Nosí minisukně? O znásilnění si koledovala, myslí si třetina Čechů

Výzkum pro Amnesty: Češi nemají ani přibližnou představu o tom, jak často u nás dochází ke znásilnění nebo jinému násilí na ženách.
Lehce ovíněná atraktivní žena se vrací z večírku přes park. Pár metrů od ní číhá v křoví neznámý muž, pro kterého bude bezbranná kráska snadnou kořistí… Tak nějak začíná podle většiny lidí typický případ znásilnění. V Česku je každý rok znásilněno přes 7 tisíc žen, ale jen 2% pachatelů soudy potrestají. Lidé přitom mají dojem, že se tyto činy počítají jen v řádu stovek a potrestán je až každý druhý.

Většina respondentů se také domnívá, že násilníkem je nejčastěji neznámý pachatel, který si oběť vybere náhodně - skutečnost je přitom zcela opačná. Průzkum zjišťoval i názor lidí na to, zda je žena za určitých okolností za znásilnění spoluzodpovědná - pokud je například opilá, prochází sama opuštěným místem nebo se vyzývavě obléká.

“Ano” odpovídala zhruba třetina respondentů a až polovina dotázaných mužů.

“Nejsilnější souhlas vyslovují muži ve věku 18-34 let, kteří jsou podle statistik také nejčastějšími pachateli těchto činů,” uvádí Jiří Nepala z agentury Focus, která průzkum provedla.

Výsledky ukazují, že většina obyvatel má o znásilnění zcela zkreslené představy. “9 z 10 případů znásilnění žena, která ho prodělala, vůbec nenahlásí. Do značné míry za to mohou právě předsudky - ženy mají dojem, že pokud je znásilnil jejich známý nebo partner, nebude se případem nikdo zabývat. Často mají také obavu, že se na ně okolí bude dívat jako na spoluviníky, a že si za znásilnění vlastně můžou samy. Raději tak s tímto traumatem žijí bez toho, aby kontaktovaly policii, nebo alespoň odborníky, kteří nabízejí pomoc,” vysvětluje Gabriela Bártová z Amnesty International ČR.

“Tato zpráva, která vyplývá z průzkumu, je pro naši společnost alarmující. Lidé nemají skutečný pojem o problematice násilí na ženách a nevnímají ženu jako oběť násilí, ale jako spoluviníka,” dodává socioložka Hana Stelzerová z České ženské lobby.

I kvůli těmto společenským tabu je znásilnění a jiné formy sexuálního násilí problém obrovsky rozšířený v Česku i celé Evropě - podle Agentury EU pro základní práva s ním alespoň jednou v životě setká až třetina žen. Na to upozorňuje kampaň Stop násilí na ženách, kterou Amnesty International spolu s Českou ženskou lobby a dalšími partnerskými organizacemi spustila letos v červnu.

“Na stránkách www.stop.cz jsme zveřejnili petici, která vyzývá českou vládu k bezodkladnému přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. "

Prostřednictvím webových stránek nebo infostánků ji už podpořilo na 7 tisíc lidí. Úmluva žádá členské státy o přijetí konkrétních opatření a vytvoření základního standardu v boji proti násilí na ženách - mimo jiné volá po zakotvení trestnosti jednotlivých druhů násilí v zákonech, zajištění azylových domů nebo telefonních linek pomoci obětem či po tom, aby se země výskyt násilí snažily monitorovat.

"Česko je momentálně mezi posledními čtyřmi státy EU, které se k úmluvě zatím nepřipojily,” dodává Bártová.

Základní informace o výzkumu „Znásilnění v ČR“

• zadávala Amnesty International ČR

• prováděla agentura Focus

• vzorek odpovídá populaci v ČR starší 18 let

• velikost vzorku: 1040 lidí (odpovídá obecnému standardu pro dotazování vzorku populace)

• termín průzkumu: 15. - 24. srpna 2015

Výsledky průzkumu:

98% lidí neodhadlo správně počet znásilnění, ke kterým každý rok v ČR dojde, většina respondentů se přitom mýlila řádově, když hádala desítky či stovky skutků znásilnění ročně. Téměř třetina respondentů (29%) na otázku nedokázala vůbec odpovědět.

Počet odhadovaných skutků znásilnění v Česku je podle různých zdrojů mezi 7500 a 20 000. Jedná se o odhad, protože většina činů není nahlášena na policii. Z těch, kteří otázku zodpověděli, odhadovala více než polovina respondentů, že počet znásilnění je do 500.

Pro ilustraci lze doplnit údaj průzkumu FRA (Agentura EU pro základní práva) z roku 2014, podle něhož má 32% českých žen starších 15 let osobní zkušenost s fyzickým nebo sexuálním násilím.

91% lidí mylně odhadlo podíl znásilnění, která oběti nahlásí na policii. Nahlášeno je podle různých statistik 3-8% skutků, respondenti přitom nejčastěji uváděli 20-50%.

Pouze 16% dotazovaných se svým odhadem přiblížilo podílu pachatelů, kteří jsou za znásilnění následně odsouzeni. V ČR je to zhruba 150 odsouzených ročně, tedy přibližně 2% všech pachatelů znásilnění.

Většina respondentů se mýlila také v posouzení, kdo nejčastěji násilí páchá. Převažuje přesvědčení, že pachatelem bývá osoba, kterou oběť nezná (odpovědělo tak 55% lidí). Ve skutečnosti je neznámá osoba pachatelem jen v cca 20% případů - násilí páchá ve většině případů člověk, kterého oběť zná (partner, bývalý partner, příbuzný, kamarád, kolega…). Častěji se přitom mýlili muži a osoby s nižším vzděláním.

Velmi znepokojivé je zjištění, že výrazná část společnosti považuje ženu za znásilnění za určitých okolností spoluzodpovědnou. Téměř polovina (45%) lidí se domnívá, že žena je za znásilnění zcela nebo částečně zodpovědná, pokud se chovala koketně. Zhruba stejný počet respondentů (43%) jí připisuje spoluzodpovědnost v případě opilosti. Podle mnohých si žena o znásilnění “koleduje” také pokud je vyzývavě oblečená (myslí si to 37% respondentů), pokud neřekla jasné “ne” (37%), pokud sama prochází opuštěným místem (35%), nebo pokud se o ní ví, že měla mnoho partnerů (28%).

O spoluvině oběti jsou přitom častěji přesvědčení muži, respondenti starší 55 let a lidé s nižším vzděláním.

Related stories

20.5.2020

Pokud zažíváte domácí násilí, nebojte se požádat o pomoc, vyzývají nevládky a pražský magistrát

Koalice Hlas proti násilí spouští s magistrátem novou kampaň v reakci na pandemii COVID-19.


10.1.2020

Dostali jsme odpověď od hongkongské vlády

Hongkongská vláda zareagovala na naši petici:


19.11.2019

Ministr zahraničí Tomáš Petříček k současné situaci v Hongkongu

"Šokující násilí v Hongkongu nic nevyřeší! Je nutné chránit základní svobody, včetně svobody shromažďování, ale také zajistit dodržování práva. Násilí by nemělo projít beztrestně ani policistům či vojákům, ani demonstrujícím. S protestujícími je třeba mluvit a přitom respektovat hongkongskou ústavu včetně autonomie - to by měli vědět i v Pekingu."


15.2.2019

Dobrá zpráva: Případ polských žen se bude znovu vyšetřovat

Varšavský soud nařídil, aby bylo obnoveno vyšetřování se 14 polskými ženami.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...