Převratný rozsudek Mezinárodního trestního soudu: další krok k vítězství lidských práv

  Blog

Zbraně pod kontrolou Komentář od Mark Martin publikován 15.4.2016

Ředitel Amnesty International ČR ke zlomovému rozsudku v mezinárodním právu.

Milí přátelé a kolegové,

zcela oprávněně věnovala v poslední době média velkou pozornost počínající humanitární katastrofě pramenící z šílené „dohody“ mezi EU a Tureckem, stejně jako tristnímu pochybení české vlády, co se připomenutí čínskému prezidentovi jeho zodpovědnosti za hromadné porušování lidských práv v Číně týče. Na druhé straně se asi před třemi týdny objevila i drobná dobrá zpráva, ke které bych se tímto rád vrátil. A to kvůli jejímu významu a zároveň malé pozornosti, která jí byla věnována.

Dne 21. března shledal Mezinárodní trestní soud (ICC) vinným Jeana-Pierra Bembu, bývalého viceprezidenta Demokratické republiky Kongo, ze dvou trestných činů proti lidskosti (vražda a znásilnění) a ze tří válečných zločinů (vražda, znásilnění a drancování). Odsouzení Bemby je důležité z mnoha důvodů, ale domnívám se, že zejména tři aspekty stojí za zvláštní zmínku.

Zaprvé, odsouzení upevňuje důvěryhodnost ICC a jeho mandát trestat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Často totiž bylo přijetí jakékoli myšlenky nebo procesu, který zpochybňuje suverenitu státu a posiluje nadnárodní jurisdikci ICC, zdráhavé a pomalé. Tento případ však navazuje na podobné rozsudky proti Thomasovi Lubangovi a Germainovi Katangovi, které důrazně uplatňují nárok ICC stíhat jednotlivce podezřelé z válečných zločinů a ze zločinů proti lidskosti.

Zadruhé, rozsudek se stal precedentním pro potrestání užití sexuálního násilí jako válečné zbraně. Do této doby bylo sexuální násilí všeobecně nahlíženo spíš jako „nešťastný vedlejší produkt“ války, než jako způsob poškozování nepřítele. Svědectví tisíců obětí (žen, dětí i mužů), které trpěly v rukou vojáků Jeana-Pierra Bemby, jasně označila tuto myšlenku za lživou a pojmenovala toto nepřijatelné násilí tím, čím skutečně je. Až do této doby se pachatelé těšili téměř naprosté beztrestnosti.

A konečně, rozhodnutí soudu stanovilo precedens pro potrestání velitelů za akce, které probíhají pod jejich vedením. Což znamená, jak je uvedeno v článku 28 Římského statutu, kterým byl ICC založen, že velitelé nesou zodpovědnost za činy těch, kteří jsou pod jejich vedením a musí přijmout taková opatření, která zabrání páchání trestných činů. Jelikož se prokurátorovi podařilo prokázat, že Jean-Pierre Bemba měl dostatečnou pravomoc přijímat taková rozhodnutí, ale neučinil tak, soud ho shledal vinným dle obžaloby.

I když jen stěží může být usvědčení válečného zločince důvodem k oslavě, v tomto případě se jedná o skutečné vítězství, což by nám mělo být aspoň částečnou útěchou.