Urgentní
akce

© Amnesty International

Podpořme maďarskou občanskou společnost. Vyjádřeme jim solidaritu!

  Případ

V Maďarsku dochází od roku 2010 k zásadním změnám ovlivňujícím celou společnost, poslední dva roky se však situace prudce zhoršuje. Dochází k přijímání kontroverzních zákonů a k systematickým legislativním reformám a represivním opatřením. Patří sem reforma soudnictví, voleb, daní a kontroverzní zákony upravující svobodu projevu, petiční a sdružovací právo.

V lednu 2020 vstoupí v platnost nový systém správního soudnictví, v němž budou soudy podléhat kontrole ministerstva spravedlnosti. V pravomoci těchto soudů přitom jsou takové věci jako veřejná administrativa, veřejné zakázky, žádosti o azyl apod. Nový zákon poskytne ministrovi široké pravomoci včetně rozhodování o rozpočtu, vnitřním auditu i jmenování soudců, aniž by se musel komukoli zpovídat. Tento stav fakticky podkopává nezávislost soudů v zemi.

V roce 2017 Maďarsko přijalo Zákon o transparentnosti organizací podporovaných ze zahraničí, který se inspiruje ruským zákonem z roku 2012 o „zahraničních agentech“. Tento zákon nutí organizace občanské společnosti, které dostávají přímou či nepřímou finanční podporu ze zahraničí převyšující 7.2 milionu HUF (USD 25,629) za daňový rok, aby se přeregistrovaly jako „občanské organizace finančně podporované ze zahraničí“, a aby používaly tuto pejorativní nálepku ve všech svých publikacích a na svých webových stránkách. Nová legislativa též přidala další přísné požadavky nahlašování finančních příspěvků ze zahraničí včetně uvádění informací o přispěvateli. Zákon říká, že nestátní neziskové organizace, které jsou dotované ze zahraničí, mohou sloužit „zahraničním zájmům,“ a proto je nutné bojovat proti praní špinavých peněz a mezinárodnímu terorismu. Organizace, které toto nedodrží, mohou čelit velikým pokutám a nakonec i zastavení činnosti.

V roce 2018 byl navíc schválen balík zákonů nazývaný „Zastavme Sorose“, paradoxně na Mezinárodní Den uprchlíků. Zákon cílí na jednotlivce a organizace, které poskytují pomoc uprchlíkům a migrantům. Zahrnuje pozměňovací návrhy devíti zákonů zahrnující ustanovení trestního zákoníku, zákon o policii, zákon o azylu a zákon regulující hraniční kontroly.

Tento nový zákon zavádí nový trestný čin „usnadnění nelegální migrace“, kterého se mohou dopustit jak jednotlivci, tak organizace, pokud jsou zapojeni do „organizačních aktivit“, které pomáhají lidem žádajícím o azyl nebo o povolení k pobytu. Tyto aktivity zahrnují například monitoring hranic, přípravu a distribuci informačních materiálů a budování nebo provozování sítě podporující usnadnění „nelegální migrace”. Vágní terminologie obsažená v tomto zákonu, by mohla vidět kriminální činnost ve velkém množství aktivit v praxi zahrnující kampaně, poskytování legální podpory migrantům a uprchlíkům nebo provádění průzkumu porušování lidských práv v Maďarsku. Navíc trestní sankce v zákoně obsažené jsou až rok vězení.

Zákony záměrně míří na nevládní neziskové organizace, které podporují právní stát, ochranu uprchlíků, migrantů a dalších marginalizovaných skupin a poskytování sociálních a právních služeb, které jsou nedostatečně poskytované státem.

Zákony jsou pak v praxi používány na umlčení kritiky vlády, zdiskreditování práce těchto organizací a tvorbu negativní reputace u veřejnosti. Kriminalizace uvedených aktivit je přímým útokem na práci nevládních neziskových organizací a jednotlivců, kteří podporují dodržování práv uprchlíků a migrantů.

Kromě balíčku "Zastavme Sorose" vstoupila v srpnu 2018 v platnost další právní úprava, která ukládala peněžitou daň z jakýchkoli prostředků, které obdržely organizace občanské společnosti, tzv. "Zvláštní daň z imigrace". Zákon požaduje, aby organizace platily další 25% daň na financování aktivit, které jsou označené jako „podporující migraci“, zahrnující „dělání a podílení se na mediálních kampaních“, „budování a provozování sítě“, „vzdělávací aktivity“ a „propagace aktivit, které zobrazují migraci v dobrém světle“.

Tento záměrně vágně napsaný zákon, je v podstatě daň ze svobody projevu. Dláždí cestu pro politicky motivované daňové vyšetřování nevládních neziskových organizací, které provádějí velmi potřebnou a legitimní práci. Naléhavá legislativa činí nevládní organizace zranitelné potenciálně významnými sankcemi - včetně 50% pokuty navíc k daňové povinnosti - což může ohrozit jejich schopnost působit v zemi.

V dubnu 2018, provládní týdeník zveřejnil jména více než 200 lidí, kteří byli údajně součástí toho, co premiér Viktor Orbán nazývá „Sorosova žoldácká armáda“, a kteří byli placeni, aby svrhli vládu.

Seznam zahrnuje členy Amnesty International, Transparency International, známe aktivisty a aktivistky občanské společnosti a také lidi spojené se Středoevropskou univerzitou. V červnu 2018 mluvčí vládní strany ohlásil, že Amnesty International Maďarsko umožnila ilegální migraci a chtěla zaplavit Evropy a Maďarsko migranty. Pobídl vládní podporovatele, aby otevřeně proti Amnesty International a dalším, jak on sám nazval, „organizacím, které jsou hrozbou pro maďarskou bezpečnost tím, že podporují migraci“, bojovali.

V červenci 2018 spustila Evropská komise proceduru ohledně porušování zákonů v Maďarsku, která se týkala balíku „Zastavme Sorose“. Tato procedura ohledně financování neziskových organizací ze zahraničí byla navržena k prošetření Soudnímu dvoru Evropské unie v prosinci 2017.

V září 2018 Evropský parlament navrhl Radě EU, aby se zabývala tím, zda Maďarsko neporušuje základní zásady EU, a pokud ano, aby bylo stíháno. Tento bezprecedentní krok, který podnikl Evropský parlament, aby zabránil členskému státu systematicky ohrožovat základní zásady EU zahrnující svobodu sdružování, svobodu projevu, svobodu názoru, víry a náboženství, práva osob patřících k minoritám a práva migrantů, uprchlíků a lidí vyhledávajících azyl.