Urgentní
akce

© Amnesty International

Vyzvěte FIFA, aby odpískala zneužívání migrujících pracovníků v Kataru

  Případ

Byznys a lidská práva   Katar publikován 9.9.2021

Mistrovství světa ve fotbale 2022 je jednou z nejočekávanějších sportovních událostí příštího roku. Přestože by se světový šampionát neobešel bez lidí, kteří kvůli němu do Kataru přijeli za prací, mnozí z nich na vlastní kůži zažívají zneužívání a vykořisťování ze strany zaměstnavatelů i státu. Amnesty International proto vyzývá Mezinárodní fotbalovou federaci (FIFA), aby využila svého vlivu a pomohla zastavit vykořisťování pracovníků.

Miliony mužů a žen z Asie a Afriky přišly do Kataru hledat lepší budoucnost pro sebe a své blízké. Mnozí z nich platí nehorázné poplatky personálním agenturám, aby mohli cestovat za prací a zajistit živobytí rodinám, které jsou na nich často závislé. Tito lidé představují až 95 % pracovní síly, která má na starosti výstavbu stadionů a silnic, ubytování a další služby spojené s organizací MS ve fotbale 2022. Po zahájení turnaje to budou právě oni, kdo se bude starat o hráče a fanoušky v hotelech, obsluhovat je v restauracích, zajišťovat dopravu a bezpečnost.

V srpnu 2021 Amnesty International zdokumentovala, že katarské úřady nevyšetřily úmrtí tisíců migrujících pracovníků, přestože existují důkazy o souvislostech mezi předčasnými úmrtími a nebezpečnými pracovními podmínkami. Navzdory zavedení některých nových ochranných opatření pro pracovníky přetrvávají velká rizika - nové předpisy například nezahrnují povinné doby odpočinku úměrné klimatu nebo druhu vykonávané práce - a úřady učinily jen málo pro vyšetření rozsahu nevysvětlitelných úmrtí.

Přestože FIFA má z pořádání šampionátu velký prospěch, lidé, kteří tuto událost doslova přivedli na svět vlastníma rukama, jsou často vykořisťováni a jejich práce zneužívána, tisíce lidí přišly o život. Katar přijal řadu změn ve prospěch pracovníků v důsledku zvýšené pozornosti, které se zemi dostává v souvislosti s pořádáním mistrovství. Mnohá z těchto opatření však nebyla v praxi řádně provedena. Zaměstnavatelé často nevyplácejí svým zaměstnancům a zaměstnankyním mzdu včas, dostatečně nebo vůbec. Zároveň mají podniky nad životy svých zaměstnanců nepřiměřenou kontrolu, přetěžují je nebo jim brání ve změně zaměstnání. Zaměstnanci se zároveň nemohou sdružovat v odborech, a nemají tak možnost kolektivně bojovat za lepší pracovní podmínky. To většině z nich velmi ztěžuje možnosti domoci se spravedlnosti nebo odškodnění v případě, že jejich práva porušuje zaměstnavatel.

Když se FIFA rozhodla uspořádat mistrovství světa v Kataru, věděla – nebo měla vědět –, že s tímto rozhodnutím jsou spojena vážná rizika právě v oblasti lidských práv. Země je prakticky závislá na pracovní síle přistěhovalců a vykořisťování lidí, již do země přišli za prací, je dlouhodobým a závažným problémem, za který zemi kritizuje řada mezinárodních organizací.

Je to FIFA, která jako hlavní organizátor turnaje nese přímou odpovědnost za to, aby si nadcházející šampionát zachoval pozitivní image a nebyl poskvrněn vykořisťováním pracovníků a porušováním jejich práv. Fotbalová federace musí vyzvat Katar, aby urychleně uvedl přijaté reformy do praxe a ukončil nepřípustné zneužívání tisíců lidí.

  Aktuality

  Článek publikován 2.8.2022

Volání po odpovědnosti: FIFA by měla zaplatit kompenzaci vykořisťovaným migrantům

Mistrovství světa ve fotbale se v Kataru odehrálo na přelomu let 2021/2022. A všichni, včetně organizace FIFA, tiše přihlíželi hrozivé každodenní realitě zneužívaných migrantů na katarském území. FIFA by měla práci těchto lidí reflektovat a zaplatit alespoň 440 milionů dolarů jako kompenzaci.

Pozadí

FIFA a katarské úřady musí zavést důkladný akční plán, který zajistí řádné odměňování, spravedlivé zacházení a ochranu před vykořisťováním ze strany zaměstnavatelů pro lidi pracující na přípravách mistrovství světa 2022.

Lidé pracující na přípravě fotbalového šampionátu v Kataru mají právo na důstojný život a ochranu před vykořisťováním. Podepište naši petici a pomozte lidem pracujícím v Kataru dosáhnout férových pracovních podmínek.