Urgentní
akce

© Amnesty International

Vyzýváme vrcholné představitele ČR ke kritice porušování lidských práv v Číně

  Případ

V průběhu roku 2014 se čelní představitelé České republiky k situaci v Číně opakovaně vyjadřovali způsobem, který vyvolal dojem, že je Česká republika k porušování lidských práv v této asijské zemi shovívavá, nebo že dokonce hodnotí stávající čínskou situaci jako zlepšující se.

Amnesty International se porušováním lidských práv v Číně zabývá už několik desítek let a současný stav vnímá zcela odlišně. Z přímého výzkumu je naprosto zřejmé, že v Čínské lidové republice (ČLR) dochází k porušování lidských práv v obrovské míře a nic nenaznačuje, že by tamní vláda usilovala o změnu tohoto stavu. Jsme přesvědčeni, že kritiku porušování lidských práv není možné považovat za vměšování se do vnitřních záležitostí. Vyzýváme proto, aby vláda ČR při jednáních s představiteli Čínské lidové republiky jednoznačně deklarovala nesouhlas občanů ČR s porušováním lidských práv v Číně.

ČLR mimo jiné porušuje základní lidská práva tím, že:

• čínské úřady systematicky pronásledují politické aktivisty, obránce lidských práv a on-line aktivisty, svévolně je umísťují do detenčních center, včetně takzvaných RTL táborů, odkud zadržení nemají přístup k nezávislému soudu,

• nerespektuje právo svých občanů na přístup ke spravedlnosti, miliony lidí se formou petice obracejí na úřady se stížnostmi na nespravedlivý právní systém,

• křesťané, buddhisté a muslimové, kteří praktikovali své náboženství jinak než oficiálně schváleným způsobem a lidé praktikující Falun Gong jsou mučeni, svévolně zadržováni, vězněni a jinak vážně omezeni v právu na svobodu náboženství,

• dlouhodobě potlačuje základní práva Tibeťanů – mimo jiné svobodu shromažďování a sdružování, svobodu náboženství a svobodu projevu,

• místní samosprávy prodávají stavební pozemky k financování stimulačních projektů, což vede v některých případech k nucenému vystěhování tisíců lidí jejich domovů,

• v Číně jsou každoročně popraveny tisíce lidí - více, než ve všech ostatních státech dohromady. Současný právní systém neumožňuje lidem odsouzeným na smrt žádat milost nebo zmírnění svého trestu.