Živá knihovna je vzdělávací projekt Amnesty International zaměřený na prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu. V rámci Živé knihovny AI si studenti místo klasických knížek můžou vypůjčit konkrétní osoby neboli živé knížky. I v živých knížkách lze číst – prostřednictvím rozhovorů a sdílení příběhů. 

ŽIVÉ KNÍŽKY JSOU LIDÉ PATŘÍCÍ K RŮZNÝM MENŠINÁM ŽIJÍCÍM V ČR, NAPŘÍKLAD:

  • Romové
  • uprchlíci a migranti
  • lidé se zdravotním hendikepem
  • LGBT+
  • náboženské menšiny
  • cizinci
  • lidé bez domova

Živá knihovna je unikátní hlavně tím, že nejde o přednáškovou činnost, ale o otevřený dialog, kde vzniká prostor pro přímou konfrontaci svých vlastních postojů. Vzájemné setkání pomáhá odbourávat komunikační bariéry mezi zástupci většinové a menšinové společnosti a naopak podporuje jejich vzájemný vztah. Program umožňuje studentům setkat se s někým, koho by v běžném životě pravděpodobně nepotkali nebo s kým by z různých důvodů nechtěli nebo neměli možnost mluvit. Metoda umožňuje studentům přemýšlet o otázkách diskriminace, sociálního vyloučení, extremismu a rasismu v souvislostech, na základě osobní zkušenosti. Živá knihovna tak napomáhá bořit předsudky a stereotypy.

Amnesty International organizuje Živé knihovny pro studenty základních a středních škol, nízkoprahové kluby i veřejnost. Nabídku aktuálních programů pro školy s kontakty na regionální koordinátorky najdete zde.