LGBT+

Všichni máme nějakou sexuální orientaci a pohlavní (genderovou) identitu a tento sdílený fakt znamená, že diskriminace členů komunity leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob založená na sexuální orientaci a/nebo pohlavní identitě je problém, který přesahuje tuto komunitu a týká se nás všech.

 

 
 

Kampaň #Neboj se taky mluvit

 
 

Sexuální orientace zahrnuje sexuální touhy, pocity, praktiky a identifikaci. Sexuální orientace může směřovat k lidem stejného či jiného pohlaví (homosexuální, heterosexuální či bisexuální orientace). Pohlavní identita odkazuje na složitý vztah mezi pohlavím a rodem, na zkušenosti sebevyjádření osoby ve vztahu k sociálním kategoriím jako mužství a ženství (v rodu). Člověkem osobně pociťovaná pohlavní identita se může lišit od jejich pohlaví nebo fyzických znaků.

Amnesty International věří, že všichni lidé bez ohledu na sexuální orientaci nebo pohlavní identitu by měli mít možnost těšit se ze svých lidských práv. Ačkoliv Všeobecná deklarace lidských práv výslovně nezmiňuje sexuální orientaci nebo pohlavní identitu, neustále se vyvíjející pojetí mezinárodní legislativy o lidských právech obsahuje široký výklad zahrnující práva a ochranu těchto práv pro členy LGBT komunity kdekoliv ve světě.  

Yogyarkartské zásady pro uplatňování mezinárodní legislativy lidských práv ve vztahu k sexuální orientací a pohlavní identity, vypracované skupinou expertů na LGBT v roce 2006 v Yogyarkartě v Indonésii jako odpověď na nechvalně proslulé případy zneužívání, poskytuje obecný rámec pro uplatňování mezinárodní legislativu lidských práv v případech násilí zažité lesbami, gayi, bisexuály a transgender osobami, aby tak byl zajištěn všeobecný rozsah ochrany lidských práv.

Na světě nicméně zůstává mnoho případů, kdy může sexuální orientace nebo pohlavní identita přivést člověka k exekuci, uvěznění, mučení, násilí nebo diskriminaci. Rozsah tohoto zneužívání je neomezený a je v rozporu se základními principy mezinárodní lidskoprávní legislativy.

Porušování lidských práv na základě sexuální orientace nebo genderu může zahrnovat porušování dětských práv; zažití mučení a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení (Článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv); svévolné zadržování na základě identity nebo přesvědčení (Článek 9); omezení svobody shromažďování (Článek 20) a odepření základních práv při spravedlivém procesu.

Příklady zahrnují:

  • Popravy vykonané státem
  • Odepření zaměstnání, bydlení nebo zdravotních služeb
  • Ztráta péče o dítě
  • Odepření azylu
  • Znásilnění a jiné mučení během zadržování
  • Výhružky za podporu lidských práv pro LGBT komunitu
  • Trvalé vystavení slovnímu napadávání

V mnoha zemích způsobuje odmítání vlády zabývat se násilím páchaným na LGBT komunitě kulturní beztrestnost, kde může takové násilí pokračovat a eskalovat. Často je toto násilí pácháno samotnými státními úřady, ať už s nebo bez nějakých legálních sankcí.

Problémy

Dekriminalizace Lidé zadržováni nebo vězněni pouze kvůli své sexuální orientaci a pohlavní identitě – včetně osob, které jsou pronásledovány kvůli sexu za okolností, které by nebyly trestné v případě heterosexuálů, nebo pro svou pohlavní identitu – jsou považováni za vězně svědomí a Amnesty International žádá jejich okamžité a bezpodmínečné propuštění.

Amnesty International žádá dekriminalizaci homosexuality tam, kde legislativa tohoto druhu funguje, včetně přezkoumání veškeré legislativy, která by mohla vést k diskriminaci, trestnímu stíhání a trestání lidí pouze kvůli jejich sexuální orientaci nebo pohlavní identitě. Veškeré takové právo by mělo být zrušeno či upraveno.

Rovnoprávnost manželství

Právo dospělého člověka vstoupit vzájemně do konsenzuálního sňatku je zakotveno v mezinárodních standardech v oblasti lidských práv.

Článek 16, Všeobecná deklarace lidských práv:

Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení z důvodů příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva.

Civilní sňatek mezi jednotlivci stejného pohlaví a jeho uznání je proto problémem, při kterém jsou ohrožena základní lidská práva. Amnesty International je přesvědčena, že odmítnutí uznání občanské rovnoprávnosti homosexuálních vztahů znemožňuje řadě lidí přístup k mnoha dalším právům, například právu na bydlení a sociální zabezpečení a stigmatizuje tyto vztahy způsobem, který může podporovat diskriminaci a další porušování lidských práv lidí na základě jejich sexuální orientace nebo pohlavní identity.

Amnesty International se staví proti diskriminaci v zákonech o civilních sňatcích na základě sexuální orientace a pohlavní identity a žádá státy, aby uznávaly jakoukoliv rodinnou volbu i navzdory hranicím, pokud to bude nutné. Stát nesmí za žádných okolností diskriminovat menšinové skupiny na základě identity. 

Novinky

19.1.2018

2 osoby propuštěny na kauci, soudní proces bude pokračovat

Dva lidé zadržení v Egyptě v říjnu poté, co údajně mávali duhovou vlajkou – symbolem hnutí LGBT+ – na koncertu libanonské alternativní rockové kapely Mashrou ’Leila, jejíž zpěvák se hlásí k homosexuální orientaci, byli propuštěni na kauci ve výši 56,37 dolarů (1000 egyptských liber).

1.8.2017

Amnesty na Prague Pride přivede živé knížky a vzdá hold obráncům LGBT práv

V pátek 11. srpna živá knihovna s menšinami na Střeláku. V sobotním průvodu nás nepřehlédnete!

19.5.2017

Amnesty laureátem bePROUD - nejprestižnější tuzemské ceny v LGBT+ komunitě

Kampaň Amnesty International ČR "Neboj se taky mluvit" získala cenu za Mediální počin roku.

19.4.2017

Manželství pro všechny bez rozdílu – je to fér?

Startuje nová LGBT+ kampaň, na které se podílí i Amnesty.

1.12.2016

Rosmit propuštěn bez podmínky

Další zprávy

Úspěchy

19.11.2016
První otevřený homosexuál zvolený za člena venezuelského parlamentu a LGBT+ aktivista musí být propuštěn: @ Venezuela

Rosmit Mantilla propuštěn!

Rosmit Mantilla byl ve čtvrtek večer propuštěn!