Urgentní
akce

Lidská práva a principy právního státu musejí být v Evropě chráněny

  Případ

Lidé v Maďarsku a Polsku čelí v čím dál větší míře omezování svobody projevu, cenzuře médií, omezování nezávislosti soudů, útokům na příslušníky menšin a dalšímu porušování lidských práv nebo oslabování demokratických hodnot.

Představte si, že žijete v zemi, která je formálně řízena jako právní stát, ale není s vámi zacházeno rovnoprávně, nemůžete užívat svých lidských práv, opakovaně zažíváte nespravedlnosti, a pokud se nesouhlasně ozvete, je vám vyhrožováno a jste za to napadáni.

Právní stát, tedy stát, v němž nikdo není „nad zákonem“, všichni jsou si rovni a stejná pravidla platí pro všechny, a respekt k lidským právům jsou v Evropě stále vážněji oslabovány a omezovány. Právní stát je základním kamenem k zajištění dodržování a ochrany lidských práv. Jedno nemůže existovat bez druhého a obojí je nutné plně a efektivně respektovat a chránit.

Situace v Maďarsku a Polsku je obzvlášť závažná v důsledku dlouhodobých vládních změn a zásahů do tamních systémů. Obě země proto nyní čelí krokům ze strany EU v podobě řízení na základě článku 7 za závažné porušení hodnot EU.

Lidé v Maďarsku a Polsku zažívají v různé míře omezování individuálních svobod, popírání rovnosti, výrazné omezování svobody projevu a svobody médií, napadání a omezování nezávislosti a integrity soudů a také marginalizování menšin a jejich stigmatizaci jen kvůli tomu, kým jsou.

Erzsébet Diósová, soudkyně v důchodu, otevřeně vystupovala proti nezákonným rozhodnutím bývalého předsedy národní soudní rady. Posléze musela odejít do předčasného důchodu, který vláda využívala k uvolnění pozic pro soudce vstřícné vůči vládě.

Zsolt Porcsin byl šéfredaktorem okresního deníku (Hajdu-Bihari Napló) až do roku 2018, kdy se majitelem prostřednictvím společnosti Mediaworks a Středoevropské tiskové a mediální nadace (KESMA) stal oligarcha Lőrinc Mészáros, dobrý přítel premiéra Orbána, konglomerát téměř 500 portálů v Maďarsku. Porcsin byl po změně vlastníka propuštěn.

Podpořme lidi v Maďarsku a Polsku, kteří se zasazují za své právo na život ve svobodě, důstojnosti a rovnosti.

Vyzvěte naši vládu, aby se postavila za lidská práva a právní stát v Maďarsku, Polsku a v celé EU.

Podepište tuto petici a vyzvěte ji:

• Aby veřejně a jasně vyjádřila své obavy a řešila vážná ohrožení týkající se lidských práv a právního státu napříč Evropou, zejména pak v Maďarsku a Polsku, a to i v rámci bilaterálních vztahů.

• Aby se zasadila o to, že řízení na základě článku 7 se budou v Radě EU posouvat kupředu a budou přijata silná a konkrétní doporučení s cílem zastavení další eroze právního státu v těchto zemích.

• Aby posílila schopnost EU hájit lidská práva a principy právního státu v celé Evropě.

Více o aktuální situaci v Maďarsku a Polsku na : https://www.prituhuje.cz/

  Aktuality

  Článek publikován 30.12.2022

Maďarsko podle Evropského parlamentu „už není demokracie“

Podle zprávy schválené Evropským parlamentem se Maďarsko stalo volební autokracií. Evropská unie se kvůli omezení práv a svobod v Maďarsku rozhodla zmrazit fondy s miliardami eur, ze kterých stát do té doby čerpal.

  Článek publikován 9.9.2021

Jak Orbán dusí demokracii: Zastrašování občanské společnosti i kriminalizace nevládek

Nevládní organizace i jednotlivci čelí v Maďarsku soustavným útokům, zastrašování a očerňujícím kampaním ze strany vlády, které od roku 2013 nabírají na síle.