Urgentní
akce

© Amnesty International

3 roky vězení za názor! Podpořte kubánského vězně!

  Případ

Kubánský aktivista Iván Fernández Depestre byl zatčen v červenci 2013 během pokojných protestů. V srpnu 2013 byl odsouzen ke třem letům vězení za politicky motivované činy. Amnesty International považuje Ivána Fernándeze Depestra za vězně svědomí, který se měl provinit pouze svým členstvím v disidentských skupinách a tím, že využil svého práva na svobodu projevu.

Iván Fernández Depestre, člen kubánské disidentské skupiny, se spolu s pěti dalšími aktivisty 30. července 2013 zúčastnil pokojné demonstrace ve městě Placetas v provincii Villa Clara. Shromáždění se konalo u příležitosti výročí smrti kubánského národního hrdiny Franka Paíse. Depestra a ostatní zatkla státní bezpečnost. Všichni demonstrující byli následně propuštěni, kromě Ivána Fernándeze Depestra, který byl obviněn z „nebezpečnosti“, což je preventivní opatření ustavené kubánským zákoníkem jako „mimořádný sklon člověka páchat trestné činy“. Pod touto právní úpravou, která je často využívána coby záminka pro uvěznění politické opozice, kritiků vlády a nezávislých novinářů, je kriminalizováno opilectví, závislost na drogách nebo tzv. antisociální chování. Ve zkráceném procesu byl Depestre 2. srpna 2013 obecním soudem v Placetas odsouzen ke třem rokům vězení. Podle informací Amnesty International neměl u soudu žádné právní zastoupení.

Amnesty International je přesvědčena, že Iván Fernández Depestre byl zatčen a uvězněn jen kvůli tomu, že je členem disidentských skupin a za to, že se účastnil demonstrací, při kterých vyjadřoval své politické názory. Proto považuje kubánského disidenta za vězně svědomí.

  Aktuality

  Článek publikován 21.1.2015

Iván Fernández Depestre propuštěn!

Dne 8. ledna byl zřejmě bez omezení propuštěn z kubánského vězení Iván Fernández Depestre, který byl od července 2013 zadržován ve věznici Guamajal ve městě Santa Clara. Iván Fernández Depestre byl v srpnu 2013 odsouzen ke třem letům ve vězení kvůli „nebezpečnosti“. Děkujeme za podporu při podepisování petic za jeho propuštění!

  Článek publikován 18.1.2015

KUBA PROPOUŠTÍ VĚZNĚ SVĚDOMÍ

Pozadí

Článek 72 kubánského trestního zákoníku definuje tzv. nebezpečný stav takto: „Nebezpečný stav je považován za zvláštní náchylnost člověka k páchání trestných činů, jak dokazuje chování, které je evidentně v rozporu s normami socialistické morálky."

Iván Fernández Depestre byl odsouzen údajně v souladu s "bezpečnostním opatřením proti těm, u kterých se zdá být pravděpodobné, že se uchýlí ke spáchání trestného činu v budoucnosti." Podle znění obvinění se provinil tím, že se setkával s „asociálními osobami".

Články 78 až 84 kubánského trestního zákoníku popisují typy opatření, která mohou být v takových případech přijata. Patří mezi ně i tzv. převýchova trvající od jednoho do čtyř let, během níž má být obviněná osoba internována ve "studijním zřízení", nebo poslána do "pracovního kolektivu". V těchto článcích chybí jakákoliv zmínka o trestu odnětí svobody. Článek 75 trestního zákona stanovuje, že příslušný policejní orgán vydá "oficiální varování", aby bylo dotyčným osobám zabráněno páchání pro společnost nebezpečných nebo trestných činů. Takové varování je vydáváno jako právní dokument s jasně stanovenými důvody i vyjádřením obviněné osoby a musí být podepsáno oběma zainteresovanými stranami. Podle informací Amnesty International ale není jasné, zda Iván Fernández Depestre někdy nějaké varování od kubánských úřadů obdržel, ať už ústní nebo písemné.

Iván Fernández Depestre je jedním se zástupců disidentského hnutí na Kubě a kromě pokojného shromáždění ve městě Placetas se v minulosti zúčastnil i jiných podobných setkání. K opozičním skupinám na „ostrově svobody“ se dále řadí kupříkladu Juventud Despierta (Mládí, probuď se) Coalición Central Opositora (Středová opoziční koalice) či Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobedencia Civil Orlando Zapata (Národní fronta občanského odporu a občanské neposlušnosti Orlanda Zapaty).