Urgentní
akce

© Getty Images

Doživotí za homosexualitu - zastavme nový zákon v Ugandě!

  Případ

LGBTI Diskriminace   Uganda publikován 16.1.2014

Doživotí za homosexualitu nebo jinou menšinovou sexuální orientaci – to zavádí nový zákon v Ugandě, který může být přijat už za několik dnů. Návrh zákona má nyní na stole prezident. Pomozte nám vyvinout co největší tlak, aby zákon neprošel!

Dne 20. prosince 2013 ugandský parlament schválil zákon, který upevňuje nenávist a diskriminaci vůči lidem s menšinovou sexuální orientací. Již nyní ugandský trestní zákoník zakazuje "pohlavní styk proti řádu přírody". Nový zákon jde ještě dále, zavádí totiž trestný čin "přitěžující homosexuality", za nějž je nejvyšším trestem odnětí svobody na doživotí. Trestán takovým způsobem může být například ten, kdo:

• má opakovaně „pohlavní styk proti přírodě“

• je HIV pozitivní a má pohlavní styk s osobou stejného pohlaví - i když jde o chráněný styk a druhá osoba souhlasí

Zákon obsahuje i další znepokojující ustanovení, jako například kriminalizaci "propagace" homosexuality.

  Aktuality

  Článek publikován 20.8.2014

Dobré zprávy z Ugandy

  Článek publikován 24.2.2014

V Ugandě oficiálně začal „hon na homosexuály“

Pozadí

Amnesty International sleduje situaci v Ugandě s obavami. V posledních letech zdokumentovala spolu s dalšími neziskovými organizacemi trvalý nárůst diskriminace, svévolného zatýkání, mizení lidí a mučení zaměřeného právě na osoby s jinou sexuální či genderovou identitou. Problémy mají také aktivisté, kteří LGBT komunitu podporují.