Urgentní
akce

© Apheda

Místo propuštění z vězení dostal sedmiletý trest. Podpořte nespravedlivě uvězněného odborového předáka z Myanmaru podpisem petice.

  Případ

Moje tělo moje práva   Myanmar publikován 14.5.2024

Myanmarský odborový předák Thet Hnin Aung byl nespravedlivě odsouzen k dvouletému vězení kvůli tomu, že se snažil zlepšit pracovní podmínky dělníků. Po vypršení trestu byl místo propuštění převezen na neznámé místo a v nepřítomnosti odsouzen k dalšímu trestu – sedmi letům vězení s nucenými pracemi. Nikdo by neměl být souzen za pokojné lidskoprávní aktivity. Podepište petici na jeho podporu.

Thet Hnin Aung je odborový předák registrované odborové organizace známé jako MICS TUsF (Myanmarská federace odborů průmyslu, řemesel a služeb), kde se zasazoval o zlepšení pracovních podmínek myanmarských dělníků. V roce 2021 byl obviněn z porušení článku 17/1 „zákona o nezákonném sdružování“ za aktivní účast v hnutí občanské neposlušnosti. Byl odsouzen ke dvěma letům vězení, která si odpykal ve věznici Insein v Rangúnu a ve věznici Zaymathwe v Monském státě. Po vypršení trestu měl být 26. června 2023 propuštěn. Aunga a další dva vězně vězeňští úředníci požádali, aby počkali na vyřízení potřebných dokumentů. Podle myanmarského vězeňského řádu se po propuštění vězni v doprovodu svých rodin musí dostavit na Úřad rejstříku trestů (CRO) na policejní stanici v daném městě.

Thet Hnin Aung se však po „propuštění“ se svou rodinou nesetkal a na CRO nedorazil. Jeho rodina byla informována svědkem, že v den propuštění byli Thet Hnin Aung a dva vězni odvedeni vojáky, kteří jim nasadili černé kukly na hlavy a odvezli je vojenským autem na neznámé místo. Rodina Thet Hnin Aunga kontaktovala s dotazem policejního velitele, který uvedl, že se pravděpodobně jednalo o vojenskou operaci. Další informace se jim získat nepodařilo. Dne 28. června se rodina Thet Hnin Aunga rozhodla vydat do vojenské základny v Paungu ve státě Mon, aby zjistila, kde a proč se Aung nachází. Vojáci před branou je ale nepustili dovnitř a vyhrožovali jim. Po pěti měsících, kdy o něm rodina neměla žádné zprávy, se Thet Hnin Aung v listopadu 2023 konečně mohl ozvat rodině a jeho blízcí ho směli navštívit poté, co byl převezen do věznice Insein v Rangúnu. Nezjistili, kde byl Aung do té doby držen, vykazoval ale viditelné známky mučení a dalšího špatného zacházení.

Během nuceného zmizení Thet Hnin Aunga proběhl vojenský soud, kterého se nemohl zúčastnit on ani jeho právník. Přesto byl na základě článku 52a zákona o boji proti terorismu v nepřítomnosti odsouzen k sedmi letům vězení s nucenými pracemi. Je to poprvé, kdy byl dělnický aktivista odsouzen k tak vysokému trestu. Odsouzení a rozsudek s největší pravděpodobností souvisí s jeho aktivitami, konkrétně se zapojením do hnutí za občanskou neposlušnost.

Pozadí

Po vojenském převratu 1. února 2021 převzala myanmarská armáda v zemi moc a vyhlásila výjimečný stav, což vedlo k vytvoření Státní správní rady, známé také jako SAC. Od té doby bylo podle Asociace pro pomoc politickým vězňům (AAPP) zatčeno 26 242 lidí. Myanmarské vojenské orgány popravily minimálně čtyři osoby a nejméně 123 osob odsoudily k trestu smrti. Kromě toho bylo 2. března 2021 myanmarskou armádou veřejně prohlášeno šestnáct odborových organizací za nezákonné.

Od převratu se vojenská junta dopouští rozsáhlého a systematického zneužívání obyvatelstva, které může představovat zločiny proti lidskosti. Tisíce lidí byly uvězněny, mučeny a zabity. Dochází k leteckým útokům, vypalování vesnic, pokládání protipěchotních min, svévolnému zatýkání, mučení a nezákonnému zabíjení. Situace se v roce 2024 ještě zhoršila v souvislosti s vynuceným zákonem o branné povinnosti, který zvýšil nestabilitu v Myanmaru a v celém regionu. To vedlo k nárůstu počtu vnitřně vysídlených osob a uprchlíků do sousedních zemí a k absenci ustanovení o výhradě svědomí.