Romské děti stále čelí segregaci na školách

  Článek

Diskriminace   Slovensko publikován 19.3.2020

Vládní zmocněnec pro romské komunity Ábel Ravasz zavádí nové projekty na podporu desegrace školství na Slovensku.

Nynější prioritou slovenského vzdělávacího systému pro rok 2020, je zavedení povinné předškolní docházky pro všechny děti. To by mělo romským dětem umožnit, lépe se začlenit mezi své vrstevníky. Nyní probíhá úspěšná spolupráce mezi strategiemi pro integraci Romů a neziskovým sektorem slovenských institucí. Výsledkem této spolupráce je zrušení romské školy v Žilině a integrování romských dětí do běžných škol. Dále byl zaveden 3D princip, který usiluje o snižování segregace. Jednotlivé obce tak získají potřebnou finanční podporu pod podmínkou, kdy v obci nebudou navyšovat segregaci a budou se ji snažit naopak snížit.