Urgentní
akce

© HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images

Blogger i se svou asistentkou ve vazbě za blogování

  Případ

Blogger Nguyen Huu Vinh a jeho asistentka Nguyen Thi Minh Thuy jsou ve Vietnamu drženi ve vazbě bez soudního řízení od května 2014. Obvinění jsou za „zneužívání demokratické svobody“ na politických blozích. Rodina a právník Nguyena Huu Vinha mají po jeho návštěvě v říjnu obavy o jeho zdraví kvůli podmínkám, ve kterých je držen.

Nguyen Huu Vinh v roce 2007 spoluzaložil populární blog Anh Ba Sam, který je znám pro své protičínské články a kritiku vlády. On a jeho asistentka, Nguyen Thi Minh Thuy, byli zatčení v květnu 2014 podle článku 258(2) trestního zákoníku za „zneužívání demokratické svobody.“ To může znamenat až sedmileté vězení. Obvinění bylo vzneseno v únoru 2015 a propojuje obžalobu s dalšími dvěma politickými blogy Dan Quyen (občanská práva) a Chep Su Viet (psaní vietnamské historie), které jsou oba kritické k vládní politice a funkcionářům a úřady je zakázaly. Obžaloba uvádí, že tyto dva blogy měly více než 3,7 milionů čtenářů.

Rodina Nguyena Huu Vinha žádala úřady o propuštění obou vězňů, nedostalo se jí však žádné odpovědi. V říjnu, kdy byla rodina a právník Nguyen Huu Vinha navštívit, se od něj dověděli, že trpí červenou vyrážkou pokrývající celé jeho tělo a nedostalo se mu odpovídajícího lékařského ošetření.

Nguyen Huu Vinh je bývalý policista a syn bývalého vysokého vládního představitele a člena vedoucí komunistické strany Vietnamu, který byl velvyslancem v bývalém SSSR. Je ženatý a má dvě děti. O jeho asistentce Nguyen Minh Thuy víme málo. V obžalobě je popsán jako rozvedená, se dvěma dětmi. Nguyen Huu Vinh a Nguyen Thi Minh Thuy jsou vězni svědomí, zadržení pouze pro využívání jejich práva na svobodu projevu.

  Aktuality

  Článek publikován 10.6.2022

Blogger propuštěn!

Nguyen Huu Vinh byl v květnu 2019 propuštěn z vazby. Jeho asistentka Nguyen Thi Minh Thuy se svobody dočkala již v roce 2017.

Pozadí

Vietnam je smluvní stranou Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který garantuje práva na svobodu projevu, sdružování a poklidné shromažďování. Tyto závazky jsou však ve Vietnamu omezovány jak v zákoně, tak i v praxi. Vágně formulované články v sekci národní bezpečnosti vietnamského trestního zákoníku z roku 1999 jsou často užívány ke kriminalizaci nenásilných nesouhlasných názorů a aktivit. V ohrožení jsou lidé obhajující klidnou politickou diskuzi, kritizující vládní politiku nebo lidé požadující respektování lidských práv. Článek 258 (zneužití demokratických svobod k narušení státních zájmů, zákonných práv a zájmů organizací a/nebo občanů) je často užíván k zadržení a stíhání disidentů, za jejich nenásilný aktivismus. To zahrnuje bloggery, aktivisty za pracovní práva a za práva vlastníků půdy, politické aktivisty, náboženské stoupence, obhájce lidských práv a aktivisty za sociální spravedlnost nebo dokonce třeba i textaře.

Vězeňské podmínky jsou ve Vietnamu špatné. Je zde nedostatek jídla a neadekvátní zdravotnická péče. Podmínky nejsou dostačující ani podle minimálních požadavků zakotvených ve Standardních minimálních pravidlech OSN a dalších mezinárodních standardech. Vězni svědomí jsou trestáni samotkou a v izolaci zůstávají po dlouhou dobu. Také jsou vystaveni špatnému zacházení, včetně bití ostatními vězni. Mnoho vězňů svědomí je často stěhováno z jednoho zadržovacího zařízení do jiného, často bez podání informací rodinám. Mnoho vězňů svědomí drželo hladovku na protest proti špatnému zacházení a špatným podmínkám zadržení.