×

Text of on-line petition za propuštění aktivistů a aktivistek zadržených za uplatňování práva na svobodu projevu v souvislosti s událostmi na náměstí Nebeského klidu.
Dear Director
Guo Shengkun
Minister of Public Security
No 14. Dong Chang’an Jie, Dongchengqu
Beijing 100741
People’s Republic of China


Vážený pane,

vyjadřujeme obavy, že Luo Fuyu, Zhang Jinyong, as well as Zhang Baocheng, Zhao Changqing, Xu Caihong, Ma Xinli, Liang Taiping, Li Wei, Fu Hailu, Ma Qing a Luo Yaling jsou trestáni za své legitimní užívání práva na svobodu projevu a naléháme na příslušné úřady, aby byli okamžitě a bezpodmínečně propuštěni.

Vyzýváme Vás, abyste zajistil, že zadržení budou chráněni před mučením a jinými formami špatného zacházení a budou mít přístup k případnému lékařskému ošetření, stejně jako ke svým právníkům a rodinám.

S úctou,
Close