Urgentní
akce

© Amnesty International

Polsko: Deset let vězení za „plakátovou kampaň“

  Případ

Známá polská obránkyně lidských práv Anna a jeden aktivista jsou obviněni z „krádeže a vloupání“ za to, že v několika autobusech vyměnili reklamy za plakáty s informacemi, že polská vláda manipuluje se statistikami v souvislosti s pandemií COVID-19. Hrozí jim až deset let vězení.

Polské úřady obvinily aktivistku a aktivistu dne 10. června v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním tzv. „plakátové kampaně“ – výměny autobusových reklam za plakáty –, ke které došlo 29. a 30. května 2020. Plakáty obsahovaly informaci, že vláda manipulovala se statistikami týkajícími se onemocnění COVID-19. Obvinění namířená vůči ministru zdravotnictví jsou na plakátech sepsána v podobě „Lukášova evangelia“, a samotný ministr je na nich zobrazen jako rytíř maltézského řádu.

Anna byla zadržena v noci 8. června, po domovní prohlídce. Ve vazbě strávila 41 hodin bez možnosti kontaktovat svého právníka. Propuštěna byla až 10. června. Její laptop, mobilní telefony a tablet jí zabavila policie. Dne 9. června policie v souvislosti s plakátovou kampaní zadržela dalšího aktivistu. Ten byl po 20 hodinách strávených ve vazbě opět propuštěn. Proti oběma byla následně vznesena obvinění z krádeže a vloupání podle článku 279 odst. 1 trestního zákoníku, za což jim hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až deset let.

Právo na svobodu projevu, zakotvené v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Evropské úmluvě o lidských právech, jejichž smluvní stranou je i Polsko, chrání tvorbu a distribuci plakátů, a to i v případě, že jejich obsah kritizuje státní orgány. Polské úřady proto argumentují tím, že výměnou autobusové reklamy za plakáty došlo k majetkové škodě ve výši 100 EUR – což samo o sobě nestačí k naplnění skutkové podstaty trestného činu krádeže a vloupání.

Není také úplně jasné, proč byli oba obviněni z krádeže a vloupání, když nic neodcizili. Obáváme se, že cílem nepodložených obvinění je snaha státních orgánů potrestat je za kritiku – podobný negativní trend obtěžování protestujících aktivistů a aktivistek Amnesty v Polsku sleduje už od roku 2017.

  Aktuality

  Článek publikován 10.6.2021

Skvělá zpráva: vyšetřování uzavřeno, Anna je nevinná

Dne 19. května 2021 polské úřady oficiálně uzavřely vyšetřování zahájené v červnu 2020 proti obránkyni lidských práv Anně a dalšímu aktivistovi za "krádež a vloupání" v souvislosti s plakátovou kampaní, při níž došlo k výměně autobusových reklam za plakáty s informací, že vláda manipulovala se statistikami týkajícími se onemocnění COVID-19.

Pozadí

Dne 8. června po půl deváté večer vtrhla policie do domu známé varšavské obránkyně lidských práv Anny, celý ho prohledala a část věcí zabavila. Během policejní prohlídky byla Anna v domě se svou dcerou a rodiči. Kolem půlnoci Annu v poutech převezli na policejní stanici. K výslechu došlo až 10. června, přičemž jí nebylo umožněno kontaktovat právníka.

https://www.amnesty.org/en/documents/eur37/2498/2020/en/

Anna se nejrůznějších protestů v Polsku účastní od roku 2016. Veřejně vystupuje na obranu práv žen a pomohla také vytvořit síť právní pomoci pro protestující.

Polské orgány zdůvodnily zadržení aktivistky tím, že pokud by tak neučinily, mohla by Anna zničit důkazy související s vyšetřováním plakátové kampaně. Argumentace policie ale není příliš přesvědčivá s ohledem na skutečnost, že k policejnímu zásahu došlo až deset dní po výměně reklam za plakáty. Druhý aktivista byl zadržen ještě až o den později.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/poland-activists-at-risk-of-10-year-jail-term-for-covid-19-poster-campaign-challenging-government-statistics /.

Právo na svobodu projevu zahrnuje kromě práva vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace také právo vyjadřovat se k veřejným záležitostem, diskutovat o lidských právech a kritizovat orgány státní správy.

Anna i druhý obviněný aktivista zvažují podání stížnosti pro nezákonné zadržení policií.