Urgentní
akce

© Victor/Xinhua/Alamy Live News

Ruské síly na Ukrajině nutí civilisty k přesunu do jiných okupovaných oblastí nebo přímo do Ruska, v některých případech i oddělují děti od rodin. Pomůžete?

  Případ

Rusko násilně deportuje civilisty a civilistky z Ukrajiny, a to včetně dětí. Dopouští se tím válečných zločinů a pravděpodobně i zločinů proti lidskosti. Lidé před přesuny na Ruskem okupovaná území nebo přímo do Ruska musejí projít takzvanou „filtrací“. Jsou vyslýcháni, prohledáváni, svévolně zadržováni a někteří z nich mučeni. Připojte se k petici za okamžité ukončení tohoto zločinného chování.

Poté, co ukrajinští civilisté opustí svůj domov, musejí projít hrubou detekční prověrkou nazvanou „filtrace“. Při tomto surovém procesu jsou lidé vyslýcháni a donuceni podstoupit osobní prohlídku. Mnozí z nich, hlavně muži ve věku vhodném pro vojenskou službu, jsou často navíc svévolně zatčeni, mučeni a vězněni v nelidských podmínkách. Tímto zacházením s civilisty Rusko páchá válečné zločiny. Navíc byly zaznamenány případy, kdy jsou ukrajinské děti násilně odtrhovány od svých rodin, což je nesporně porušením mezinárodního práva.

Milena (33 let) je jedním ze svědků, kteří s Amnesty International sdíleli osobní zkušenost s Ruskem vynucenou deportací. Milena se po několik týdnů schovávala v Mariupolu před ruským bombardováním. Na začátku dubna bylo město dobito ruskými jednotkami. Milena vypověděla, že jí a její rodině Rusové zabránili v útěku na západ do oblastí řízených ukrajinskou vládou. „Začali jsme se ptát na evakuaci, kam je možné jít… Ruský voják nás přerušil a oznámil nám: ‚Jestli se nepřesunete do Doněcké oblasti nebo do Ruska, zůstanete tady navždy‘,“ vypověděla Milena pro Amnesty. Milenin manžel, bývalý člen ukrajinských námořních sil, byl při překročení hranic do Ruska zadržen a uvězněn.

Amnesty také zdokumentovala případ jedenáctiletého chlapce, který byl během „filtrace“ oddělen od své matky. Ruské síly ho spolu s jeho matkou zajaly v železárnách v Mariupolu v polovině dubna. Chlapec ve své výpovědi uvedl: „Mámu odvedli do jiného stanu. Vyslýchali ji… Řekli mi, že mě od mámy odvezou… Byl jsem vyděšený… Neřekli mi, kam máma pojede… Od té doby od ní nemám žádné zprávy.“ Násilným oddělováním dětí od jejich rodin Rusko porušuje mezinárodní právo.

Rusko musí okamžitě přestat s násilným přesunem a deportacemi ukrajinských civilistů, včetně dětí. Připojte svůj podpis k petici a požadujte, aby tento byl zločin okamžitě zastaven.

  Aktuality

  Článek publikován 1.8.2023

19 000 ukrajinských dětí unesených do Ruska

Nejméně 19 tisíc ukrajinských dětí bylo převezeno do Ruska na převýchovu. Jejich rodiny se je snaží najít, zatím se na Ukrajinu vrátilo asi jen 300 dětí. OSN deportaci ukrajinských dětí označila za válečný zločin a Mezinárodní soudní tribunál vydal zatykač na Vladimira Putina a na ruskou ombudsmanku Marii Lvova-Belovou.

Pozadí

Amnesty v listopadu 2022 vydala nový report, dokládající, že ruský režim násilně přesouval a deportoval civilisty – včetně dětí, starších lidí a osob se zdravotním postižením – z okupovaných oblastí Ukrajiny do jiných oblastí nebo je nezákonně deportoval do Ruska.

Lidé zadržení během hrubé detekční prověrky, tzv. „filtrace“, sdělili Amnesty, že byli vystaveni mučení a jinému špatnému zacházení, včetně bití, elektrošoků a vyhrožování popravou. Jiným bylo odepřeno jídlo a voda a mnozí byli drženi v nebezpečných podmínkách a přeplněných prostorách. V jednom případě byla žena oddělena od svého jedenáctiletého syna a zadržena. K opětovnému shledání matky se synem následně nedošlo, což je v jasném rozporu s mezinárodním humanitárním právem.

Několik lidí uvedlo, že po příjezdu do Ruska na ně byl vyvíjen nátlak, aby se ucházeli o ruské občanství, nebo jim bylo nařízeno omezení pohybu. Pro některé ukrajinské sirotky, děti bez rodičovské péče a osoby se zdravotním postižením byl proces získání ruského občanství v rozporu s mezinárodním právním zjednodušen. Významně tak byla usnadněna adopce těchto dětí ruskými rodinami.

Uvedené kroky naznačují, že deportace civilistů, včetně dětí, z Ukrajiny do Ruska je záměrnou ruskou politikou. To nasvědčuje, že se Rusko kromě válečného zločinu nezákonných deportací a přesunů pravděpodobně dopustilo také zločinu proti lidskosti, který spočívá v deportaci nebo nuceném přesunu.

„Ruské síly od začátku útočné války proti Ukrajině, která je sama o sobě mezinárodním zločinem, bezohledně napadají a nezákonně zabíjejí civilisty, ničí bezpočet životů a dopouští se násilného rozervání rodin. Nikdo nebyl ušetřen, dokonce ani děti. Ruská odsouzeníhodná taktika násilných přesunů a deportací je válečným zločinem. Amnesty se domnívá, že musí být vyšetřena jako zločin proti lidskosti,“ shrnula postoj Amnesty International její generální tajemnice Agnès Callamard.