Urgentní
akce

©Amnesty International (Photography taken by Anaïs Taracena)

Guatemala: Ochránce lidských práv čelí děsivým výhružkám

  Případ

Diskriminace   Guatemala publikován 28.1.2016

Rafael Maldonado z guatemalského Centra pro ekologickou, společenskou a právní akci obdržel v poslední době řadu zastrašujících zpráv. Nejaktuálnější výhrůžky směřovaly přímo proti němu a měly ho zastrašit tak, aby pozastavil aktivistickou činnost. Jeho organizace se v poslední době angažuje v případech těžebních společností produkujících palmový olej v Guatemale.

Rafael Maldonado působí jako právní ředitel v guatemalském Centrum pro ekologickou, společenskou a právní akci (zkráceně CALAS). V poslední době se tato organizace zaměřila na sledování negativních vlivů produkce palmového oleje. Mezi ně patří například dětská práce nebo ničení životního prostředí. Mezi lety 2000 a 2012 se palmové háje rozrostly v Guatemale přibližně osminásobně. 98% pozemků je přitom kontrolováno 8 vlivnými rodinami, takže se jedná o velmi lukrativní soukromý byznys.

Maldonado se stal na konci roku terčem výhrůžných a urážlivých zpráv na Twitteru. Jedním z příkladů je uživatel twitteru @Armarome78, který zaslal Rafaelu Maldonadovi 30. listopadu vzkazy, ve kterých mu vyhrožuje slovy: „Tvůj čas nadešel. Doporučuji ti, abys utíkal jako prase, zku***syne. Ohlášení války lidi nezabíjí.“ a „Pamatuješ si, když jsem ti říkal, že tvé síti gangsterů a korupčníků zbývá málo času? Ty jsi další na řadě. Jen vyčkej!“ Účet byl od té doby pozastaven.

30. listopadu bylo také odhaleno, že Alberto Rotondo, ředitel bezpečnsti dolu San Rafael Las Flores Escobal unikl z domácího vězení a jeho místo pobytu je prozatím neznámé. Alberto Rotondo byl obviněn, že v roce 2013 poštval ochranku dolu proti protestujícím, kteří demonstrovali proti činnosti dolu, ale mimo pozemky této společnosti. Zásah za sebou zanechal několik zraněných.

CALAS se podílí na občanské žalobě proti dolu za zmíněný útok, stejně tak se angažuje ve sporu ohledně provozních licencí dolu a domnělého znečištění prostředí. Rafael Maldonado také zastupoval CALAS v nedávném případě proti společnosti REPSA produkující palmový olej, která je obviněna ze zamoření řeky v departementu Petén v září 2015.

V červenci Rafael Moldanado oznámil Svazu UDEFEGUA, že slyšel výstřely poblíž kanceláře CALAS v Guatemale. V květnu nahlásil místním představitelům, že neznámá žena v bance v Guatemala City mu vyhrožovala, že zaplatí za to, co dělá. Rafael Maldonado a ředitel CALAS také obdrželi anonymní písemné hrozby, které dorazily do jejich kanceláře v roce 2013. UDEFEGUA nedávno zažádala Meziamerickou komisi pro lidská práva o přijetí ochranných opatření pro Rafaela Maldonada, ta zatím ale žádné kroky na jeho ochranu nepodnikla.

  Aktuality

  Článek publikován 10.4.2017

U Rafaelova domu stříleli neznámí útočníci

Ředitele ekologické organizace chtěli pravděpodobně pouze zastrašit.

Pozadí

V Guatemale neustále pokračuje vyhrožování, obtěžování a útoky na ochránce lidských práv, včetně novinářů a odborářů. Mají za cíl odradit aktivisty od jejich práce. Guatemalská organizace na ochranu práv UDEFEGUA zaznamenala v první polovině roku 2015 337 agresivních útoků proti ochráncům lidských práv. 71% těchto případů bylo namířeno proti domorodým vůdcům a ochráncům zaměřujícím se na problematiku životního prostředí a územních nároků.