Urgentní
akce

ČESKÁ REPUBLIKA NESMÍ MLČET K PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV V ČÍNĚ

  Případ

Amnesty International jako organizace, která se mnoho desetiletí zabývá porušováním lidských práv v Číně, je zklamána textem tiskového prohlášení Ministerstva zahraničí České republiky (MZV ČR) a Čínské lidové republiky (ČLR) vydaného dne 29. 4. 2014. V prohlášení stojí, že „Obě strany znovu potvrdily úsilí ve věci podpory a ochrany lidských práv na základě rovnocennosti a vzájemného respektu.“ Z informací, které má Amnesty International k dispozici, je přitom zcela zřejmé, že v ČLR dochází k porušování lidských práv v obrovské míře a nic nenaznačuje, že by vláda ČLR usilovala o změnu tohoto stavu.

Z přímého výzkumu Amnesty International v Číně v roce 2013 vyplývá, že

  • čínské úřady systematicky pronásledují politické aktivisty, obránce lidských práv a on-line aktivisty. Policie svévolně omezila na svobodě stovky tisíc lidí tím, že je umístila do detenčních center, včetně takzvaných RTL táborů, odkud zadržení nemají přístup k nezávislému soudu,

  • ČLR nerespektuje právo svých občanů na přístup lidí ke spravedlnosti. Miliony lidí se formou petice obracejí na úřady se stížnostmi na nespravedlivý právní systém,

  • křesťané, buddhisté a muslimové, kteří praktikovali své náboženství jinak než oficiálně schváleným způsobem a lidé praktikující Falun Gong, jsou mučeni, svévolně zadržováni, vězněni a jinak vážně omezeni v právu na svobodu náboženství,

  • ČLR dlouhodobě potlačuje základní práva Tibeťanů – mimo jiné svobodu shromažďování a sdružování, svobodu náboženství a svobodu projevu,

  • místní samosprávy prodávají stavební pozemky k financování stimulačních projektů, což vede v některých případech k nucenému vystěhování tisíců lidí jejich domovů,

  • v Číně jsou každoročně popraveny tisíce lidí - více, než ve všech ostatních státech dohromady. Současný právní systém neumožňuje lidem odsouzeným na smrt žádat milost nebo zmírnění svého trestu.

Kritiku porušování lidských práv není možné považovat za vměšování do vnitřních záležitostí. Naopak, jedná se o jeden z pilířů globální ochrany lidských práv. Apelujeme na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, aby nepodlehlo tlaku klást podporu lidských práv do protikladu s ekonomickými zájmy. V době hospodářské recese je klíčová schopnost diplomacie ČR zastávat principiální postoje v souladu s hodnotami demokracie a lidských práv.

Vyzýváme proto ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka, aby v rámci svých jednání s představiteli ČLR jednoznačně deklarovali nesouhlas občanů ČR s porušováním lidských práv v Číně.

  Aktuality