Urgentní
akce

AFP

Zákony musí chránit polskou LGBTI+ komunitu před násilím!

  Případ

LGBTI   Polsko publikován 10.9.2020

Polská vláda stále nepodnikla adekvátní kroky k ochraně LGBTI+ osob. V říjnu 2022 Jarosław Kaczyński, předseda strany Právo a spravedlnost (PiS) během projevu pronesl, že se v duhových rodinách s dětmi zachází jako se psy nebo kočkami.

V říjnu 2022 Jarosław Kaczyński, předseda strany Právo a spravedlnost (PiS) během projevu v Zagłębiu Dąbrowskim uvedl, že v duhových rodinách není brán ohled na zájmy dětí. ,,S dětmi se zachází jako s kočkami nebo se psy, kteří slouží lidem. Dobří lidé je mají rádi nebo je dokonce milují. Ale to je něco úplně jiného než děti. A na zájmy dětí se nehledí vůbec".

V srpnu 2022 uvedl časopis The Guardian, že v Polsku stoupá počet nenávistných útoků proti transgender lidem.

V červenci 2022 Jarosław Kaczyński, v den, kdy se konal největší polský průvod Pride prohlásil: „Podle základních poznatků z biologie víme, že pohlaví je určeno hladinou chromozomů. V extrémních případech je potřeba operace, která ale z mužů neudělá ženy a naopak.“

V březnu 2021 PiS oznámila, že chystá zákon, který neumožní párům stejného pohlaví adopci dítěte. Společné adopce byly zakázané už tehdy, některé rodiny však dokázaly tento zákaz obejít tím, že si dítě adoptoval jen jeden člen z páru. Podle PiS LGBTI+ lidé ohrožují katolické hodnoty.

V roce 2020 bylo na protestu během protestu LGBTI+ komunity zatčeno 49 lidí, kteří strávili noc ve vězení.

Střet s policií je jen jedním z příkladů zhoršování postavení LGBTI+ komunity v Polsku, na které upozorňují média i neziskové organizace. Polský prezident Andrzej Duda například už v předvolební prezidentské kampani uvedl, že hnutí za práva homosexuálů představuje větší nebezpečí než komunistická ideologie. Arcibiskup Marek Jedraszewski zase prohlásil, že Polsko je v obležení "duhového moru".

Takové projevy mohou být vnímány jako souhlas s násilím, kterého jsme byli svědky v Bialystoku a které jsme popsali ve své výroční zprávě z roku 2015.

Agrese, která vedla ke zranění mnoha účastníků prvního Pochodu rovnosti v Bialystoku, se nezrodila z ničeho. Pochodu předcházela několikaměsíční nenávistná kampaň, které se účastnili také politici, církevní představitelé a novináři.

"Ačkoliv ne všechny nenávistné výroky vedou nevyhnutelně k násilí, zločiny z nenávisti jsou jen málokdy páchány bez předchozí stigmatizace a dehumanizace dané skupiny a bez podněcování k její nenávisti."

(Zvláštní reportér Rady OSN pro lidská práva, 2015)

Přijetí jazyka, který má vzbuzovat nenávist k určitým skupinám lidí a který popisuje tyto skupiny jako nepřátelské, vede k pronásledování těchto skupin.

Polské zákony přitom nijak nechrání LGBTI+ osoby před násilím, které předsudky vyvolávají.

Chceme to změnit!

Potřebujeme váš hlas, abychom mohli společně vyzvat polskou vládu ke změně trestního zákoníku.

Požadujeme, aby byla ve čl. 256 a 257, týkajících se odpovědnosti za podněcování k nenávisti, urážení a narušování nedotknutelnosti, zohledněna i sexuální orientace a genderová identita. Totéž platí pro čl. 119, který zmiňuje fyzické násilí a jiné nezákonné praktiky.

Dále požadujeme:

Aktivní prevenci zločinů z nenávisti, zvláště pak zahájení antidiskriminačního vzdělávání

Prošetření a potrestání zločinů z nenávisti

Formování veřejné debaty takovým způsobem, aby její součástí nebyly nenávistné výroky.

Společně to můžeme změnit! Podepište petici Amnesty International a portálu OKO.press!

  Aktuality

  Článek publikován 23.7.2022

"LGBT-free zóny" musí být zrušeny!

Dle rozsudku polského odvolacího soudu musí být "zóny bez LGBT" zrušeny ve čtyřech městech, kde byly zavedeny.