Urgentní
akce

(c) Amnesty International USA

Americký nejvyšší soud zrušil ochranu práva na interrupce. Pošlete nesouhlasný e-mail tamním guvernérům

  Případ

V červnu 2022 zrušil Nejvyšší soud Spojených států ochranu práva na interrupce. Požadujte s Amesty, aby američtí guvernéři po celých USA zastavili zákazy interrupcí a chránili právo na bezpečnou potratovou péči.

Nejvyšší soud Spojených států 24. června 2022 rozhodl o ukončení ochrany práva na interrupce. To v praxi znamená, že rozhodování o interrupcích bude v režii jednotlivých států.

Interrupce jsou aktuálně zcela nebo téměř zcela zakázány ve 26 státech USA – tedy ve více než polovině z nich – a další jsou připraveny zavést nová omezení nebo zákazy potratů.

Přístup k interrupcím je lidským právem. Podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv má každý právo na život, právo na zdraví a právo nebýt vystaven násilí, diskriminaci a mučení nebo jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení. Nutit někoho pokračovat v těhotenství proti jeho vůli – ať už z jakéhokoli důvodu – je porušením těchto práv. Interrupce musí být legální, bezpečná a dostupná pro všechny.

Na celém světě a konkrétně v Americe mají lidé stále častěji přístup k interrupcím jako k lidskému právu. Amnesty vyzývá, aby nedocházelo k omezování těchto práv.

Pošlete e-maily guvernérům po celých Spojených státech a požadujte, aby okamžitě zastavili zákazy interrupcí a chránili právo na bezpečnou potratovou péči.

  Aktuality

  Článek publikován 24.6.2023

Uplynul rok od zrušení rozsudku Roe v. Wade. Jedna ze tří žen žije ve státě s omezeným přístupem k interrupcím

Právo na interrupce už rok není v USA chráněno na federální úrovni. Erika Guevara-Rosas a Tarah Demant z americké pobočky Amnesty popsaly, čemu ženy v USA po zrušení Roe v. Wade čelí.

Pozadí

Celoamerické právo na potrat bylo dáno verdiktem z procesu známého jako Roe versus Wade z roku 1973. Ženy po celých Spojených státech podle něj měly právo na interrupci přibližně do 23. týdne těhotenství. Nejvyšší soud téměř padesát let staré právo červnovým verdiktem zrušil. Zrušení práva na interrupce se podle odhadů nejvíce dotkne především chudších rodin.