Urgentní
akce

© Orla 2011/Shutterstock.com

Súdán: Trest smrti kvůli sňatku s křesťanem

  Případ

Meriam Yehya Ibrahimovou odsoudili k trestu smrti oběšením za údajné "odpadlictví od víry" a ke 100 ranám bičem za "cizoložství". Súdánka je v osmém měsíci těhotenství a ve vazbě je držena spolu se svým 20měsíčním synem. Rozsudek smrti nad ní vynesl soud v hlavním súdánském městě Chartúmu 15. května 2014, protože se odmítla vzdát své víry. Soud jí poté, co byla 11. května shledána vinnou z „cizoložství“ a „odpadlictví od víry“, dal tři dny na to, aby se zřekla svého náboženského přesvědčení. To ale mladá žena neudělala. Meriam byla k smrti oběšením odsouzena na základě paragrafu 126 súdánského trestního zákona za „odpadlictví od víry“, a ke 100 ranám bičem podle paragrafu 146 za „cizoložství“. Amnesty International ji považuje za vězeňkyni svědomí, nespravedlivě odsouzenou pouze za uplatňování práva na svobodu náboženského přesvědčení.

Meriam Yehya Ibrahimová byla zadržena a obviněna z „cizoložství“ v srpnu 2013 poté, co jeden člen rodiny údajně prohlásil, že se žena svým sňatkem s jihosúdánským křesťanským mužem dopouští cizoložství. Podle práva šaría, které je v Súdánu uplatňováno, se muslimská žena nesmí provdat za nemuslimského muže a na každé takové manželství je nahlíženo jako na „cizioložství“. Soud obvinění rozšířil o „odpadlictví od víry“ v únoru 2014, když Meriam uvedla, že je křesťanka a ne muslimka. Podle toho, co řekla, byla vychovávána jako ortodoxní křesťanka podle matčiny víry, jelikož její muslimský otec s nimi během jejího dětství nežil.

Súdánský trestní zákon v sobě formálně zahrnuje právo šaría, což se týká i paragrafu 126, který říká: „(1) Ten, kdo propaguje zřeknutí se islámu nebo se ho veřejně zřekne jednoznačnými slovy nebo činem, je považován za pachatele Riddahu (apostáze). (2) Ten, kdo se dopustí apostáze, bude požádán o pokání ve lhůtě určené soudem, a pokud setrvá ve svém odpadlictví a nekonvertuje zpět, bude odsouzen k smrti. (3) Od trestu za apostázi bude upuštěno, pokud se odpadlík před popravou své apostáze zřekne.“ Paragraf 146, řešící „cizoložství“, uvádí, že: „(1) Ten, kdo se dopustí činu cizoložství, bude potrestán a) popravou ukamenováním, pokud se činu dopustí v manželství; b) stovkou ran bičem, pokud pachatel činu není vázán manželstvím.“ Od roku 1991, kdy byl tento trestní kodex uzákoněn, není znám žádný případ člověka popraveného za „odpadlictví od víry“, ale stíhání mnoha obviněných bylo zastaveno nebo byl rozsudek zrušen poté, co se vzdali své víry.

Pozadí

Za rok 2013 bylo ze Súdánu nahlášeno nejméně 21 poprav. Uloženo bylo podle dostupných zpráv nejméně 29 rozsudků smrti, ale skutečné číslo se může pohybovat kolem stovky. Súdánské státní orgány nadále využívají trest smrti k potlačení skutečných nebo domnělých aktivistů opozičních politických skupin. Súdánský zákon o ozbrojených silách z roku 2007 byl v červenci 2013 změněn tak, aby umožňoval stíhání civilistů před vojenskými soudy za různé trestné činy podle vojenského zákoníku z roku 1991. Za některé z těchto činů může být uložen trest smrti.

Během let zaznamenala Amnesty International řadu případů lidí odsouzených v Súdánu ke zbičování.

Amnesty International považuje trest smrti za nejhorší, krutý, nelidský a ponižující trest a za porušení práva na život. Staví se proti jeho používání ve všech případech a bez výjimky, bez ohledu na podstatu trestného činu. Trestání bičováním je navíc v rozporu s naprostým zákazem mučení a jiného špatného zacházení tak, jak stanovuje mezinárodní legislativa v oblasti lidských práv.