Urgentní
akce

Amnesty International

Romské děti na Slovensku čelí segregaci na školách

  Případ

Na Slovensku jsou tisíce romských dětí umísťovány do výlučně romských tříd. Segregace ve školách je jejich první zkušeností s ponižováním, která poznamenává jejich životy do budoucna. Děti tak zůstávají oddělené v nižší úrovni vzdělávacího systému a jsou uvězněné v kruhu chudoby a vyloučení. Jednou z takových škol, která má oddělené výlučně romské třídy, je Základní škola Francisciho 11 v Levoči.

V minulosti slovenská vláda uznala, že segregace romských dětí je problém a zavázala se jí ukončit. Do dnešního dne se tak nestalo. Slovenské úřady pokračují v ignorování opakovaných výzev ze strany mezinárodních lidskoprávních orgánů, Evropského soudu pro lidská práva a přelomového soudního rozhodnutí v případě Šarišských Michaľan, ve kterém soud konstatoval, že oddělování romských dětí do etnicky segregovaných tříd je v rozporu se slovenským antidiskriminačním zákonem.

  Aktuality

  Článek publikován 19.3.2020

Romské děti stále čelí segregaci na školách

Vládní zmocněnec pro romské komunity Ábel Ravasz zavádí nové projekty na podporu desegrace školství na Slovensku.