AFP/Getty Images
Všichni máme nějakou sexuální orientaci a genderovou identitu a tento sdílený fakt znamená, že diskriminace členů  LGBTI+ komunity (leseb, gayů, bisexuálů a transgender a intersex osob) založená na sexuální orientaci a/nebo genderové identitě je problém, který přesahuje tuto komunitu a týká se nás všech.


Všeobecná deklarace lidských práv stanovuje, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv, a že každý má všechna práva a všechny svobody v ní stanovené bez jakéhokoli rozlišování. Amnesty International proto věří, že všichni lidé bez ohledu na sexuální orientaci nebo pohlavní identitu by měli mít možnost těšit se ze svých lidských práv. Ačkoli Všeobecná deklarace lidských práv výslovně nezmiňuje sexuální orientaci nebo pohlavní identitu, neustále se vyvíjející pojetí mezinárodní legislativy o lidských právech obsahuje široký výklad zahrnující práva a ochranu těchto práv pro členy LGBT+ komunity kdekoli ve světě.

Otázky sexuální orientace a genderové identity na mezinárodní úrovni řeší principy Yogyakarta, které byly v roce 2006 vypracovány a schváleny významnou skupinou odborníků na lidská práva a práva LGBT+ osob s cílem nastínit uplatňování těchto otázek na širokou škálu mezinárodních standardů lidských práv. Vznikly v Yogyakartě v Indonésii jako odpověď na nechvalně proslulé případy zneužívání a poskytují obecný rámec pro uplatňování mezinárodní legislativy lidských práv v případech násilí zažitého lesbami, gayi, bisexuály a transgender osobami.

© FRED DUFOUR/AFP/Getty Images

Na světě nicméně zůstává mnoho případů, kdy může sexuální orientace nebo pohlavní identita přivést člověka k exekuci, uvěznění, mučení, násilí nebo diskriminaci. Rozsah tohoto zneužívání je neomezený a je v rozporu se základními principy mezinárodní lidskoprávní legislativy. Může zahrnovat porušování dětských práv, mučení a kruté, nelidské a ponižující zacházení (Článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv), svévolné zadržování na základě identity nebo přesvědčení (Článek 9), omezení svobody shromažďování (Článek 20) a odepření základních práv při spravedlivém procesu.

Amnesty International již dlouho bojuje proti pronásledování, násilí a diskriminaci na základě sexuální orientace či genderové identity. Dnes pracujeme na širokém spektru otázek včetně protichůdných zákonů, které kriminalizují sexuální jednání LGBT+ lidí či vylučují jejich právní ochranu včetně jejich zneužívání, omezování jejich svobody projevu a shromažďování.