Urgentní
akce

© CubaNet 2019

Nezávislá novinařina se trestá – třeba i rokem vězení

  Případ

Roberto de Jesús Quiñones Haces, kubánský právník a nezávislý novinář zpravodajského serveru Cubanet, byl odsouzen k ročnímu trestu za údajné „odporování úřadům a neuposlechnutí nařízení“.

Novinář byl 11. září 2019 uvězněn poté, co byl v srpnu 2019 Městským soudem v Guantanamu odsouzen za údajné „odporování úřadům a neuposlechnutí nařízení“ k ročnímu trestu odnětí svobody. Novinář byl po zadržení státní policií v dubnu zbit. Následně podal proti počínání policistů formální stížnost. Dne 23. srpna potvrdil odvolací soud jeho odsouzení bez toho, že by mu umožnil slyšení. Roberto de Jesús Quiñones Haces dále uvádí, že byl opakovaně svévolně zadržován už od roku 2015.

Úřad zvláštního zpravodaje při Meziamerické komisi pro lidská práva odsouzení Roberta Quiñonese kritizoval a vyjádřil znepokojení týkající se přetrvávající kriminalizace a šikanování obránců lidských práv na Kubě a osob, které o takovém porušování informují. Ve své nedávno publikované zprávě Úřad zvláštního zpravodaje uvádí, že agenti státní bezpečnosti představují „největší hrozbu pro tisk a jsou odpovědní za útoky proti němu“, a vyzývá k jejich „zrušení a sankcionování takových praktik“. Amnesty International je přesvědčena, že nepřiměřené používání trestního zákona a státem podporovaná diskriminace osob, které se odváží vyjádřit nesouhlas, spolu s chybějící nezávislou justicí, vytvářejí na Kubě klima obav a strachu.

Oficiální sdělovací prostředky na Kubě podléhají striktní cenzuře a četným omezením. Během posledních pár let díky tomu došlo k rozvoji nezávislých digitálních mediálních projektů. Tato alternativní zpravodajská média se však v podstatě pohybují na hraně zákona, což jejich novináře i další zúčastněné vystavuje riziku šikany a svévolného zadržování. Navíc kubánské úřady takové webové stránky často blokují. Kuba zůstává jedinou zemí amerického kontinentu, ve které Amnesty International není umožněno monitorovat stav lidských práv.

  Aktuality

  Článek publikován 8.10.2020

Roberto je na svobodě!

Po roce stráveném ve vězení byl Roberto de Jesús Quiñones Haces 4. září 2020 propuštěn.

Pozadí

V srpnu 2019 Amnesty International prohlásila pět na Kubě vězněných osob za vězně svědomí, nejspíš se však jedná o pouhý zlomek z počtu osob vězněných za pokojné vyjadřování svých názorů. Těchto pět vězňů svědomí patří k prodemokratickým a státem neuznávaným skupinám. Všichni byli uvězněni za „trestné činy“, které jsou v rozporu s mezinárodním právem a jsou důsledkem praktik používaných na Kubě desítky let.