetření incidentu a zajištění dostatečné ochrany pro dětské aktivisty.

Leonela Moncayo je klimatická aktivistka z ekvádorské Amazonie. Je dcerou dvou uznávaných obránců lidských práv, Donalda Moncaya a Silvie Zambrano, kteří jsou členy Unie lidí postižených společností Texaco – Unión de Afectados por Texaco (UDAPT). Leonela je jednou ze skupiny dívek, které společně s UDAPT dosáhly historického soudního rozhodnutí proti provozování rutinního spalování zemního plynu v ekvádorských provinciích Sucumbíos a Orellana. Rutinní flérování (spalování plynu) je jedním z procesů těžby ropy, který nejvíce přispívá ke klimatické krizi kvůli emisím metanu, skleníkového plynu (GHG) silnějšího než CO2. Předpokládá se, že metan je zodpovědný za jednu třetinu čistého globálního oteplování od průmyslové revoluce. Rutinní spalování plynu je rovněž spojováno s negativními dopady na zdraví obyvatel žijících v komunitách v bezprostřední blízkosti flér, protože při spalování plynu se uvolňuje celá řada škodlivých látek.

Dne 29. července 2021 provinční soud v Sucumbíos konstatoval, že ekvádorský stát ignoroval právo na zdravé životní prostředí, nerespektoval právo žalobců na zdraví a neplnil své povinnosti v oblasti zmírňování změny klimatu. Soud stanovil, že stát musí postupně odstranit plynové fléry, zejména ty v blízkosti obydlených oblastí, a poskytnout postiženým komunitám odškodnění. Od vydání soudního rozhodnutí však došlo pouze k veřejné omluvě a bylo předloženo „Náhradní nařízení k předpisům o životním prostředí pro operace s uhlovodíky“ a dvě technické zprávy o rutinním spalování plynu vypracované Ministerstvem energetiky a dolů. Nebyly zahájeny žádné kroky k nápravě životního prostředí, práva na ochranu zdraví a dalších práv.

Dne 21. února 2024 se čtyři z devíti stěžovatelek, včetně Leonely Moncayo, zúčastnily zasedání Komise pro biodiverzitu Národního shromáždění, jehož cílem bylo zkontrolovat dodržování rozhodnutí u příslušných orgánů. Ministryně energetiky a dolů Andrea Arrobo ve svém vystoupení uvedla, že vláda „odstranila dva fléry“, a tudíž „již splnila závazky vyplývající z nařízení soudu“. Zmínila, že „jedna věc je trvat na odstranění flérů a jiná je vyvolávat paniku“, čímž bagatelizovala závažnost problému. Ministryně rovněž naznačila, že dívky byly „zmanipulovány“.

Čtyři žalující dívky, včetně Leonely Moncayo, vystoupily, aby vyvrátily prohlášení ministryně. Uvedly například, že podle úřadu ekvádorského ombudsmana se počet flér zvýšil ze 447 na 486. Jedna ze stěžovatelek prohlásila: „Jak můžete říct, že jsme zmanipulované, když bojujeme za svá práva?“ Nakonec Leonela se slzami v očích řekla ministryni a poslancům, že to, co od nich dívky a komunity na tomto zasedání slyšely, je „almužna, výsměch“. UDAPT, Leonela a její rodiče se domnívají, že zastrašování, kterému byli 26. února vystaveni, bylo odvetou za účast a kritické hlasy Leonely a dalších žalujících dívek na Národním shromáždění a obecně za jejich aktivismus s cílem zajistit, aby úřady dodržovaly rozhodnutí soudu.

Pozadí

Zvláštní zpravodajka OSN pro situaci obránců lidských práv Mary Lawlor ve své poslední zprávě o situaci dětských a mladých obránců lidských práv uvedla, že dětští aktivisté často čelí „ponižujícím a znevažujícím poznámkám, které zpochybňují jejich zkušenosti, odbornost a motivaci“, což ještě zhoršují „politické narativy, které využívají věk dětských a mladých obránců lidských práv k tomu, aby naznačily, že jsou manipulováni, verbováni nebo jim je vymýván mozek“. Tato stigmatizující tvrzení mohou podle Meziamerické komise pro lidská práva prohloubit nepřátelství a nesnášenlivost různých skupin obyvatelstva, což může ohrozit životy a integritu obránců lidských práv. V roce 2023 vydala Amnesty International urgentní akci vyzývající Ekvádor, aby se zdržel používání výrazů, které stigmatizují, urážejí nebo diskreditují Pabla Fajarda, ekvádorského právníka a aktivistu, který je součástí UDAPT, poté, co ho dnes již bývalý ministr energetiky a dolů obvinil, že je „mezinárodním zločincem“.

Amnesty International v průběhu roku 2018 zdokumentovala řadu útoků a výhrůžek, které byly spáchány na obránkyně lidských práv a lídryně Patricii Gualinga, Nemu Grefa, Salomé Aranda a Margoth Escobar, členky kolektivu Mujeres Amazónicas (Amazonské ženy). V únoru 2023 byl zastřelen Eduardo Mendúa, vůdce původního obyvatelstva A'I Cofán. Mendúa otevřeně vystupoval proti těžbě ropy v oblasti. Tyto příklady a nelehká situace Leonely a její rodiny ukazují, jak ekvádorské úřady nadále selhávají v ochraně obránců lidských práv, zejména obránců půdy, území a životního prostředí, a nezajišťují jim bezpečné prostředí a dostatečnou ochranu pro jejich aktivity.